reklâm

HBYS

Genomik Verilerin HBYS Entegrasyonu

Genomik test teknolojisindeki ilerlemeler, her geçen gün genomik verilerin  tıpta daha fazla  kullanılmasının önünü açmıştır.  Genomik verilerin klinisyenler tarafından yaygın şekilde kullanımı genomik verilerin  HBYS  entegrasyonu kaçınılmaz hale getirmektedir. Genomik verilerin  kullanımı, sağlıkta getireceği  değişiklikler Genomik veriler, hastanın klinik , farmasötik ve yaşam tarzı bilgileriyle birlikte, hastalığın erken belirtilerini  tespit edilmesinde, kişinin hastalık risklerinin  belirlemesinde  [...]

Detaylı Bilgi

Doktor Gibi Davranan Yapay Zeka Destekli HBYS

Doktorun iş yükünü hafifletmesi, zamanının büyük bölümünü hastaya ayırması , doktor gibi düşünen yapay zeka destekli HBYS ile mümkün olabilecektir. HBYS' lerin sağlık hizmetinde olumlu katkılarının görülmesi nedeniyle, kayıt altına alınması istenen veriler her geçen gün artmaktadır.  Kayıt altına alınması gereken veriler  sadece  klinik verilerle kalmayıp ,  faturalama, ödeme, malzeme takibi veya  çeşitli akreditasyonlara  yönelik [...]

Detaylı Bilgi

Gelecekte Hastanelerin Sağlık Bilgi Sistemi ve Yöneticileri

Sağlık teknolojileri ve sağlık bilgi sistemleri gelişen yeni teknolojiler ile birlikte her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Hasta sağlığına yönelik bilgilerin depolandığı ve işlendiği sağlık bilgi sistemleri, sağlık teknolojileri içerisinde belki de en stratejik öneme sahip teknoloji olarak kendini göstermektedir. Sağlık  verisinin her geçen gün önem kazandığı  çağımızda, veri güvenliği de aynı  büyük önem [...]

Detaylı Bilgi

Kayıt Tescil Sistemindeki Sağlık Bilgi Sistemi Yazılımları

Sağlık Bakanlığı, sağlık bilişimi alanında  faaliyet gösteren tedarikçiler ile tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının uyması gereken kurallar çerçevesinde, sağlık tesislerinde kullanılacak  sağlık uygulama yazılımlarını üreten kamu, özel kurum ve kuruluşlarının Kayıt Tescil Sistemi (KTS)  altına alınması yönünde çalışma başlatmıştır.  Aşağıdaki yazılımları üreten firmalara  Sağlık Bakanlığı KTS' de kayıtlı olma şartı getirilmiştir. KTS de kayıt [...]

Detaylı Bilgi

Yapay Zeka, HBYS İle Hastalıkları Önceden Tahmin Edebilir mi?

Makine öğrenme, yapay zeka uygulamaları ile uzun yıllardır birikmiş olan HBYS verilerinden hastalıkları önlemek, gelecekteki hastalık risklerini önceden öğrenmek mümkün olabilir. Sağlık Bakanlığı   hastalıkların önceden tahminine yönelik yapılacak çalışmaların önünü açmalı, bu konuda çalışma yapmak isteyen akademisyen ve girişimcileri teşvik etmelidir. Türkiye, uzun yıllardır tüm hastanelerinde HBYS'yi düzenli olarak kullanan nadir ülkelerden biridir. HBYS'nin  uzun  [...]

Detaylı Bilgi

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) Nedir?

Yazar Gökhan KARDUZ   TRTEK YAZILIM    Destek Hizmetleri Müdürü Diş Hekimliği Bilgi Sistemi           Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren kurumların tıbbi, idari ve mali kayıtlarının tutulduğu modüller bir yapıdır. Diş hekimliği alanında elektronik kayıtların ve bilgi sisteminin kullanımı oldukça yaygındır. Tedavi sırasında doktor tüm hasta kayıtlarına, genel verilere, tıbbi geçmişe, belgelere, radyolojik arşive, dişlerin [...]

Detaylı Bilgi

HBYS İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Kullandığımız HBYS'den,  başka hastaneler çok memnun olduğu halde, neden biz  çok fazla problem yaşıyoruz ? Bu şekilde düşünüyor sanız aşağıdakilerden en az biri veya birden fazlası kurumunuzda mevcuttur. 1-Kurulum süreci devam etmektedir, HBYS firmasının yeterli personeli yoktur. 2-Kurulumdan sonra henüz ikinci ay tamamlamamıştır. 3-Sorunların yönetimi, kurumu temsilen lider, bilgi işlemden sorumlu yönetici, bilgi işlem, kullanıcılar [...]

Detaylı Bilgi

HBYS’de 6 Önemli Zorluk ve Çözümleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), hastanelerde sağlık verilerinin kayıt edilmesini sağlayan   özelliği ile birlikte,  hastaların daha kaliteli ve daha  güvenli hizmet almalarını sağlamak, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak hizmet kalitelerini artırmak amacına yönelik özelliklere sahiptirler. Ne kadar eski kullanıcı olsanız da  hastanede yeni bir HBYS nin devreye alınması, eğer aşamalar doğru şekilde yerine [...]

Detaylı Bilgi

Özel Hastanelerin HBYS ‘deki Öncelikleri

Röportaj: Cansu Acar Hastaneler 7/24 çalışan ve kesinlikle durması imkânsız olan aslında birer fabrikalardır. Burada bir kesintinin yaşanması, destek alamama gibi bir durum söz konusu olmamalı. Bizim güvendiğimiz ve iddialı olduğumuz nokta kesinlikle satış sonrasındaki 7/24 kesintisiz destek hizmetimiz. Çünkü müşteriyle karşılıklı olarak iyi bir diyalog kurulması, aradığı zaman size ulaşabilmesi ve çıkan bir mevzuatı [...]

Detaylı Bilgi

HBYS Memnuniyeti, Nitelikli İnsan Gücü?

HBYS  firma personelinin,  konusunda eğitimli olup olmadığı, eğitimli ise hangi konularda eğitimli olduğu verilecek destek için önemlidir.  Aynı şekilde hastanede bulunan sorumlu yöneticilerin de   eğitim alıp almadığı  hastanede HBYS yönetimi için önemlidir. Sorunsuz HBYS var mıdır? Uzun yıllardır kullanıcı olan sağlık personellerinin, elde ettikleri en önemli tecrübe,  sorunsuz  HBYS  olmadığıdır. Bu nedenle olsa gerek, hastane [...]

Detaylı Bilgi

Gelecekte HBYS’ leri Neler Bekliyor?

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)  yazılımları,  hastanelerde tedavi için başvuran hastaların kimlik kayıtlarından başlayarak , tedavi, tetkik, ameliyat ,gibi yapılan işlem  kayıtlarını tutarken,  eczane, tıbbi malzeme ve hastanenin demirbaş ve stoklarının takibinin yapılmasını sağlayan yazılımlardır. Hastaların,  Merkezi  Hasta Randevu Sisteminden (MHRS)   aldıkları randevuların takibi, e-reçete ile ilaçların eczaneden alınması,  Sosyal Güvenlik Kurumuna  elektronik ortamda faturalandırılması, [...]

Detaylı Bilgi

Doktorlar HBYS’ den Ne Kadar Memnun?

Hastane Bilgi Sistemi ( HBYS), doktorların, hastanelerde tedavi süreçleri   için,  önemi her geçen gün artan önemli  bir araçtır. Bu da, doktorların, HBYS  konusundaki  memnuniyeti üzerinde, daha çok odaklanılması  gerektiğini gösteren önemli bir konudur. Doktorların  HBYS' nin kullanımı ,  doktorların iş yapış şeklini, performansını, üretkenliğini hasta ile ilişkisi dahil bir çok yönden etkilemektedir. Doktorların HBYS den [...]

Detaylı Bilgi
Yükleniyor

Son Yorumlar

Bizi Takip Edin

facebook

instagram

twitter