Tıbbi Nesnelerin İnterneti nedir?

Tıbbi Nesnelerin İnterneti nedir?

Tıbbi Nesnelerin  İnterneti,  sağlık hizmeti sağlayıcısında bulunan giyilebilir cihazlar, acil bildirim sistemi, hasta izleme, sensör özellikli hastane yatakları, infüzyon pompaları, ilaç izleme sistemleri, tıbbi malzemeler, cihazlardaki mini sensörler ile  hasta biyosensörler ve makine öğrenme teknikleri ile internet üzerinden veri oluşturulması, analiz edilmesi,cihazlar ve ilgili kişilerle etkileşime girmesi.

Medikal Nesnelerin İnterneti veya  Sağlıkta Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılan Tıbbi nesnelerin internetinin amacı  sağlık hizmetleri,  hastalar, sağlık hizmet sağlayıcıları, sigorta kurum ve şirketlerinin verimli olmasını sağlamaktır.

Uygulama açısından birkaç genel kategoriye ayırmak mümkün

Vücut üstü cihazlar: Akıllı giysiler  veya klinik amaçlı  giyilebilir cihazlar, uzman tavsiyesi veya doktor reçetesi ile kullanılan, düşmeleri tespit eden ve yaşlılar için kalça korumasını kullanan akıllı bir kemer gibi cihazlardır.

Ev içi cihazlar: Bu, klinisyenler tarafından hastaları izlemek için kullanılan hasta izleme cihazlarını içerir. Bunlar en yakın zamanda hastaneden taburcu edilen veya kronik hastalıkları yöneten kişilerde kullanılabilir.

Klinik içi cihazlar: Bunlar , genellikle elektronik sağlık kayıtlarıyla bağlantılı olarak, idari işlevler için bir sağlık hizmeti operasyonunda kullanılan sistemleri içerir .

Sağlıkta Yapay Zeka Nedir?

 

Tıbbi Nesnelerin İnternetinin Geleçekte Sağlayacağı avantajlar.

Tıbbi Nesnelerin İnterneti, sağlık hizmetlerine birçok avantaj sağlayacaktır. Deloitte tarafından yapılan bir araştırmaya göre , IoMT’nin faydaları şunları içeriyor:

 • İlaçların gelişmiş yönetimi
 • Gelişmiş hasta deneyimi
 • Geliştirilmiş hasta sonuçları
 • Geliştirilmiş tanı ve tedavi
 • Kronik hastalıkların uzaktan izlenmesi
 • Geliştirilmiş hastalık yönetimi

Deloitte, IoMT’nin “sağlık hizmetlerini dönüştürdüğünü” , ancak bazı engellerin sağlık şirketlerinin teknolojiye tam yatırım yapmasını engellediğini belirtti.

En büyük sorunlardan üçü finansal yatırım ve operasyonel değişim, bilgisayar sistemlerinin birlikte çalışabilirliği ve siber güvenlik ile ilgilidir .

Siber güvenlik ve hasta sağlık kayıtlarının korunması son derece önemlidir, yani sağlık operasyonları veri ihlallerine karşı koruma sağlayan ve siber saldırıları engelleyen sistemleri sürekli olarak güncellemeyi taahhüt etmelidir.

COVID-19 Sonrası  Nesnelerin İnterneti ile Akıllı Sağlık

 

Tıbbi Nesnelerin İnterneti  Sağlayıcılara ve hastalara faydalar:

 • Objektif Raporlama– Gerçek verileri kaydeden ve raporlayan bir makine, hastanın öznel kendi kendini raporlamasından çok daha güvenilirdir.
 • Uzaktan Hasta İzleme– Veri izleme, hastanın kendi raporlamasının güvenilirliğini ortadan kaldırarak,tarafsız şekilde hastanın durumu hakkında bilgi verir.
 • Tıbbi Hatalar– İnsan hatasını ve hileli raporlamayı azaltır.
 • Hassas Tıp– Tek bir hasta için tasarlanmış ve olumsuz yan etkileri azaltırken hedefli stimülasyon.
 • Verimlilik-Hastadan ve cihazlardan alınacak anlık veri ile en iyi bakım , bekleme süreleri- en uygun zamanlama personel ,bakım kalitesi,maliyetlerde verimlilik sağlanabilecektir.
 • Stok-Malzeme Yönetimi -Cihaz ve Malzeme yönetimini iyileştirilebilecektir.
 • İşletme Maliyetleri– Alınacak raporlamalar ile doğru analizler sonucunda efektif olmayan uygulamalar tespit edilebilecektir.

Giyilebilir sağlık cihazları ve sağlık uygulamaları, hastaların ve sağlık profesyonellerinin bağlantıda kalmasını sağlar. Ayrıca, süreci çok sayıda hastayı dengeleyebilecek sağlık yöneticileri için daha verimli hale getirebilirler . Süreçlerin düzene sokulması ve verimliliğin artırılması, sağlık çalışanları için sağlayabilecekleri bakım düzeyini arttırırken iş yükünü azaltır.

Kaynak: https://www.newenglandcollegeonline.com/resources/healthcare-administration/what-is-the-internet-of-medical-things/

http://www.healthtechzone.com/topics/healthcare/articles/2020/05/27/445511-how-iot-solving-pain-points-healthcare.htm

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır