Geleceğin Sağlık Teknolojileri Projelerinde Yer Alabilirsiniz

Geleceğin Sağlık Teknolojileri Projelerinde Yer Alabilirsiniz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, araştırmacı ve girişimcilere çağrıda bulunarak, “Avrupa Birliği Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları önemli finansman imkanları sunuyor. Alanındaki en iyi araştırmacı ve kurumlarla iş birliği yaparak; geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerde sizler de yer alabilirsiniz. Lütfen buralara başvurun.“ dedi.

 

Bakan Varank, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği (DSBD) tarafından düzenlenen Dijitalist Kongresi’ne katıldı. Buradaki konuşmasında, yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin hızla yaygınlaşmasının, tedavi yöntemlerine de benzersiz yenilikler getirdiğini kaydederek, şunları söyledi:

 

BÜYÜK DÖNÜŞÜM: Özellikle mobil iletişim teknolojileri, giyilebilir elektronikler, biyosensörler, IOT ve robotlar sayesinde sağlıkta büyük bir dönüşüme hep birlikte şahit oluyoruz.  Teknolojinin hızlı gelişimi; veriye dayanan ve teknolojiyi odağına alan;öngörücü, önleyici, kişiselleşmiş ve katılımcı sağlık çözüm ve sistemlerinin gelişmesine daha fazla imkân sağlıyor.

 

GELECEĞE YÖNELİK: Yapay zekâ ve öğrenen makineler, sağlık profesyonellerinin hastalıkları önleme, teşhis, tedavi ve tedavi sonrası hizmetlerinde en büyük yardımcıları konumuna hızla ilerliyor. Online verilen sağlık hizmetlerinin sağladığı avantaj artık herkesin malumu. İşte böylesine başdöndürücü bir teknolojik dönüşümün etkisiyle hızla değişen sağlık sektöründe yeniliklere uyum sağlayabilmek için, biz de geleceğe yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

İŞ BİRLİĞİ: Malum, sağlık alanında dijital dönüşüm doğası gereği disiplinler ve sektörler arası iş birliği gerektiren, çok yönlü bir konu.  Bu doğrultuda akademisyenlerimizle, uzmanlarımızla, girişimcilerimizle ve STK temsilcilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Bugünkü kongre de aslında sağlık ekosistemini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen paydaşları bir araya getirmesi açısından çok kıymetli. İki gün sürecek kongredeki oturumlar sektörde ciddi bir sinerji oluşturacak.

 

SAĞLIK EKOSİSTEMİ: 2002’den itibaren kurduğumuz sağlık altyapısı sayesinde sosyal devlet olmanın en güzel örneğini ortaya koyduk. Bir taraftan şehir hastaneleri ile en yenilikçi yapıları inşa ederken, diğer taraftan dünyanın belki de en nitelikli sağlık çalışanlarını yetiştirerek ülkemize kazandırdık. Sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek adımlar attık. Tüm bu atılımlar sayesinde teknolojisi ve insanı kucaklayan yapısıyla dünyada örnek gösterilen bir sağlık ekosistemini inşa ettik.

 

AR-GE VE İNOVASYON: Küresel rekabet gücümüzü artıracak, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi oluşturmaya odaklanmış durumdayız. Böylece sağlık ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesinde de Türkiye’yi öncü ülkelerden birisini yapmak istiyoruz. Bu bilinçle, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde sağlık sektörünü odak sektörler arasına dahil ettik.

 

HER TÜRLÜ İMKAN: Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve girişim sermayesi fonları ile girişimcilerimize her türlü imkânı sağlıyoruz. Stratejik ürünlerin milli imkanlarla üretilmesi için başlattığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programıyla sağlık sektörünü de destekliyoruz.

 

PROJE VE YATIRIMLARA DESTEK: TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB aracılığıyla sağlık bilimleri alanında akademinin, sanayinin, kamunun Ar-Ge projelerine ve sağlık yatırımlarına destek oluyoruz. Yine özellikle araştırmacılarımızın uluslararası fon imkanlarından daha etkin biçimde faydalanmalarını teşvik ediyoruz.

 

ÇAĞRIDA BULUNDU: Araştırmacılara ve girişimcilere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Avrupa Birliği Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları önemli finansman imkanları sunuyor. Alanındaki en iyi araştırmacı ve kurumlarla iş birliği yaparak; geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerde sizler de yer alabilirsiniz. Lütfen buralara başvurun. TÜBİTAK’ın düzenlediği proje yazma ve ortak bulma etkinliklerine mutlaka katılın. Böylece, en gelişmiş araştırma altyapılarında alanındaki en yetkin aktörler ile çalışarak çığır açıcı işlere imza atın.

 

SESSİZ DEVRİM: Büyük boyutlarda veri setine sahip sağlık sektöründe arka planda çalışan yapay zekâ algoritmaları; bu verilerin artık gerçek zamanlı operasyonel olarak kullanılmasına imkan sağlıyor. Öyle ki, büyük veri ve yapay zeka sağlıkta adeta sessiz bir devrime imza atmaya başladı.

 

ROL MODEL: Ancak bir yapay zekanın kendini eğitebilmesi ve daha isabetli kararlar verebilmesi, kullanacağı veri setlerine bir başka deyişle örnek alacağı rol modellerin sayısına bağlı. Yani veri artıkça yapay zekanın öğrenme kapasitesi de artıyor.

 

ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ: Türkiye olarak ekonomimizin küresel rekabet gücünü artırmak için tüm sektörlerde veriye dayalı yenilikçiliği geliştirmemiz gerektiğinin farkındaydık. Bu doğrultuda, veriden değer üretmek için Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi oluşturduk.

 

YOL HARİTASI: Sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarıyla Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritamızı hazırladık. Yol haritamızla, kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi alanlarında yerli ve milli üretime ivme kazandıracağız.

 

YATIRIMLARI ARTIRACAĞIZ: Özellikle en yüksek harcama kalemini oluşturan kronik hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve takibi için kullanılan çözümlere odaklanacağız. Makul maliyetli, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler sunan yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve entegrasyonu için yapılacak yatırımları artıracağız.

 

ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ: Biyoteknolojiden, Ulusal İlaç Molekül Kütüphanesi’nin oluşturulmasına kadar birçok kritik projeyle Türkiye’nin sağlık alanındaki dönüşümüne Bakanlık olarak öncülük edeceğiz. Bu doğrultuda ortaya koyduğumuz eylemlerimiz için araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle, gençlerimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

 

KRİTİK ÖNEM: Elbette ülke olarak hedeflerimize ulaşabilmemiz için bilim, teknoloji ve yenilik alanında çığır açacak insan kaynağı kritik öneme sahip. O insan kaynağını yetiştirmenin yolu da gençlerimizi erken yaşlardan itibaren doğru yönlendirmekten, onların içerisindeki bilim ve araştırma ruhunu hep diri tutmaktan geçiyor.

 

BİYOTEKNOLOJİ: Elbette bilenler vardır, yapay zekâ teknolojisinin kullanımına yönelik farkındalığı artırmak üzere TEKNOFEST kapsamında Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması düzenliyoruz. Hatta Teknofest 2021’de Brugada Sendromu Riskinin Belirlenmesi ile ilgili yapay zekâ projesiyle Biyoteknoloji kategorisinde dereceye giren arkadaşlarımız da bugün aramızda

 

TEKNOFEST: 30 Ağustos’ta başlayacak TEKNOFEST’te, “Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti”, “Medikal Teknolojiler”, “Biyoinformatik Alanında Yapay Zekâ Destekli Analiz Metotları Geliştirilmesi” olmak üzere üç farklı kategoride daha yarışma düzenliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak işte böyle genç araştırmacılardan tecrübeli bilim insanlarına kadar bütün paydaşlara yönelik faaliyetlerimiz, desteklerimiz var.

 

ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI: Yaklaşık dört yıl önce Türk kökenli bilim insanları başta olmak üzere alanının en başarılı araştırmacılarını Türkiye’ye kazandırmaya yönelik Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını başlattık. Geldiğimiz noktada dünyanın en iyi üniversitelerinden, en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirket ve araştırma merkezlerinden bilim insanları çalışmalarını ülkemize taşımaya başladı.

 

BİLİM VE TEKNOLOJİYE DESTEK: Bunların arasında mühendislik ve sosyal bilimlerin yanında, aşı-ilaç geliştirme, tıbbi görüntüleme, salgın hastalıklar, biyoteknoloji gibi farklı alanlarda çalışan araştırmacılar da var. Biz her alanda bilimi ve teknolojiyi desteklemeye devam edeceğiz.

Programda, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği Başkanı Ahmet İlker Tekkeşin de bir konuşma yaptı.

Bakan Varank, Dijitalist Kongresi kapsamında düzenlenen Sağlıkta Dijital Dönüşümün en iyilerinin yer aldığı DijiBest Yarışması jüri üyelerinin teşekkür plaketlerini takdim etti.

Kaynak :https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/bakan-varank2

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır