Yapay Zekanın Hastane Bilgi Sistemlerinde Devrim Yaratacağı 5 Alan

Yapay Zekanın Hastane Bilgi Sistemlerinde Devrim Yaratacağı  5 Alan

Büyük veri işleme ve makine öğrenimi algoritmalarının gelişimine paralel olarak artan, sağlıkta yapay zeka kullanımına yönelik  araştırmalar, sağlıkta yapay zekanın çalışmalarının  en umut verici alan olduğunu  göstermektedir.

Hastane Bilgi Sistemleri (HBYS),  hastaların geçmiş  bilgileri ile birlikte kan tahlil sonuçlarını, radyoloji, Mr görüntüleri ve raporları ile birlikte hastanın ilaç bilgilerini, kronik hastalıkları, ameliyat bilgileri dahil hastaya ait tüm sağlık verisini  toplar.  Yapay zeka, HBYS ‘de toplanan   bu büyük ve karmaşık veriden, hastaya ve doktora yardımcı olacak bir çok alanda  sonuçlar çıkarma kapasitesine sahiptir.

Yakın gelecekte hastaların  genetik bilgileri, yaşam tarzı bilgilerinin daha fazla toplanması ile birlikte veri miktarı ve çeşitliliği  çok daha fazla artacaktır. Büyük veri işleme ve makine öğrenimi algoritmalarının  gelişimi ile yapay zeka,  sağlık sektörünün ve hastalarının ihtiyaçlarına uyum sağlayan sürekli genişleyen ve çeşitli  veriyi akıllı, eyleme geçirilebilir, iç görülere dönüştüren, algoritma, analitik, derin öğrenme ile  sağlık sektöründe  en umut veren  alan olduğunu  göstermektedir. Yapay zeka, tüm hastalık bilgilerini toplayan HBYS’ ler  için önemli bir yenilik alanıdır.

HBYS’ de devrim yaratacak olan  5 Yapay zeka çalışma alanı

1-Yapay Zeka Tabanlı Konuşmayı Metne Dönüştürme Teknolojileri

Tıbbi ses tanıma olarak da ifade edilen, sağlıkta konuşulan dilini metne dönüştüren, hasta bilgilerini, tıbbi  bilgilerin  Hastane Bilgi Sistemine (HBYS)    hızlı ve doğru şekilde  aktarılmasını sağlayan teknolojilerdir.

Hastanelerde radyoloji, patoloji  uzmanlarının  rapor sonuçları için konuşmalarını yazıya çeviren   dikte sistemleri uzun yıllardır  kullanılmaktadır. Yapay zeka  ve ses teknolojilerinde gelişmeler, hasta sorunlarını, teşhislerini ve alerjiler, kronik hastalıkları kayıtları  ses tabanlı komutlar  ile aracılığıyla HBYS ‘de uygun  alanlarda ve uygun yapılarda, daha hızlı ve doğru şekilde  kayıt edilebilmesini sağlayabilmektedir.
Yapay zeka ses tanıma sistemleri ile entegre çalışan HBYS çözümlerinde hasta bilgilerini bulmak kolaylaşmakta  ve doktorların konuşmaları ile gerçek zamanda karar verme için eyleme geçirmesi,  bilgileri dönüştürmesi sağlanabilmektedir.

Sağlıkta Sesi yazıya dönüştüren  teknolojilerde  Yapay zeka destekli ortam klinik zeka teknolojileri hızla gelişmektedir. Klinik ortam zekası, ortamdaki konuşmalardan hastanın durumunu, HBYS’ de ilgili alanlara otomatik aktaran sistemlerdir. Bu sistem ile hasta doktor arasındaki görüşmelerden HBYS ‘ye  veya sağlık bilgi sisteminde kayıt edilmesi istenen bilgiler, istenilen yapıda otomatik olarak kayıt edilebilecektir.

Yapay zekanın öğrenme süreci arttıkça, yapılan hatalardan arındırılacak, HBYS  ve diğer sağlık bilgi sistemlerinde  toplanan verinin  kalitesi artacak, sağlığımıza etki eden faktörler, sigara kullanımı, spor, stres, iş yaşamı gibi   yaşam şekline yönelik bir çok verinin toplanabilmesi sağlanacaktır. Bu veriler  yapılacak araştırmalarda,  hedef odaklı  alternatif  kullanım olanaklarının geliştirilmesi  için kullanılacaktır.

 

2-Yapay Zeka Destekli Erken Teşhise Yönelik uygulamalar Tahmine Dayalı Analitik 

Hastane Bilgi Sistemlerinde (HBYS) bulunan  hastanın önceki tanıları, uygulanan tedavileri,  laboratuvar sonuçları, radyoloji  MR görüntüleri, ilaç bilgileri, kronik hastalıkları dahil bir çok veri hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesinde önemlidir.
Hastane bilgi sistemlerinde oluşan büyük miktardaki veriler, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi araçları ile geliştirilmiş tahmine dayalı analitiklerin, yüksek riskli koşulları tahmin etmek, hastanın semptomlarını kötüleşmeye başlamadan önce yakalamak  için    bir çok çalışma vardır.  Örneğin,  böbrek hastalığına yakalanma olasılığının yüksek  diyabet hastalarını tahmin etmek  veya  durumu sepsise doğru ilerleyen hastaları aynı şekilde  kalp yetmezliği hastalarına yönelik uyarılar vermesi  tedavideki başarı oranını artıracaktır. Tahmine dayalı analitiğin hastalık ilerlemesini erken evrelerinde tespit etme yeteneği, hayat kurtaran bir özellik olarak, bu hastaları  büyük ölçüde iyileştirebilecek erken müdahale imkanı  tanıyor.

3-Hastalıkların  doğru teşhis edilmesine  yönelik  uygulamaları

Gelişmiş yapay zeka teknikleri sağlık sisteminde hastalıkları teşhis etmek, için uygulanan ana alanlardandır. Makine Öğrenimi (ML) ve Derin Öğrenme (DL) algoritmalarını da içeren Yapay Zeka (AI) yöntemleri, çeşitli hastalıkların, özellikle de görüntüleme veya sinyal analizine dayanan hastalıkların  tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yapay zeka, Hastane Bilgi  Yönetim Sistemlerinde (HBYS) bulunan  hasta verilerini analiz ederek hastalıkların doğru  teşhisi etmek için  büyük bir  potansiyele sahiptir. Yapay zeka, makine öğrenimi algoritmaları aracılığıyla, insan analistlerin göremeyeceği kalıpları ve eğilimleri belirleyebilir, bu verilerin  analizi ile  hastalıkların daha iyi tanı alması sağlanabilir. Yapay zeka destekli HBYS’ ler sayesinde doktorlar, listelenen semptomlara, tıbbi görüntülere, laboratuvar test sonuçlarına ve daha fazlasına dayanarak değerli teşhis bilgileri elde edebilir.

Akciğer Ultrasonunun Yorumlanmasında Yapay Zeka

Yapay zeka, tıbbi 2D/3D görüntüleme, biyo-sinyaller (ECG, EEG, EMG ) hayati belirtiler ( vücut ısısı, nabız hızı, solunum hızı ve kan basıncı) dahil olmak üzere büyük miktarlarda hasta verilerini analiz edebilir, demografik bilgiler, tıbbi geçmiş ve laboratuvar test sonuçları ile  karar vermeyi destekleyebilir ve doğru tahmin sonuçları sağlayabilir.

Yapay zeka algoritmaları  birden fazla veri kaynağı entegre ederek  hastanın sağlığı ve semptomlarının altında yatan nedenler ile daha kapsamlı bir anlayış elde edebilir. Birden fazla veri kaynağının kombinasyonu, hastanın sağlığına ilişkin daha eksiksiz bir tablo sunabilir, yanlış teşhis olasılığını azaltır ve teşhisin doğruluğunu artırabilir.

4-Tedaviye Yönelik Uygulamalar, Kişiselleştirilmiş Tıp

Yapay zeka destekli Hastane Bilgi Sistemleri (HBYS)  sayesinde doktorlar, listelenen semptomlara, tıbbi görüntülere, laboratuvar test sonuçlarına ve daha fazlasına dayanarak  teşhis doğruluğunu artırmanın yanı sıra hastalar için tedavi planlarının geliştirilmesini de kolaylaştırabilir. Akıllı teşhis önerileri, hastalıkları, yan etkileri ve sağlık koşullarını etkileyen faktörleri anında tespit etmeye ve doğru tedaviyi belirlemeye yardımcı olur.  Gelişmiş analiz teknikleri ve tahmine dayalı modelleme yetenekleri sayesinde sağlık uzmanları, tıbbi geçmiş, genetik bilgi veya yaşam tarzı faktörleri gibi bireysel hasta özelliklerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturabilir.

Sağlıkta Teşhis ve Tedaviye Yönelik Yapay Zeka Uygulamaları

Çok büyük miktarda hasta verisini rekor sürede analiz etme potansiyeline sahip yapay zeka, gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenimi teknikleriyle röntgen görüntülerini, MR taramaları gibi karmaşık görüntüleri yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak  insan  gözünden kaçabilecek ince kalıpları tespit edebilmekte, bireyin benzersiz genetik yapısına, tıbbi geçmişine, yaşam tarzına, hastalığın  yan etkileri, sağlık koşullarını etkileyen faktörleri anında tespit etmeye,  önceki tedavilere verdiği yanıta göre kişiselleştirilmiş tedavi planlarını önerebilir.

5- Yapay zeka destekli klinik karar destek sistemleri

 HIMMS Emram kriterlerinde  gördüğümüz Klinik Karar Destek Sistemleri, HBYS’ de belirlenen  kurallarda, doktora tetkik önerisi getiren, yine önceden belirlenmiş  ilaç etkileşimlerini, alerjileri dikkate alarak doktor ve hemşireyi yönlendirebilen uygulamalar olarak  hastanelerde kullanım örnekleri oluşturulmuştur.

Klinik Karar Destek Sistemi nedir?

Yapay zeka destekli Klinik karar Destek sistemleri (KKDS) ise  güncel tıbbi literatürü ve  hastane bilgi sisteminde (HBYS) bulunan tüm   hasta verileri analiz ederek  potansiyel teşhisleri, tedavi seçeneklerini önerebilmektedir.  Potansiyel ilaç etkileşimlerini veya alerjileri dikkate alarak doktorların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan, kanıta dayalı öneriler ve uyarılar sunarak sağlık hizmeti sağlayıcıları için akıllı asistanlar olarak destek veren sistemlerdir.

Yapay zeka destekli Klinik Karar Destek Sistemleri (KKDS) yoğun bakım üniteleri gibi , farklı hayati belirtiler ve kritik hasta parametreleri  gibi büyük miktardaki bilgilerin işlenmesi yükünü azaltarak,  hasta izlemede karar verme sürecinin bir kısmını basitleştirme potansiyeline sahiptir.

Yapay zeka desteli KKDS’ leri klinik kılavuzların büyük verilerinden  ve üst düzey klinik araştırmalarda yer alan vaka kompozisyonlarınki bilgilerin kullanımını kolaylaştırmaktadır.   Unutkanlık, dikkatsizlik veya deneyimsizliğe bağlı tıbbi hataların önüne geçmekte ve doktorları doğru tanı, doğru tedaviye yönlendirmektedir. Yapay zeka destekli KKDS’ ler  çok çeşitli bilgi kaynaklarını güncel şekilde kullanarak, deneyimsiz doktorlara ve stajyerlere yol gösterebilir.

Yakın gelecekte yapay zeka destekli KKDS’ leri, hastanelerimizde doktorlarımızın yardımcı asistanı olarak görev aldıklarını  görmeye başlayabiliriz.

Sonuç

Hastanın önceki gelişleri,  muayene, kan tahlili, ilaç, yatış bilgileri, ameliyat, tıbbi harcamaları dahil  tüm tıbbi süreçlerin saklandığı Hastane Bilgi Sistemleri , sağlık sistemindeki en güvenilir tıbbi veri olarak değerlendirilmektedir.  Yapay zeka destekli HBYS’ ler, her geçen gün  büyüyen,  insan gözüyle incelenmesi zorlaşan verinin değerlendirmesinin  ötesine geçerek, doktorun ihtiyacı olan  hastaya özelleştirilmiş kayıtları getirecek, yapay zekayla geliştirilmiş bir HBYS, doktorların klinik bilginin araştırılması ve kaydı  için daha az zaman harcamaları yerine  hastaları tedavi etmeye daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır.

Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, sağlık hizmeti sağlayıcıları  yapay zekanın  yeteneklerine güven kazandıkça, Yapay zekanın HBYS’ ler deki rolü, hasta bakımında devrim yaratmaya ve daha verimli ve etkili bir sağlık sisteminin önünü açmaya devam edecektir.

 

 

Kaynaklar
.https://whatsnext.nuance.com/healthcare-ai/transforming-medical-documentation-ai-technology/
.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10531020/
.https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20552076231189331
.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9812798/
.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505623001028
.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10131698/
.https://www.healthcareitnews.com/news/nextgen-introduces-ai-enabled-ambient-listening-syncs-ehr

 

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır