Teletıp, Telesağlık Nedir?

Teletıp, Telesağlık  Nedir?

Teletıp,  uzak mesafedeki kişi veya toplumların  yaşamlarının  iyileşmesine yönelik olarak bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak klinik destek verilmesidir.

Sağlık hizmeti için coğrafi engeller, salgın veya farklı nedenler ile  mesafenin kritik  olduğu, durumlarda, hastalık ve yaralanmaların teşhisi, tedavisi, önlenmesi, araştırma,  değerlendirme ve sağlık hizmet sunucularının sürekli eğitimi gibi birey ve toplum sağlığının  geliştirilmesi, teşhis ve tedaviye yönelik bilgi alışverişi  için  bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık uzmanları tarafından kullanılmasıdır.

Bu teknolojiler bilgisayarlar, kameralar, video konferansı yazılımları, internet, uydu ve kablosuz iletişim cihazlarıdır.

Teletıp ve telesağlık arasındaki fark

Teletıp, tanı ve tedavi bilgilerinin iletişimi   olarak düşünülürken, telesağlık,  teletıpın içinde olduğu en geniş kapsamındaki anlamı ifade etmektedir. Telesağlık,  sağlık personellerinin eğitimi, sağlık yönetim toplantıları, sosyal hizmet uzmanları eczacılar tarafından verilen hizmetleri de kapsamaktadır.  Telesağlık,  uzaktan sağlanan,  sağlık kapsamındaki tüm hizmetler  için iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır.

Telesağlık Uygulamaları Farklı Şekillerde Uygulanabilmektedir.

Çek gönder veya kaydet gönder şeklinde ifade edilen, ilgili görüntüyü, videoyu veya ses kaydını çekip gönderme şekilde olabileceği gibi, online  telefon görüşmesi  veya  görüntülü  görüşme şeklinde olabilir.

Diğer yöntemde özellikle evde bakım hastalarına yönelik kullanılan cihazlar yardımı ile  hastanın, kalp atış hızınızı ölçen ve bu bilgileri  sağlık hizmeti veren kuruma gönderen  bir cihaz ile uzaktan hasta izleme  yapılabilir.

Robotik cerrahi ile farklı bir lokasyondan ameliyat yapılabilir.

Teletıp, yeni teknolojilerin gelişmesi ile birlikte her geçen gün daha kullanıcı dostu, daha hızlı ve etkin kullanım  özellikleri ile  sürekli gelişen bir teknoloji olarak, hayatımızda daha çok yer  almaktadır.

 

Teletıp Uygulama örnekleri

En eski uygulamalardan olan teleradyoloji uygulamasıdır. Teleradyoloji, hastaların  radyoloji görüntülerin belli bir merkezdeki uzman radyologların değerlendirmesi amacıyla kurulmuş teknolojilerdir. Teledermatoloji, cilt sağlığına yönelik olarak  görüntülerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılmasıdır.  Telepatoloji, patoloji bulgularının  uzaktan tanısına yönelik  teknoloji desteği  ile kullanımıdır. Teleyoğunbakım, yoğun bakım hastalarının uzaktan izlem ve takibine yönelik olarak teknolojileri kullanımıdır.Tele hemşirelik, hemşirelik hizmetleri sağlamak için iletişim teknolojisinin kullanımıdır.   Bunlara benzer teknolojiler  sağlık teknolojilerindeki yerini almaya devam ediyor.

Olumlu Özellikleri

Teletıp, engelli, yaşlı, iklim veya başka nedenlerden seyahat edemeyen kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlar.
Teletıp kullanan kişiler, iş  gücü kaybı veya yol maliyetinde kurtulmuş olmaktadır.
Sağlığın iyileştirilmesinde ve önleyici sağlıkta çok etkili olabilmektedir

İnsanların kendi evlerinin konforunda ve mahremiyetinde tedavi hizmeti alabilmekteler

Hastaneler veya doktor muayenehaneleri, hasta insanların çoğunlukta olduğu enfeksiyon bulaşma riskinin yüksek olduğu yerleridir. Teletıp  ile , hastanede veya doktor muayenehanesinde enfeksiyon alma riski ortadan kalkar

Sağlık hizmeti veren kurumlar için  teletıp ile tanı ve tedavi yöntemi daha az genel maliyete neden olabilir

Teletıp,  yaşadığımız  Covid 19 salgın döneminde korunmak için çok önemli bir araç olmuştur.  Önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek olan teletıp, salgın   hastalık döneminde çok daha etkin kullanımı ile  salgın dönemindeki sağlık kalitemizin çok daha iyi olmasını sağlayacaktır.

Olumsuz Yönleri

Ülkemizde de Sağlık sigortası kapsamında   ve özel sigortalar tarafından ödeme yapılması konusunda belirsizlikler mevcuttur.

Hasta mahremiyeti konusunda ve verilen korunması konusunda zayıf noktalar bulunabilmektedir.

Acil bakım durumunda test veya röntgen görüntüsüne ulaşılmasının getirdiği gecikme hayat kurtarmada gecikmeye neden olabilir.

kullanılacak teletıp platformunun teknolojilerinden kaynaklı aksaklıklar

Yüz yüze muayenede fark edilebilecek semptomların farkına varılamaması

 

Kaynaklar;
(1)https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf

(2) https://telehealth.hhs.gov/patients/finding-telehealth-options/

(3) https://medlineplus.gov/telehealth.html

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır