Sağlık Teknolojilerinde Müşteri ve İş Geliştirme Programı

Sağlık Teknolojilerinde Müşteri ve İş Geliştirme Programı

250K 2019

TTGV 250K Sağlık Teknolojilerinde Müşteri ve İş Geliştirme Programı ile amaç, fikir aşamasında iken geliştirilecek ürün ya da hizmetin verilecek desteklerle çok daha etkin bir şekilde oluşturulmasına olanak sağlamaktır.

Mevcut kuluçka merkezi ve hızlandırma programlarından farklı olarak, eğitim içeriğinde girişimcilerin pazardaki problemlerinin ya da ihtiyacının sektör ve müşteri katkıları ile belirlenmesi ve girişimciye ilgili sorununu ele alıp çözmesine ve “müşteri geliştirme odaklı” sürdürülebilir ticari modeli keşfetmesine destek sağlanması hedeflenmektedir.

TTGV 250K Programı sürecinin, diğer girişimcilik programları uygulayıcı kuruluşları üzerinden de koordinasyonu mümkündür. İlave kaynak ve süreçlerle desteklenecek ve TTGV tarafından aktif olarak izlenecek olan girişimler, ürününü pazara ulaştırma aşamasına geldiğinde HİT Yatırım Programı’na dahil olması için değerlendirilebileceklerdir.

BAŞVURU
TTGV 250K programı başvuruları 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ağustos 2019 Perşembe gününe kadar web sitemizden alınacaktır.

EĞİTİM SÜRECİ

TTGV 250K Programı sürecinde girişimci adaylarının ‘Müşteri Geliştirmelerine’ odaklanması sağlanarak dört ana başlıkta eğitim, seminer ve atölye çalışmaları yürütülecektir.

Aynı zamanda, geliştirilecek ürün ya da hizmetin var olan bir problemi çözmesi ya da bir ihtiyacı karşılaması konusunu sektör bilgileriyle doğrulayabilmeye yardımcı olmak adına Türkiye’de sağlık sektöründeki müşteri, iş modelleri, akreditasyon/sertifikasyon süreçleri konularında eğitim ve mentörlükler sağlanacaktır.

TTGV 250K NEDİR?

Sağlık alanındaki bir iş fikrinin sürdürülebilir ticari bir modele dönüştürülmesi için TTGV tarafından oluşturulan bir müşteri ve iş geliştirme programıdır.

TTGV 250K da neler olacak?

Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan fikir sahipleri ile 4 ay boyunca eğitim, seminer, workshop ve mentorluk toplantıları gerçekleşecektir.

KİMLER KATILABİLİR

Sağlık alanında teknolojik ve yenilikçi çözümler geliştirecek fikir sahipleri, web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Programa katılim Ücretsizdir

Program kapsamındaki tüm eğitim ve diğer etkinlikler Eylül – Aralık ayları arasında  TTGV İstanbul ofiste gerçekleşecektir.

Detaylı ve güncel bilgi icin

https://hit.ttgv.org.tr/tr/250k

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır