Derinlemesine Sağlık Teknolojisi Healthtech 2022 Raporu Yayınlandı

Derinlemesine Sağlık Teknolojisi Healthtech 2022 Raporu Yayınlandı

Şirketlerin müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünler tasarlamaları için gereken inovasyon kültürünün kurulması, güçlendirilmesi ve kurum içi girişimcilik konusunda çözümler sunan GOOINN, derinlemesine sağlık teknolojileri raporunda Healthtech ile gelişen alanları ve teknolojileri açıkladı.

Healthtech alanındaki girişimcilere rehberlik niteliğinde olan raporda; “Healthtech tanıtımı ve kullanım alanları, dünyada ve Türkiye’de Sağlık Teknoloji  sektörü, sektörün avantajları, bilinmesi gereken kavramlar, kullanılan teknolojiler, Healthtech ve Metaverse, bu alanda önemli teknolojiler ve geleceğin trendleri” gibi konu başlıkları ele alındı.

Healthtech pazarının 2025 yılına kadar %25’lik bir büyüme ile yaklaşık 660 milyar dolara ulaşması bekleniyor

GOOINN Healthtech 2022 raporu, Kovid19 Pandemisi’nin tüm sağlık sistemini temelden dönüştüren ve dijitalleştirilmiş sağlık hizmetlerini geliştiren Healthtech pazarının hızla ve büyük ölçekte geliştirilmesinde ve benimsenmesinde büyük bir katalizör görevi gördüğünü ortaya koydu. Healthtech 2022 raporuna göre, 2016 yılından bu yana global olarak 5,5 kat artış yaşanan ve 2019 yılında 175 milyar dolar değerinde olan Healthtech pazarının 2025 yılına kadar %25’lik bir büyüme ile yaklaşık 660 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Raporda, küresel pandeminin sanal hizmetlere olan talebi artırmasıyla 2021 yılında healthtech sektörüne yapılan yatırımların 34 milyar dolar ile rekor kırdığı belirtiliyor. Buradaki en büyük yatırım 2,4 milyar dolar ile akıl sağlığı (mental health) alanına yapıldığı görülüyor.

Türkiye’de ise, 2016 yılından bu yana Healthtech alanına yapılan yatırımlarda dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi, yapay zekanın ve makine öğrenmesinin günlük hayatta daha fazla rol alması bu alana verilen önemi arttırmış durumda. 2020 yılına kadar yapılan yatırımlar ise, pandemiden sonra iki katına çıktı. Ülkede aktif olan startup sayısı satın almalar ile birlikte bugün 538 iken, 2008 ile 2022 yılları arasında bu alana 40,98 milyon dolar yatırım yapıldığı gözlemlendi. Diğer yandan, ülkede çevrimiçi sağlık hizmetleri ve mindfullnes alanında hizmet veren startuplara olan ilginin fazlalaştığı da bir gerçektir.

Healthtech’in gelecekte kullanım alanları 6 ana başlıkta 14 farklı alanda sıralanıyor

Sektörün dijital sağlık ve sağlık hizmetleri bilişim teknolojisi (BT) ile ilişkisinden, Healthtech, Biotech ve Medtech arasındaki farklara kadar sağlık teknoloji  alanında derinlemesine bir araştırma yapan GOOINN, sağlık teknolojilerinin   gelecekteki global kullanım alanlarını Yönetim, Cerrahi, İlaç Geliştirme, Fitness, Tanı & Hata Azaltma ve Akıl Sağlığı olmak üzere 6 ana başlıkta belirlerken, inovasyon profesyonelleri ve girişimcilerin Telehsağlık, mSağlık, Giyilebilir Cihazlar, Genomik, Robotik Cerrahi, Anti-aging, Assistive Tech, doğurganlık teknolojileri, Gen Tedavisi, Tıbbi Dış İskelet ve Protez, Mental  SağlıkTeknolojileri, Nanotıp, Nöroteknoloji ve Uyku Teknolojileri başlıklarında 14 farklı alana odaklandıklarına değindi.

Derinlemesine sağlık hizmeti vermek için en çok kullanılan 14 sağlık teknolojisi belirlendi

Raporda ayrıca, gelişen teknolojilerden faydalanarak derinlemesine sağlık hizmeti vermek için en çok kullanılan 14 sağlık teknolojisi şu şekilde sıralanıyor; Uzaktan Hasta İzleme (Remote Patient Monitoring, RPM), Yapay Zeka, Blokzincir, Makine Öğrenimi, Internet of Things (IoT), Giyilebilir Teknoloji, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (Virtual and Augmented Reality), Büyük Veri Analitiği, Ses Tanıma, Chatbot, Robotik Teknoloji, Mobil Uygulamalar, Biyobaskı ve Nöroteknoloji.

Healthtech’te geleceğin trendleri neler olacak?

Healthtech 2022 raporuna göre; Uzaktan teşhis, bakım noktası testi (point of care testing), moleküler ve genetik testler, mobil sağlık uygulamaları, giyilebilir teknolojiler, tamamlayıcı tanı testleri, ses teknolojisi, sağlıkta yapay zekanın kullanımı, kapalı devre insülin pompaları, taşınabilir diyaliz makineleri, dijital terapötikler (DTx) ve elektronik sağlık kaydı (Electronic Health Records, EHR) gibi trendler sağlık teknolojilerinin geleceğini şekillendirecek.

Gelecekte sağlık alanında bizi neler bekliyor?

GOOINN Healthtech 2022 raporuna göre, gelecekte sağlık teknolojilerinin birçok farklı alanda hayatımıza girmesiyle bizi nasıl bir dijitalleşmenin beklediği şu şekilde öngörülüyor;

 • Hastaneler robotik ve dijital teknolojilere daha fazla güvenecek.
 • Sağlık kuruluşları, verimliliği ve değeri artırırken operasyonları ve bakımı iyileştirmenin yollarını aramaya devam edecek.
 • Doktorların bugün gerçekleştirdiği fiziksel ve zihinsel görevlerin çoğu, donanım, yazılım ve her ikisinin kombinasyonları şeklinde otomatik hale getirilecek. Bu durum, teletıp ve uzaktan sağlık hizmetleri aracılığıyla hasta ziyaretleri ihtiyacını azaltacak.
 • Moleküler ölçekte tıp hızlı bir şekilde günlük hayatlara adapte olacak. İnsanların hayati belirtilerini izleyebilen her zamankinden daha küçük nano cihazlar vücutlara yerleştirilecek ve böylelikle inanılmaz derecede ayrıntılı veriler elde edilebilecek. Böylelikle doktorlar tedavileri daha da kişiselleştirebilecek.
 • Bazı kuruluşlar, içgörü elde etme ve sağlığın geleceğine güç veren algoritmaları tanımlama yetenekleri tarafından yönlendirilen bir ekonomik modele sahip olacak. Bu kuruluşlar, araştırma yaparak analitik araçlar geliştirecek ve insan yeteneklerinin ötesine geçen veri içgörüleri üretebilecek.
 • Sağlık ürünü geliştiricileri, uygulamalardan ilaçlara ve cihazlara kadar sağlık ve bakım ürünleri geliştirerek ve üreterek tüketici sağlığı ekosistemini güçlendirecek. Ürün geliştiren kuruluşlar olmaya devam ederken aynı zamanda yazılımları, uygulamaları ve sağlıklı yaşam ürünlerini de geliştirecek.
 • Bireysel finansörler kişilerin bakımlarını yönlendirmek için finansal ürünler yaratarak kişiye özel modüler ve kapsamlı bakım paketleri sunacak.
 • Geleceğin sağlık bakım rejimleri, kurumsal sağlık programlarıyla giderek artan bir şekilde ortaklık modellerini takip edecek ve sigortacılarla kısmi geri ödeme anlaşmaları yapacak.
 • Hasta bakım sistemleri olumsuz sağlık koşullarının erken teşhisine ve hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş tedavisine daha fazla odaklanacak.
 • Kuantum hesaplama ilaç keşfine, hastane lojistiğinde kullanılan hesaplamaların hızlanmasına, sanal klinik deneyler yapmasına ve genetik sıralama yapılmasına olanak sağlayacak.
 • Metaverse’te kullanılan sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve dijital ikiz teknolojileri cerrahi ile ilgili uygulamalar için yeni fırsatlar getirecek.

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır