Hasta Eğitiminde Dijital Teknoloji Örnekleri

Hasta Eğitiminde Dijital Teknoloji Örnekleri

Bilgi ve farkındalığı olan hastalar, kendi tedavilerinde dinamik katılımcılar haline gelmekte, bu da daha fazla hasta memnuniyeti ve daha az kalış süresi ile iyileşmiş klinik sonuçlar doğurmaktadır.

 

Yatağın üzerinde büyük bir televizyon ünitesi, hastanın başucunda bir tablet ve elinde cep telefonu. Bunlar eğlence araçları olarak görünmekle birlikte, teknoloji yoluyla hasta eğitimini artırmak için katalizör görevi de görürler.

Son birkaç on yılda teknolojinin evrimi, insanların bilgiyi öğrenme ve tüketme biçimini değiştirdi. Sağlık sektörü büyük bir revizyondan geçti ve şu anda sağlık hizmetlerinin sunumunun tüm alanlarında teknoloji kullanımında katlanarak büyümeye tanık oluyor. Hasta eğitimide bu konuda   önemli bir arenadır.

 

Sağlık hizmetinde hasta eğitiminin değeri

Araştırmalar sağlık kararlarında yer alan hastaların hastalık süreçlerinde işbirliği yapma ve anlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir (Hibbard ve Greene, 2013)

Hasta eğitimi, sağlık hizmeti ihtiyaçlarının kendi kendine yönetimine yönelik anlayışı ve katılımı artırmayı amaçlamaktadır. Bilgi ve farkındalığı olan hastalar, kendi tedavilerinde dinamik katılımcılar haline gelmekte, bu da daha fazla hasta memnuniyeti ve daha az kalış süresi ile iyileşmiş klinik sonuçlar doğurmaktadır.

Hasta eğitimi, hasta-klinisyen tartışmalarını kolaylaştırarak bakım planlarını derinlemesine anlayarak, artan bağlılığı ve gelişmiş verimliliği geliştirerek hastaları kendi sağlıklarında aktif katılımcı olmaya teşvik eder.

 

Hasta eğitiminin değişen manzarası

Teknoloji modern zamanlarda bilgi kullanılabilirliğini ve tüketimini hızlandırdı. Sağlık hizmetleri, hastaların ilgili bilgileri ararken yalnızca sağlık hizmeti sağlayıcılarına güvenildiği günler geride kalmıştır.

Şu anda, hem  hasta ,hemde hasta  bakıcıları, sağlıkla ilgili sorgularının çözülmesi için giderek daha fazla Google Doktora (ve Siri / Alexa) güvenmektedir. Tıp uygulayıcıları artık hastaların güvenebileceği tek bilgi kaynağı değildir.

Pew Research’e göre , İnternet kullanıcılarının yüzde 80’i, kendileri veya tanıdıkları bir kişi için çevrimiçi olarak sağlıkla ilgili bir konu aradı. Güvenilir kaynaklar sunan hem web siteleri hem de uygulamalar olmak üzere bazı kaynaklar olsa da, internet  üzerinden ulaşılabilen  sağlık hizmeti bilgilerinin çoğu doğrulanmamıştır.

Hastalar ve sağlık hizmeti sunucuları arasındaki boşluğu kapatmak için teknolojiden faydalanmak ve hasta eğitimi yoluyla ilgili ve güvenilir bilgi sağlamak, kaliteli sağlık hizmeti sunumu ve gelişmiş hasta sonuçları sağlamak için büyük önem taşımaktadır.

 

Sağlık kuruluşlarının, teknoloji yoluyla hasta eğitimini kolaylaştırmanın yolları

 

  1. Özel geliştirilen hasta eğitimi uygulamaları

Hastaneler ve sağlık kuruluşları mobil uygulamalara yabancı değildir. Mayo kliniği Minnesota, 2009’a kadar uzanan özel mobil ve iPad uygulama geliştirme ile başladı. Bugüne kadar, ilaç, kan nakli eğitimi, semptom referans kılavuzları ve belirli eğitici uygulamalara yönelik özel geliştirilmiş uygulamalar ile uygulama geliştirme alanında lider hastane olmaya devam ediyorlar. hastalıklar da. Bu, hastaların bilgilerini güvenilir kaynaklardan almasını ve daha iyi sonuçlara yol açarak kendi sağlıklarına daha fazla dahil olmalarını sağlar.

ABD merkezli yönetilen bir sağlık şirketi olan Aetna, hastaların kendi sağlık durumları hakkında bilgi bulmasını kolaylaştıran ve onlara etkili bir şekilde tedavi etmeleri için adım adım rehberlik sağlayan özel olarak geliştirilmiş, hastaya dönük bir uygulamaya sahiptir.

