Evde Hastane Teknolojileri ile Duvarsız Hastaneler

Evde Hastane Teknolojileri ile Duvarsız Hastaneler

Evde hastane, tedavi için gerekli  ekipmanların eve taşınması ile hastanın tedavisinin evde yapılmasının sağlanmasıdır. Hastaların, hastanede alacakları hizmetin aynısının evde alınmasıdır.

Son yıllarda sağlık teknolojileri  gösterdiği gelişme ile  evde hastane için gerekli  cihazlar  taşınabilir hale gelmiş, doktorların evdeki hastalara verdikleri tedaviler güvenli ve yüksek kalitelere ulaşmıştır.

Sağlık teknolojilerinin gelişmesi ile telesağlık veya evde sağlık  gelişerek evde hastane veya duvarsız hastanelere  dönüşmektedir.

Evde hastane uygulamasında temel olarak , eve taşınan bir çok cihazdan ve sensörlerden alınan verilerin izlenmesi, hasta ile çift yönlü  iletişim kurulması, tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasından oluşmaktadır.  Evde bulunan cihazlardan ve sensörlerden alınan  bir çok verinin değerlendirilmesi, bu verilerin  tekbir  merkezden yönetilerek  ilgili uzmanlara ile paylaşılmasını  mümkün kılan bir yazılım ile  yönetilmektedir.

Evde hastane yazılımı ile, evde bulunan cihazlardan alınan   kalp atış hızı, solunum hızı gibi bir çok  verilerin  uzaktan izlenmesi sağlanmakta,  hasta ile iletişim içerisinde bulunularak,  bir çok  ara yüzden gelen verilerin tek bir merkezden  yönetilmesi  sağlanmaktadır.

Bir çok evde hastane hizmeti alan hastaların takip edileceği bir sistemde bu kadar çok verinin zamanında ve doğru şekilde değerlendirilmesi ve  ilgili uzmanlara yönlendirilmesi ancak  yapay zeka ve makine öğrenme teknolojileri ile mümkündür. Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri ile müdahale gerektiren durumlar hızlıca tespit edilip gerekli önlemlerin zamanında alması sağlanabilmektedir.

Bu alanda faaliyet gösteren firmalardan bir olan  Biofourmis Biovitals  Hospital@Home uygulaması ile giyilebilir biyosensörler ile hastalardan topladıkları veriler ile kalp yetmezliği kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik ve akut  durumlar için yapay zeka tabanlı çözümler kullanır.   Hastaların tedavilerini sağlamak için her gün  farklı arayüzlere sahip  bir çok  uygulama ve farklı izleme sensörlerden  gelen verilerin kullanılması  pratik olarak pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle geliştirilmiş olan entegre bir uygulama ile evde hastane hizmetinin verilmesi sağlanmıştır. Hastalar, Hospital@Home çözümü aracılığıyla  7/24 uzaktan izlenmekte.  Sağlık hizmeti veren kurumlar , sensör verilerinin izlenmesinin yanı sıra, mobil cihazları aracılığıyla hastalarla metin ve video yoluyla iletişim kurmaktadır. Hastalardan aldıkları bilgiler ile   hasta  ziyaretleri daha verimli hale gelmektedir.

Bu alanda faaliyet gösteren  diğer bir firma  Medically Home,  Mayo Clinic ile yaptığı işbirliği  ile  hastalara evinde  sağlık hizmeti vermek üzere anlaşma sağladı.  Mayo Clinic, Medically Home’un teknolojisini kullanarak  doktorların yönetiminde, intravenöz sıvı infüzyonları, ilaçlar, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, davranışsal sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri dahil olmak üzere kapsamlı ve iyileştirici sağlık hizmetleri sunacak. Mayo Clinic ve Medically Home , yeni  sağlık teknolojilerini ve klinik uzmanlıklarını birleştirerek, evde hastane deneyimi sunmak için bir araya getiriyorlar..

Bu işbirliği ile hastanın hayati   belirtileri ilgili  doktorun kontrol merkezine aktarılır ve Medically Home’un yazılımı, ilaçların verilmesini veya fizyoterapistler gibi uzmanlar tarafından ziyaretlerin planlanmasını koordine eder. Hastanın durumu, yoğun bakım ünitesine gitmesi gereken noktaya kadar kötüleşmedikçe, hemşireler ve diğer pratisyenler, doktorun talimatına göre bakım uygularlar. Çoğu durumda, doktor muayenehanesinden ayrılmadan tedaviye rehberlik edebilir.

Evde Hastane ile ilgili Yapılan Çalışmalar

Brigham’ın araştırması, daha düşük yeniden kabul oranları, daha fazla fiziksel hareketlilik ve olumlu bir hasta deneyimi ile hastaların evlerinde hastane düzeyinde bakım sağlayabileceklerini göstermiştir. Brigham’ın evde hastane programıyla ilgili randomize kontrollü çalışmasında, evde hastanede tedavi gören kontrol hastalarına kıyasla akut bakım döneminin düzeltilmiş ortalama maliyetinin %38 daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Ek olarak, hastaneye kabul edilen hastaların %23’üne kıyasla, program hastalarının yalnızca %7’si 30 gün içinde yeniden kabul edildi – %70’ten fazla bir iyileşme gözlendi.

Hastanede yatan hastalar için 15’e kıyasla, evde hastanede yatan hastalarda medyan üç laboratuvar testi vardı. Benzer şekilde, hastanede yatan hastaların %44’üne kıyasla, evde hastanede yatan hastaların yalnızca %14’ü görüntüleme çalışmasına ihtiyaç duymuştur ve hastaneye kabul edilen hastaların %31’i ile karşılaştırıldığında, evde yatan hastaların yalnızca %2’si diğer doktorlarla konsültasyona ihtiyaç duymuştur.

Hastaneye yatırılan hastaların %23’üne kıyasla evde hastalar günün sadece %12’sini hareketsiz geçirdi; ve günün sadece %18’ini yatarak geçirirken, bu oran hastanede yatan hastaların %55’i dir.

Hastaneler için sınırsız yatak , hastalar için  evinde tedavi konforu

Evde hastane uygulaması ile hastaneler kendi fiziksel yatak kapasitesi dışında yatak kapasitesine sahip olabilecekler, hastane binasının  dışında hastane kapasitesini artırmış olacaklar, “sınırsız” yatak kapasitesine sahip olabileceklerdir.

Çalışmalar, evde hastanenin hastalar tarafından benimsendiğini hastanedeki  tedavi kadar kaliteli hizmet  verilebildiği, akut bakım  kalış süresini kısalttığını,  sonuçları iyileştirmekte ve maliyetleri düşürdüğünü göstermektedir. Evde hastaların deliryum yaşama olasılığı hastanede olduğundan daha azdır ve yatan hastalardan daha fazla egzersiz yapma eğilimindedir.

Özellikle pandemide göstermiştir ki, yeni yatak ihtiyacı ve hastaların hastaneden uzakta evlerinde muayene olmaları böyle zamanlarda hayati bir önem taşımaktadır. Hastaların hastaneden bulaşma riski olan enfeksiyonlara karşı korunması sağlanacaktır.

Özellikle yaşlı hastaların hastane gibi stresli ortam dışında evinde tedavi görmeleri tedavinin başarısı açısından önemlidir.

Teknolojinin klinisyenlerin ev ziyaretlerinin sayısını büyük ölçüde azaltmasıyla birlikte, teletıp yaklaşımı maliyetleri daha da düşürerek  evde hastane uygulamasının daha yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaşacaktır.

Evde hastane ile karşılaşılacak sorunlar

Şu anda CT ve MR gibi teknolojilerin eve taşınması mümkün değildir. Evde hastane hastasının hastanedeki diğer hizmetler ihtiyacı olup olmayacağının iyi değerlendirilmesi gerekecektir. Ayrıca yoğun bakım hastalarının tümünün  evde hastanede uygulamaları ile tedavisi mümkün olmayacaktır. Uzaktan izleme ve tedavi daha iyi olabiliyorsa da teşhis prosedürleri çözülmeyi bekleyen bir sorunudur.  Sosyal Güvenlik kurumunun evde hastane hizmetlerini kapsaması gerekmektedir.

Dünya sağlık teknoloji firmaları, evde hastane teknolojilerine yönelik  şimdiden rekabete girmiş görünüyor.

 

Kaynaklar;
https://www.healthcareitnews.com/news/brigham-and-womens-and-biofourmis-co-develop-home-hospital-technology

https://www.fastcompany.com/90546914/the-1-trillion-quest-to-bring-hospital-care-to-your-home

https://www.marketwatch.com/story/technology-is-boosting-hospital-at-home-care-11605217244

https://health.usnews.com/health-care/patient-advice/articles/hospital-at-home-model-of-care-what-to-know

https://www.nature.com/articles/s41746-021-00478-5

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır