Gelecekte Mobil Sağlık Teknolojileri

Gelecekte Mobil Sağlık Teknolojileri

Mobil sağlık, yapay zekanın gelişmesi , giyilebilir teknolojiler, 5 G’ nin yaygınlaşması, sesli sağlık asistanları gibi uygulamaların  gelişmesine  paralel olarak sağlıkta   geleceğin  en önemli sağlık teknolojileri arasındadır.

Mobil sağlık (mSağlık) telefon, tablet gibi  mobil cihazlar üzerinden yapılan   sağlık hizmetleridir.  Burada ‘sağlık’ hizmetini, sadece klinik sağlık hizmetlerini değil, aynı zamanda kişilerin sağlığın korunması ve iyileştirilmesine yönelik olarak  kullanılan kalori ölçümler, uykularını izlemeleri, fitness  gibi konular içermektedir. Mobil cihaz ile telefon, tablet, PDA’lar, uzaktan izleme cihazlar, giyilebilir cihazlar gibi kablosuz teknolojiler kastedilmektedir.

Sağlıklı Yaşam İçin Dijital Çözüm

Mobil Sağlık, kişilerin klinik sağlık hizmetleri yanında,  hastalık sürveyansı, tedavi desteği, salgın  takibi ve kronik hastalık yönetimi  için de kullanılmaktadır.  Evde sağlık uygulamalarında hastaların evden takibinde, evde hastane teknolojilerinde de mobil sağlık uygulamalarından faydalanılmaktadır. Mobil sağlık (mSağlık), özellikle doktorların ve hemşirelerin  uzak bölgelerde  sağlık hizmeti vermek için  mobil sağlık cihazları ile HBYS ‘ye bağlanarak hastanın tedavi ,ilaç bilgilerine ulaşarak tedavinin gerçekleşmesi  için kullanılmaktadır. Mobil sağlık teknolojisi  sağlıkta bir çok alanda olduğu gibi eğitim amacıyla da uzaktaki sağlık personelinin eğitiminde katkı sağlamaktadır.

T.C Sağlık Bakanlığı  mobil uygulamaları  ile  kronik hastalıklar,  Covid-19 salgınının kontrol edilmesi gibi bir çok alanda  hastalara ve sağlık personellerine destek olmayı amaçlamaktadır. Hemen hepimizin aşına olduğu Hayat Eve Sığar  mobil uygulaması  Covid-19  salgınının   kontrol edilmesine  destek sağlamıştır. En son devreye alınan “Aşıla” uygulaması  ile hekim ve sağlık personelinin aşı takibinin sağlanmasına yöneliktir. Sağlık personellerine yönelik mobil uygulamalara https://mobilmarket.saglik.gov.tr  adresinden  ulaşılabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Mobil Sağlık Uygulamaları

Mobil Sağlık teknoloji Trendleri Neler Olacak?

Tüm teknolojilerde olduğu gibi sağlık teknolojileri de  birbirlerine  bağlı olarak gelişmektedir. Mobil sağlık, yapay zekanın gelişmesi , giyilebilir cihazlar, 5 G’ nin yaygınlaşması, sesli sağlık asistanları gibi uygulamaların  gelişmesine  paralel olarak sağlıkta   geleceğin  en önemli sağlık teknolojileri arasındadır.

Sağlıkta Yapay Zeka Destekli Mobil Asistan

Hemen hemen tüm Medikal nesnelerin interneti cihazları, mobil uygulamalar ile birlikte çalışmaktadır.  2015’te Apple Watch 2015 yılında ilk çıktığında   çoğunlukla olarak fitness takibi için kullanılırken, bugün Apple’ın “Hareket Bozukluğu API’si” semptomların izlenmesine ve Parkinson hastalığına ilişkin yeni bilgiler edinilmesine sağlayan özellikler taşıyor.

Telesağlık ve MobilSağlık , her ikisi de uzaktan hasta takibi kapsamında arasında benzer işler yapıyor görünse de bir birlerinin yerine kullanılamaz. Telesağlık, mobil platformlarda dahil olmak üzere, elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknolojileri aracılığıyla uzaktan bakımın sağlanmasını ifade etmektedir. Mobil sağlık ise  yalnızca mobil cihazlar aracılığıyla  yapılmaktadır.  Teletıp artık tüm sağlık teknolojisi uygulamalrında en çok üzerinde durulan teknolojidir. Covid -19 dan sonra   kullanımı konusunda hızlanan   Teletıp  ile beraber mobil sağlık uygulamaları da artışa geçecektir.

Sağlıklı Güzellik İçin Teletıp ve Yapay Zeka Destekli Uygulamalar

Çocukların sağlıkların  yönelik  olarak geliştirilen mobil uygulamalar ile çocukların eğlenerek veya oyun oynayarak çocukların sağlığına pozitif etki yapacak etkide bulunabilecektir. Çocuklara yönelik mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırmanın, hastalık önleme,  kendi kendini yönetme, tıbbi uyum ve eğitimle ilgili simülasyonlara kadar çok çeşitli uygulamaları vardır.

Yapay zekanın ile mobil sağlık teknolojilerinin birleşimi ,giyilebilir teknolojiler  ile   toplanan verilerin analizi ile bir çok hastalığın önceden tespit edilmesi sağlanabilecek,  intihar risklerinin belirlenmesi dahil bir çok   zihinsel ruhsal sağlığımızı etkileyen  faktörler önceden tespit edilebilecektir.

Mobil sağlıkta uygulanan diğer teknolojilerden biride ses  teknolojisidir. Ses teknolojisi,  yapay zeka ile   doktor ve hemşireden istenebilecek bir çok işlemin sesli sistemler ile mobil uygulamalar üzerinden yapılabileceğini, böylelikle  sağlık profesyonellerinin  işini  kolaylaştırmanın yanı sıra hastalara da fayda sağlayacaktır.

IQVIA İnsan Verileri Bilimi Enstitüsü’nün 2021 trend raporuna göre 2020’de  90.000’den fazla  yeni mobil uygulama  tüketiciyle buluştu. Rapor, tüketicilerin kullanımına sunulan 350.000’den fazla mobil  sağlık uygulaması olduğunu buldu. Birçoğu genel sağlık veya zindeliğe yönelik ve  bazıları kalite açısından orta düzeyde olsa da, belirli hastalık yönetimi uygulamalarının sayısı artış gösteriyor.

Belirli hastalıkları veya sağlık koşullarını yönetmeye yönelik  uygulamalar, 2015’teki %28 den  %47’ye ulaşıyor. Akıl sağlığı, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili uygulamalar, belirli hastalıklara yönelik uygulamaların neredeyse yarısını oluşturuyor.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı mobil sağlık alanında  bir çok uygulama devreye almış, ancak devreye almış olduğu  uygulamaların   etkinliği, kullanım kolaylığı konusunda   çok fazla bir bilgiye rastlanamamıştır. Sağlık teknolojilerindeki bir çok uygulama gibi mobil uygulamalarda hızla değişen  teknolojilerdir. Rekabete açık olmayan  mobil sağlık uygulamalarının   yeni teknolojileri takip etmekte  zorlanabilecektir.  Sağlık bakanlığı, dünya ile rekabet edebilecek sağlık bilişimi ekosisteminin  oluşması  yönünde fırsatları değerlendirerek, Türkiye’de sağlık  bilişim teknolojilerinin gelişmesine önemli bir destek vermiş olacaktır

 

 

https://www.healthleadersmedia.com/technology/how-voice-tech-will-change-healthcare-delivery
https://www.mobihealthnews.com/news/digital-health-apps-balloon-more-350000-available-market-according-iqvia-report

https://www.researchgate.net/publication/335681215_Combining_mobile-health_mHealth_and_artificial_ intelligence_AI_methods_to_avoid_suicide_attempts_The_Smartcrises_study_protocol

https://www.healthitoutcomes.com/doc/how-mobile-technology-is-changing-the-healthcare-industry-0001

Yazar hakkında

Nurettin Altunbudak

1962 Yılı Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel Yayın Yönetmeni.

Bizi Takip Edin

facebook

instagram

twitter

youtube