29.TÜSAP Vizyon Toplantısında Sağlık Teknolojilerinde Ar-Ge,İnovasyon ve Gelecek Vizyonu Konuşuldu

29.TÜSAP Vizyon Toplantısında Sağlık Teknolojilerinde Ar-Ge,İnovasyon ve Gelecek Vizyonu Konuşuldu

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal:

“Start Up’lar büyük firmalardan daha uygun maliyetle ilaç keşfedebiliyor”

 Start Up’ların yeni keşifler yapabilmesi için bir ekosisteme ihtiyaç olduğunu söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal, son 5 yılda hızla gelişmekte olan şirketler arasına giren Start Up’ların büyük firmalardan daha uygun maliyetle ilaç keşfedebildiğine dikkat çekti.

 

 1. TÜSAP Toplantısı, 18 Kasım Cuma günü, kamu, akademisyenler, STK ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Maltepe Üniversitesi Marma Hotel, Marmara Eğitim Köyü’nde “Sağlık Teknolojileri” ana başlığında düzenlendi. “Sağlık Teknolojilerinde Ar-Ge, İnovasyon ve Gelecek Vizyonu” teması ile yapılan toplantı, başta Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Burak Öztop ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere sağlık sektörünün önde gelen STK ve sektör temsilcilerinin yer aldığı 59 üst düzey sağlık profesyonelinin katılımı ile gerçekleşti.

Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, üniversite adına konuşan ve TÜSAP’ın sektöre kattığı vizyonu ilgiyle takip ettiklerinden bahseden Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, 29’inci toplantının üniversitelerinde yapılıyor olmasından dolayı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant ile birlikte memnuniyetlerini dile getirdi.

Üniversitelerin bilginin katma değerinin çok yüksek olduğu alanlar olduğunu belirten Sözen, savunma sanayide olduğu gibi bir sağlık ekosisteminin kurulabilmesi için bir kümelenme alanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sözen, disiplinler arası bilginin paylaşımı, girişimcilik, yatırımcılarla bir araya gelme ile bir sağlık ekosistemi oluşturulması ve tüm bu eylemlerin milli politika üzerinden yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal’ın ana konuşmacı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi T. Ufuk Eren’in moderatör olarak yer aldığı 29. TÜSAP Vizyon Toplantısı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD) ile Abbott, Atabay, Eczacıbaşı, Gilead, Janssen, Roche ve Takeda firmalarının katkıları ile düzenlendi.

 

 

TÜSAP Başkanı ve T.C. Sağlık Bakanı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın:

“Pandemi tüm dünya ülkelerine ‘gıda’ ve ‘sağlık’ alanında kendi kendine yeter olma gereğini öğretti”

Toplantının açılış konuşmasında savunma sanayi bir yana bırakılır ise pandeminin tüm dünya ülkelerine gıda ve sağlık alanında kendine yeter ülke olma gereğini öğrettiğini ifade eden TÜSAP Başkanı ve T.C. Sağlık Bakanı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, “Pandemide öyle ki en basit sağlık malzemelerinde bile ülkelerin birbirinden çaldığı, birbirlerine ambargo koyduğu, Avrupa Birliği gibi neredeyse sınırlarını kaldırmış ülkelerin tekrar kendi milli hüviyetlerine dönüp birbirlerinden tıbbi malzeme kaçırdığı bir dönem yaşadık” diye konuştu.

Ar-Ge ve inovasyon açısından yeterli ekosistem oluşturulamazsa bu fırsatı yakalayan ülkelerle yan yana gelindiğinden yeni bir Kolonyalizmin başlatılmış olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti: “Artık Afrika’dan tarımda büyük arazilerde çalıştırmak için gemi ambarlarında köleler taşınmıyor. Uçak koltuklarında kendi ülkesinde bu vasatı bulamayan ama iyi beyinler sömürülerek sömürgecilik devam ediyor. Bu ifademi belki tehlikeli bulabilirsiniz ama şu anda ülkelerin yeraltı madenlerini kazıyarak sömürmeye gerek yok, beyin madenlerini taşıyarak sömürme gibi büyük bir fırsat var. Dolayısıyla bu fırsatı yakalayan ülkeler bu fırsatı kaçıran ülkelerle karşı karşıya gelerek yeni, çağdaş bir sömürge düzeni kurmuş oluyorlar. Bu açıdan ülkenin inovasyon ve Ar-Ge açısından kendine yeter olması gerektiğini düşünüyorum.”

 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Teknoloji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rana Sanyal:

“Ekosistemi güçlendirmek için preklinik araştırmaların yapılabileceği altyapılarla GLP akreditasyonuna sahip preklinik tesisler ile analitik hizmeti veren tesislere ihtiyaç var”

 1. TÜSAP Vizyon Toplantısı’nda son 5 yılda Start Up’ların hızla gelişmekte olan şirketler arasına girdiğine ve bir Start Up’ın büyük firmalara oranla daha uygun maliyetle ilaç keşfedebildiğine dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Teknoloji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rana Sanyal, Start Up’ların bu başarıyı yakalaması için ise bir ekosisteme ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye’den bir girişim hikayesi olan RS Research’ın nanoteknolojik ilaç çalışmalarından bahseden Sanyal, “Çalıştığımız nanoilaç ile farklı kanser türlerine gidebilen yapılarımız var. Tüm dünyada hastalara ulaşamamış çözümlerin olduğu ve çözümsüzlük noktasında çözüm üretecek ürünlerden bahsediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de yeni ilaç geliştiren ekosistemi güçlendirmek için preklinik araştırmaların yapılabileceği altyapılarla GLP akreditasyonuna sahip preklinik tesislere ve analitik hizmeti veren tesislere ihtiyaç olduğundan bahseden Sanyal, ilaçta derin teknoloji girişimlerini desteklemek için Türkiye’de geliştirilmiş ilaçların pazara hızlı erişimini sağlayacak fast track uygulamaları ile pazara erişim için doğru politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ekosistemde hep birlikte yaratılacak etki ile hastalar için tedavi şansı, klinik araştırma yetkinliği, üretimde yenilikçi kapasite, ekonomik kazanım ve araştırmacılara yapabilirlik anlamında umut verilebileceğini sözlerine ekleyen Sanyal, bu etki ve ulusal kazanımlarla Türkiye’den 1 milyar dolar değerin üzerindeki girişimlerin, Unicorn’ların çıkmasının çok da zor olmayacağına vurgu yaptı.

 

 1. TÜSAP Toplantısı katılımcıları (soy isim alfabetik)

 • Feyzullah AKBEN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
 • Melis AŞUNKOCA, Roche Fiyatlandırma Müdürü
 • Dr. Muhammed ATAK, İVEK Bio Türkiye BioSphere Başkanı
 • Prof. Dr. Pınar ATUKEREN, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Zekeriya AVŞAR, İVEK
 • Prof. Dr. Betül AYCAN, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, Sağlık Bakan Yardımcısı
 • Deniz AYDOĞAN, Roche Sağlık Sistemleri Partneri
 • Gökşen BECİT, Roche Ruhsatlandırma Lideri
 • Tunç Alp BİLGEL, Sağlık Bakanlığı Müşaviri
 • Ahmet BİLGİÇ, Takeda Türkiye Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü
 • Dr. Şuayip BİRİNCİ, Sağlık Bakan Yardımcısı
 • Özge CESUR, RS Research Kurumsal İletişim Yöneticisi
 • Osman COŞKUN, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
 • Eda ÇALAPKULU, RS Research Proje Asistanı
 • Hüseyin ÇELİK, E. Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı
 • Dr. Ümit DERELİ, AİFD Genel Sekreteri
 • Prof. Dr. Sina ERCAN, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 • S. Ümit EROL, MASSİAD Başkan Yardımcısı
 • Özgür ERYİĞİT, Janssen Türkiye Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü
 • Erkut GAZİOĞULLARI, Takeda Türkiye Finans Direktörü
 • Muhammet GÜLYURT, Sağlık Bakanlığı Danışmanı
 • Dr. Asım HOCAOĞLU, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
 • Prof. Dr. Ahmet İLVAN, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yrd.
 • Mustafa IŞIK, MLP CARE Tedarik Yönetimi Direktörü
 • Berktuğ İNCEKAŞ
 • Güray KARACAR, Sanofi Türkiye Ülke Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü
 • Muhammed Onur KARAMUK, Sağlık Bakanlığı Müşaviri
 • Sibel KORAL, Janssen Türkiye Fiyatlandırma ve Pazara Erişim Grup Müdürü
 • Dr. Sinan KORUKLUOĞLU, Sağlık Bakan Danışmanı
 • Ece KOZLU, Roche, Ekosistem İlişkileri Partneri
 • Bahadır KURAN, Atabay İlaç ve Kimya Resmi İlişkiler Direktörü
 • Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, İstanbul İl Sağlık Müdürü
 • Dr. Selim NALBANT, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 • Sena NOMAK, RS Research Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü
 • Dr. Gülşah NOMAK, RS Research Medikal Direktörü
 • Atilla OKSAY, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı
 • Sevgi ÖKTEN, Abbott Kamu İlişkileri Direktörü
 • Dr. Burak ÖZTOP, S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Elif OZMAN PUSAT, ARTED Genel Sekreteri
 • T.Ufuk EREN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Rana SANYAL, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Hüseyin SARPKAYA, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı
 • Hüseyin Emre SELVİ, Takeda Türkiye Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Kıdemli Müdürü
 • Dr. Öğr. Üye. Aliye Aslı SONSUZ, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • B. Kemal ŞAHİN, TÜSAP Genel Sekreteri
 • Elif Birler ŞAR, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Ruhsatlandırma Yöneticisi
 • Prof. Dr. Ümit S. ŞEHİRLİ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Fatma Hülya ŞİMGA, Maltepe Üniversitesi Rektör yardımcısı
 • Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Rektörü
 • Dr. Hatice Ahsen TELLİOĞLU, Sağlık Bakanlığı Müşaviri
 • İbrahim Ethem TOKGÖZLÜ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Sektörel Faaliyetler Birimi
 • Prof. Dr. Hakan TOZAN, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Banu UYAR, Gilead Pazara Erişim Direktör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Mehmet YAZICI, Maltepe Üniversitesi Rektör yardımcısı
 • Batuhan YEŞİLYURT, TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı
 • Mücahit YİNANÇ, İVEK Başkan Yardımcısı

 

TÜSAP Yürütme Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

 • Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı (Yürütme Kurulu Başkanı)
 • Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
 • Op. Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Genel Başkanı
 • Pof. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
 • Feyzullah AKBEN / Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Teyfik DEMİR / TOBB Teknoloji Üniversitesi
 • T. Ufuk EREN / Volitan Global CEO
 • Savaş MALKOÇ / İEİS Genel Sekreteri
 • Kemal Şahin / Satur CEO (Yürütme Kurulu Sekreteryası)

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır