reklâm

Makaleler

Sağlıkta Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Sağlık sektöründeki dijital dönüşüm gelecek için kritik önem taşımakta. Hastanelerde, hizmet kalitesi, sağlık hizmetlerine erişim ve bütçede yaşanabilen sorunlar sağlıkta dijitalleşmeye paralel olarak olumlu yönde  gelişmektedir. Teknoloji ve dijitalleşme şaşırtıcı bir hızla ilerliyor pek çok alanda değişimi de tetikliyor. Başlangıcı olan sonu olmayan bir sürece dönüşmüş bir yaşam modeli haline gelmiş durumda. Gelecekte sağlıkta neler [...]

Detaylı Bilgi

İleriye Dönük Tıp (Prospective Medicine) nedir?

Bir asır önce mikrobiyoloji ve biyokimya temel bir değişime yol açarken,  şimdiki  itici güçler, biyoinformatik, tıp bilişimi, biyoistatistik, veri madenciliği ve karar destek  bilimleriyle birlikte ortaya çıkan genomik, proteomik ve metabolomik teknolojileridir. İleriye dönük tıp, kişilerin  hastalıklara yakalanma riskini belirleme,  hastalıkların  ilk başlangıcını tespit etme  ve  tedaviye  erken  müdahale etmeye yönelik sağlık hizmetlerini ifade etmektedir. [...]

Detaylı Bilgi

Hibrit Telesağlık Hizmetine Ne Kadar Hazırız?

Tele sağlık sistemlerinin, giyilebilir cihazların, uzaktan hasta takip sistemlerinin her geçen gün daha kullanılabilir olması,  yüz yüze sağlık hizmetinin, tele sağlık uygulamaları ile birlikte kullanımını artıracak, hibrit sağlık hizmeti  hayatımızda daha fazla yer  alacaktır. Hibrit sağlık hizmeti,  yüz yüze sağlık hizmetlerinin tele sağlık ile birlikte yapılmasını ifade eder.  Hibrit sağlık hizmetleri, salgın ile gündemimize girmiş, [...]

Detaylı Bilgi

2021’in En Dikkat Çeken Girişimleri DNA Analizleri ve Aşı Geliştirme Olacak

                   Duygu Eren ...................... Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Pandemi döneminde sağlık teknolojileri pazarı hızla büyüyor. Özellikle COVID-19 aşısı geliştirme konusundaki küresel yarış kamuoyunun dikkatini çekti. Geçen sene girişim sermayesi firmaları aşı geliştirme çalışmalarına 18 milyar dolar yatırım yaptı. Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, 2021’in [...]

Detaylı Bilgi

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) Nedir?

Yazar Gökhan KARDUZ   TRTEK YAZILIM    Destek Hizmetleri Müdürü Diş Hekimliği Bilgi Sistemi           Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren kurumların tıbbi, idari ve mali kayıtlarının tutulduğu modüller bir yapıdır. Diş hekimliği alanında elektronik kayıtların ve bilgi sisteminin kullanımı oldukça yaygındır. Tedavi sırasında doktor tüm hasta kayıtlarına, genel verilere, tıbbi geçmişe, belgelere, radyolojik arşive, dişlerin [...]

Detaylı Bilgi

HBYS’de 6 Önemli Zorluk ve Çözümleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), hastanelerde sağlık verilerinin kayıt edilmesini sağlayan   özelliği ile birlikte,  hastaların daha kaliteli ve daha  güvenli hizmet almalarını sağlamak, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak hizmet kalitelerini artırmak amacına yönelik özelliklere sahiptirler. Ne kadar eski kullanıcı olsanız da  hastanede yeni bir HBYS nin devreye alınması, eğer aşamalar doğru şekilde yerine [...]

Detaylı Bilgi

Kanser Tedavisinde Kök Hücre Nakli, Klinisyenler Arası İletişim

Yazar : Seval Küpcü Ankara Üniversitesi HSC Pediatric Transplant Coordinator  Senior Process Analyst İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda maalesef tek tedavi seçeneği hematopoietik kök hücre nakli yapılmasıdır. İstatistikler gösteriyor ki Türkiye’de her 5 kişiden 1 ‘i kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmekte.    Ülkemizde ve dünyada hastanelerin Hematoloji-Onkoloji ve immünoloji –Alerji bilim dalı kliniklerinin bulunduğu kök hücre [...]

Detaylı Bilgi

Telekardiyoloji Nedir?     

Telekardiyoloji, uzman kardiyologların, uzaktaki hasta ile  veya hasta yanındaki sağlık personeli ile  iletişim cihazlarıyla  kalp hastalıklarının   teşhis ve tedavisinin sağlanmasıdır. Hastanın evinden bir bakıcıya veya  sağlık kurumundaki sağlık görevlileri  ile teshis ve tedavisinin uzaktan sağlanmasıdır. Doktorlar arasında ve doktor hasta arasında  Telekardiyoloji Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak, doktorlar arasında  ekokardiyografik bulgu verilerinin  teletıp ile  aktarımına [...]

Detaylı Bilgi

Onkoloji Bilgi Sistemi

Hastane bilgi sistemleri içerisinde bulunan bir çok modül ile birimler içerisinde üretilen verilerin bilgisayarda tutulmasına yönelik  ara yüzler den oluşmaktaydı. Bunlardan  alınan  istatistikler, doğruluğu garanti edilemeyen  hasta adetleri, yapılan işlem adet bilgilerinden öteye geçemezdi. e-nabız ve arkasından  Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analiz uygulamalarının (SİNA) devreye girmesi ile  her birime yönelik, her doktorun yaptığı tedavilerin detaylı [...]

Detaylı Bilgi

HBYS Memnuniyeti, Nitelikli İnsan Gücü?

HBYS  firma personelinin,  konusunda eğitimli olup olmadığı, eğitimli ise hangi konularda eğitimli olduğu verilecek destek için önemlidir.  Aynı şekilde hastanede bulunan sorumlu yöneticilerin de   eğitim alıp almadığı  hastanede HBYS yönetimi için önemlidir. Sorunsuz HBYS var mıdır? Uzun yıllardır kullanıcı olan sağlık personellerinin, elde ettikleri en önemli tecrübe,  sorunsuz  HBYS  olmadığıdır. Bu nedenle olsa gerek, hastane [...]

Detaylı Bilgi

Tıbbi Genetik, Genom Nedir?

Genetik, canlı organizmaların özelliklerinin, kalıtımın temel birimi olan genleri içeren madde olan DNA aracılığıyla bir nesilden diğerine nasıl aktarılmasını  inceleyen, kalıtım ile ilgili bilim dalıdır. Genetik, bilinen bir işlevi olan belirli ve sınırlı sayıda genin veya gen parçalarının incelenmesini içerir. Biyomedikal araştırmalarda bilim adamları, genlerin vücudun gelişimini nasıl yönlendirdiğini, hastalığa neden olduğunu veya ilaçlara tepkiyi nasıl [...]

Detaylı Bilgi

PACS /RIS /DICOM nedir?

PACS (Picture Archiving and Communication System-Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi); tıbbi görüntülerin ve raporların dijital olarak  depolanması, iletilmesi, sağlık kurumunda   ilgili birimler tarafından  kullanılmasına ve yönetilmesine yönelik “tıbbi bilişim” teknolojisidir. Temel olarak görüntülerin çağrılması ve saklanması işlevini yerine getirmektedir Ülkemizde de çok yaygınlaşan ve hemen tüm hastanelerimizde kullanılan PACS sistemi sonrasında hastalar ellerinde rontgen filmi ve [...]

Detaylı Bilgi
Yükleniyor

Son Yorumlar

Bizi Takip Edin

facebook

instagram

twitter