reklâm

Telesağlık

Hibrit Telesağlık Hizmetine Ne Kadar Hazırız?

Tele sağlık sistemlerinin, giyilebilir cihazların, uzaktan hasta takip sistemlerinin her geçen gün daha kullanılabilir olması,  yüz yüze sağlık hizmetinin, tele sağlık uygulamaları ile birlikte kullanımını artıracak, hibrit sağlık hizmeti  hayatımızda daha fazla yer  alacaktır. Hibrit sağlık hizmeti,  yüz yüze sağlık hizmetlerinin tele sağlık ile birlikte yapılmasını ifade eder.  Hibrit sağlık hizmetleri, salgın ile gündemimize girmiş, [...]

Detaylı Bilgi

Uzaktan Hasta İzleme Sistemleri

Uzaktan hasta izleme sistemlerinin,  yatış sürelerini kısaltması, yatan hasta sayılarını düşürmesi ile ülkelerin artan sağlık harcamalarının azaltılmasında  olumlu katkı yapması açısından gelecekte  iyi bir fırsat olarak görünmektedir. Uzaktan Hasta İzleme Cihazları Uzaktan hasta izleme cihazları denilince, ilk akla gelen   hastaların evden izlenmesine yönelik cihazlarıdır.  Ancak sağlık kurumlarında kullanılan uzaktan hasta izleme cihazları yanında, yaşlı bakım [...]

Detaylı Bilgi

Telekardiyoloji Nedir?     

Telekardiyoloji, uzman kardiyologların, uzaktaki hasta ile  veya hasta yanındaki sağlık personeli ile  iletişim cihazlarıyla  kalp hastalıklarının   teşhis ve tedavisinin sağlanmasıdır. Hastanın evinden bir bakıcıya veya  sağlık kurumundaki sağlık görevlileri  ile teshis ve tedavisinin uzaktan sağlanmasıdır. Doktorlar arasında ve doktor hasta arasında  Telekardiyoloji Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak, doktorlar arasında  ekokardiyografik bulgu verilerinin  teletıp ile  aktarımına [...]

Detaylı Bilgi

Psikoloji araştırmalarında çevrimiçi dönem

Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı, öğrenme ve düşünme süreçlerinin gelişimine ışık tutmayı amaçlayan araştırmaları kapsamında, çocuklarla yaptığı görüşmeleri çevrimiçi ortama taşıdı.   Boğaziçi Üniversitesi, Koronavirüs salgınına rağmen bilimsel araştırmalara tüm hızıyla devam ediyor.  Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı direktörü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Soley liderliğindeki 15 kişilik araştırma ekibi, gelişim psikolojisi alanındaki [...]

Detaylı Bilgi

Teletıp, Telesağlık Nedir?

Teletıp,  uzak mesafedeki kişi veya toplumların  yaşamlarının  iyileşmesine yönelik olarak bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak klinik destek verilmesidir. Sağlık hizmeti için coğrafi engeller, salgın veya farklı nedenler ile  mesafenin kritik  olduğu, durumlarda, hastalık ve yaralanmaların teşhisi, tedavisi, önlenmesi, araştırma,  değerlendirme ve sağlık hizmet sunucularının sürekli eğitimi gibi birey ve toplum sağlığının  geliştirilmesi, teşhis ve tedaviye yönelik [...]

Detaylı Bilgi

Telesağlıkla Birlikte, Tedavi Ziyaretlerinde Azalma Devam Edecek

EY Yönetici Ortağı ve İnovasyon Lideri Mehmet Gülez: “Telesağlıkla birlikte tedavi ziyaretlerinde azalma devam edecek” HIMSS Eurasia etkinlikleri kapsamında  19 Haziran’da, “COVID-19 Sonrası – Yeni Dönem Sağlık Hizmetleri” başlıklı  dijital konferansta ,  açılış konuşmasını Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin yaptığı konferansın moderatörlüğünü  HIMSS Eurasia Etkinlik Direktörü B. Kemal Şahin ile EY Türkiye Sağlık ve [...]

Detaylı Bilgi

Telesağlık Sağlık Hizmetlerinde Erişimi ve Kaliteyi Artırır, Maliyeti İse Düşürür

Assisstbox CEO’su Bora Gül: “Telesağlık sağlık hizmetlerinde erişimi ve kaliteyi artırır, maliyeti ise düşürür” HIMSS Eurasia etkinlikleri kapsamında  19 Haziran’da, “COVID-19 Sonrası – Yeni Dönem Sağlık Hizmetleri” başlıklı  dijital konferansta ,  açılış konuşmasını Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin yaptığı konferansın moderatörlüğünü  HIMSS Eurasia Etkinlik Direktörü B. Kemal Şahin ile EY Türkiye Sağlık ve Yaşam [...]

Detaylı Bilgi

Hastanelerdeki yoğunluk online görüşmelerle rahatlatılacak

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde hastanelerin pandemi hastanesine dönüştürülmesiyle birlikte birçok hasta doktoruyla online olarak görüştü. Normalleşme döneminde de bu alışkanlığın devam ettirilerek hastanelerdeki fiziksel yoğunluğun ve araştırma aşamasındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İSTANBUL, 24 Haziran 2020 /B2Press/ - Covid-19 salgını sağlık alışkanlıklarını değiştirirken yenilikleri de beraberinde getirdi. Birçok hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele [...]

Detaylı Bilgi

Aile Hekimleri için AHBS’ye Entegre Telesağlık uygulaması

Aile hekimlerinin,  AHBS 'ne  entegre  Telesağlık uygulaması ile AHBS  arayüzü içerisinden belgelendirebilecekleri, görüntülü  görüşme yapabilmesi   sosyal mesafenin korunmasında önemlidir. Bir çok aile hekimi, bir çok hekim gibi koronavirüs  salgınından dolayı zorluklarla karşı karşıya kaldı halende  zorluklar devam ediyor. Özel hastaneler bu konuda daha hızlı davranarak  telesağlık kullanımı için çeşitli çözümler bulmuşlardır. Türkiye'de 25.000 aile hekimi [...]

Detaylı Bilgi

Telesağlık Hizmetlerinin Lideri “Online Terapi”

Telesağlık,  uzak mesafedeki kişilerin,  sağlık hizmetlerini desteklemek amacıyla,  elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin kullanarak yapılan sağlık hizmeti olarak tanımlayabiliriz. Telesağlık esasen telefonun icat edildiğinden beri kullanılan bir sağlık teknolojisidir. Hasta ve profesyonellerinin eğitiminden halk sağlığına ve sağlık yönetimine kadar bir çok alanda kullanıla gelmiştir. Bununla birlikte, telesağlık  geçen yüzyıl boyunca gelişmeye devam etmiştir. Son yıllarda artarak [...]

Detaylı Bilgi

Teletıp İle Hastaneye Gelmeden Tedavi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen V. Türk Tıp Dünyası Kurultayına T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yetkilileri ve DSÖ/Avrupa üyeleri katıldığı kurultayda sağlık teknolojileri çözümleri ortaya konmuştur Kongrenin, "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetilmesinde Teknoloji" oturumunda, Istanbul Üniversitesinden Dr. Mana SEZDİ 'Elektronik Tıbbi Kayıtların Genel Kullanımı: Tele-Tıp’ başlıklı konuşmasında, tıbbi kayıtların teknolojide nasıl kullanıldığı, sağlıkta [...]

Detaylı Bilgi

Sağlık Bakanlığı Teletıp ve Teleradyoloji de Uluslararası Başarısını sürdürüyor. Fahrettin Koca “Sağlıkta dijitalleşme sürecek “

Sağlık Bakanlığı, 2018 yılında devreye aldığı Teletıp ve Tele Radyoloji Sistemi  ile   radyolojik tetkiklere ait görüntülerin 7x24 web ortamında erişilmesini sağlamış, bu görüntülerin raporlanmasına, radyologlar arası tele konsültasyon yapılabilmesine , tıbbi görüntü ve raporların  kalite açısından değerlendirilebilmesine  ve e-Nabız uygulaması üzerinden  vatandaşlar ve hekimler ile paylaşılabilmesini sağlamıştır.  Sağlık Bakanlığı 2019/16 genelge ile , bu sisteme, [...]

Detaylı Bilgi
Yükleniyor

Son Yorumlar

Bizi Takip Edin

facebook

instagram

twitter