ITriage adlı uygulama ayrıca, durumlarının ER’yi ziyaret etmesini gerektirip gerektirmediği hakkında bilgi verir, sağlık sigortası ağında bulunan tesislerin bir haritası ile birlikte sağlık hizmeti sağlayıcısına navigasyon sağlar. Bu uygulama aynı zamanda güvenli bir şekilde sağlık bilgilerini saklamak ve talep geçmişini gözden geçirmek için bir yerdir. Hasta böylece daha bilinçli hale gelir ve sağlığıyla ilgili klinik kararlar almak için daha iyi bir konumdadır.

Bir sağlık uygulaması oluştururken , hasta eğitimi için AI algoritmaları, chatbotlar ve sesli asistanlar gibi teknoloji araçlarının kullanımı, doktorun zamanını boşaltma ve sağlık hizmeti sunumunun verimliliğini artırma potansiyeline sahiptir. Northeastern Üniversitesi, 2008 yılında sağlık kayıtlarına dayanarak taburcu edilmeden önce hastalara evde bakım hakkında interaktif tartışmalar sağlayan sanal bir hemşire olan “Louise” üzerinde çalışmaya başladı.

İlginç bir şekilde, hastaların yüzde 74’ü doktorlarına göre tıbbi bilgi kaynağı “Louise” i tercih etti. Hasta belgelerini korumak ve sorgularını yanıtlamak için yakında ses kontrolü gibi teknolojiler devreye girecek

Mobil uygulamalar şüphesiz hastaya uygun bilgileri sağlamak için harika bir fırsat sunar. HIPAA  (ABD Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) uyumlu sağlık uygulamaları oluştururken ve öngörülen normları takip ederken, hasta verileri, Tıbbi Nesnelerin İnterneti (İnternet of medikal thingIoMT) altındaki uygulamalar ve diğer bağlı cihazlar aracılığıyla toplanabilir.

Bu veriler üzerine Büyük Veri analizi ve Makine Öğrenimi algoritmalarının uygulanmasına bağlı olarak sağlık kuruluşları, bireysel hastalar için öğrenmeyi özelleştirme ve özel hasta eğitimi deneyimleri oluşturma gücüne sahiptir.

  1. Mobil uygulamalar ve tabletler aracılığıyla video tabanlı öğrenme

Cep telefonları ve tabletlerin kullanımı öğrenmeyi etkileşimli ve mobil hale getirir. Bu cihazlarda videoların, şemaların ve animasyonların kullanılması, hastanın rahatsızlıkları hakkındaki kavrayışını artırır ve öğrenmenin kendilerine en uygun hızda gerçekleşmesini sağlar.

Wang, Hsu ve Bhatia tarafından hazırlanan bir araştırma makalesinde, iPad konsültasyonunun avantajları kozmetik konsültasyonlarında hasta eğitimi için incelenmiştir. İPad uygulamaları aracılığıyla videolara ve çizimlere kolay erişim, hastalar ve danışmanlar arasındaki konuşmalara yardımcı olmada hayati bir rol oynadı. Klinisyenler, kozmetik prosedürlerin öncesi ve sonrası resimlerini göstermek için iPad’leri kullandılar.

Bu, ameliyat geçiren hastaların cerrahi sonrası sonuçların nasıl görüneceğini daha iyi öngörmelerini sağlamıştır. Özel olarak geliştirilen mobil ve tablet uygulamaları, hastaya özgü videolar, animasyonlar ve resimlerle hastanın öğrenmesini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Artırılmış ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin kullanımı hasta eğitiminde de etkilidir. AR / VR, bilgileri dijital ortamda yansıtabilir ve sağlık hizmetleriyle ilgili karmaşık olguların daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır.

2012 yılında, büyük bir ilaç şirketi, hafif hipogliseminin tip 2 diyabetli bir hasta üzerindeki etkisini gösteren diyabetik hastalar için 3D simülasyon başlattı. Hastaların kan şekeri düzeylerini düşürmek için zamanında harekete geçmelerini sağlayan etkili bir araç olduğu ortaya çıktı. Uygulama bugüne kadar dokuz dile çevrildi ve dünya genelinde 26 ülkede kullanılıyor.

  1. Hasta eğitimi için hemşirelik müdahalesi

Hemşire desteğinden yararlanan,  hasta eğitimi için geliştirilmiş yazılım, şu anda sağlık kuruluşları tarafından kullanılan etkili bir hasta eğitimi yöntemidir. Eğitimler, hemşirelerin katılımları ile düzenlenir.

Teknik araçlar kullanılarak hasta, hastalıkları, takip edilen tedavi protokolü, vakalarına atanan doktorlar ve tanı ve tedavi planı sırasında gerekli olacak testler hakkında bilgilendirilir.

Hemşireler daha sonra hastayla oturumlar planlar ve geri öğretme yöntemini kullanır. Hastanın etkileşimli oturumlarından anladığı ve tuttuğu bilgi miktarını değerlendirir ve bunlara erişir.

Bu değerlendirmelerin sonuçları, hasta eğitim programlarını hasta tarafından kolayca anlaşılabilecek seviyelere göre özelleştirmeye yardımcı olabilir. Birincil bilgi uygulaması aracılığıyla teslim edilirken, hemşireler ve klinisyenler üst düzey hasta eğitim notları odaklanabilir.

Beryl Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada, hastalarla iletişim kurmak için etkileşimli teknoloji kullanımının hasta memnuniyet düzeyini önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur. Hemşirelik desteği ile hasta bilgi sunumu teknoloji ile güçlendirildiğinde, hasta memnuniyeti puanları yüzde 10 artarken, hastanenin eğitim materyallerinden memnuniyet yüzde 42 oranında artmıştır.

 

  1. Teletıp yoluyla eğitim için hasta portalları

Sağlık hizmeti,  sonuca dayalı modelden hızla uzaklaşmaktadır. Hastanın taburcu edildiğinde tedavisinin sona ermesine  dayalı bir modelden, değere dayalı modele kaymaktadır.

Sağlık hizmeti sunumunun merkezi olmaması,  tedavinin sonuçlandırılması  yerine  sürekli bakıma yönlenmesine neden olmuştur ve teletıp bunun başarılmasında  önemli bir role sahiptir.

Hastaneler hasta merkezli sağlık hizmetlerinin taleplerini karşılamak için teknolojiden faydalanıyorlar. Kaiser Permanente Panorama City hastanesi, sağlık hizmetlerinden yararlanma öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaları eğiten ve onlarla etkileşime giren telhealth odaklı etkileşimli bir hasta eğitim sistemi uyguladı.

KPPC’nin özel olarak geliştirilen uzaktan hasta eğitimi çözümü düzenli olarak programları, hastaya özel eğitim planlarını, anlama testlerini ve geri bildirim üretmeyi planlıyor. Hastalar eğitim materyallerini istedikleri gibi seçebiliyor  ve erişebiliyorlar.

Bilgiler, hastaya özgü, hastaneye bağlı veya sürekli bakım sonrası hakkında olsa , hastalar ve bakıcıları  bu bilgilere sağlık portallarından uzaktan erişebilirler.

Zamanında önleme ve tedavi bilgilerinin uzaktan kullanıma sunulmasıyla birlikte hastanenin geri kabul oranları düşmüş, hem hasta  hem de genel hastane memnuniyetinde  iyileşme  yaşanmıştır.

  1. 3D baskı teknolojisi ile görselleştirme

Popüler bir tıbbi deyiş, “Gözler aklın bilmediğini görmez.” Bu doğru olsa da, görselleştirmenin anlayışı önemli ölçüde artırdığı bir gerçektir. Rahatsızlıkların 3D baskı ile görselleştirilmesi, hastaların durumları hakkında daha iyi bir bakış açısına sahip olmalarını ve tedavi planlarıyla ilgili daha bilinçli kararlar vermelerini sağlama potansiyeline sahiptir.

3D baskı teknolojisinin ortaya çıkışı sadece cerrahi preparatlarda değil tıp eğitiminde de hızla artmaktadır. Uluslararası Tıbbi Araştırmalar Dergisi’nde 3D baskı teknolojisinin hasta eğitimi üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir araştırma, durum hakkında önemli ölçüde geliştirilmiş bir anlayış ve anlayış göstermiştir.

Hepatektomi planlanan karaciğer tümörleri olan çocukların ebeveynleri hastaya özel 3D karaciğer modelleri ile sunuldu. Anket yanıtları, hasta eğitimi için sadece CT taramaları veya MRI’lara kıyasla 3D modeller kullanıldığında önemli bir iyileşme göstermiştir.

3D baskı teknolojisi ile hasta eğitimi aldıktan sonra karaciğer anatomisi, fizyolojisi, tümör özellikleri, cerrahi planlama ve risklerin ebeveyn anlayışı gelişti.

Hasta eğitimi için uygulama teknolojisi

Teknoloji, sağlık kuruluşlarına hasta etkileşimini dijitalleştirme fırsatı verdi – posterler, broşürler ve modeller gibi analog araçların uzun süredir egemen olduğu bir alan. Hasta eğitimi sadece sağlık sonuçlarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda hasta deneyimini de artırır ve bu da hasta deneyimini ve memnuniyetini etkiler.

Kaynak:https://arkenea.com/blog/patient-education-technology/

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır