Kayıt Tescil Sistemindeki Sağlık Bilgi Sistemi Yazılımları

Kayıt Tescil Sistemindeki  Sağlık Bilgi Sistemi Yazılımları

Sağlık Bakanlığı, sağlık bilişimi alanında  faaliyet gösteren tedarikçiler ile tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının uyması gereken kurallar çerçevesinde, sağlık tesislerinde kullanılacak  sağlık uygulama yazılımlarını üreten kamu, özel kurum ve kuruluşlarının Kayıt Tescil Sistemi (KTS)  altına alınması yönünde çalışma başlatmıştır.  Aşağıdaki yazılımları üreten firmalara  Sağlık Bakanlığı KTS‘ de kayıtlı olma şartı getirilmiştir.

KTS de kayıt altına alınan  yazılımlar

Hastane Bilgi Yönetim  Sistemi (HBYS)

Hastanelerde hastanın başvurusundan, faturalandırmaya kadar,  tüm  işlemlerinin kaydedildiği , hastanenin hemen hemen tüm birimlerindeki işlemlerin kaydedildiği bir çok modülden oluşan sistemlerdir. Kullanıcı bazında,  kamu hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri olarak üç ana grupta tanımlayabileceğimiz hastane bilgi sistemleri için KTS de aktif  57 firma bulunmaktadır.

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS)

Ağız diş sağlığı merkezleri, hastanelerinde ki hastaların Ağız diş muayenelerinin  ilk başvurudan itibaren faturalandırma aşamasına kadarki süreçleri kapsamaktadır. Hastaneden, muayeneye kadar tüm ölçeklerde kullanılan diş hekimliği bilgi sistemi hizmeti veren sağlık bakanlığı Kayıt tescil sisteminde 18 firma bulunmaktadır. KTS ye kayıtlı olmadığı halde hizmet veren firmalar olduğu bilinmektedir.

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)

Aile hekimliğine başvuran hastaların   tedavisi ,aşı ,diyabet gebelik gibi bir çok takip edilmesi gereken konuların sağlık bakanlığı sistemi ile entegre çalışan sistemlerdir. Yaklaşık 24.000  aile hekimine 24 AHBS firması hizmet vermektedir

PACS/RIS

Tıbbi görüntülerin ve raporların dijital olarak  depolanması, iletilmesi, sağlık kurumunda   ilgili birimler tarafından  kullanılmasına ve yönetilmesine yönelik  teknolojidir.RIS ise Radyoloji Bilgi Sistemi görüntülerin iş akışının oluşturulması ,cihaz tanımları kullanıcı tanımlarının turulduğu yazılımdır. Türkiye’de tüm hastanelerde kullanılan PACS sistemi için KTS de kayıtlı firma sayısısı 39 dur.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)

Yoğun bakım  hastalarının tedavi süreçlerindeki kayıtların tutulduğu ,tedavilerinin planlandığı i yoğun bakım verilerinden elde edilen sonuçların değerlendirildiği bir yazılımdır. Yoğun bakım cihazları ile entegre çalışan sistemler tüm hastanelerde kullanılmaktadır. KTS de aktif görünen 1 firma tarafından yoğun Bakım Bilgi sistemi hizmeti verilmektedir.

Diyaliz Yönetim Bilgi Sistemi (DYBS)

Diyaliz hastalarının , diyaliz servisi ne randevusu ,servise girişi  ve yapılan tüm işlemlerin takip edildiği sistemdir. Diyaliz cihazların doluluk, arıza durumları gibi  servis işlemlerininde takip edildiği bir yazılımdır. KTS de kayıtlı 19 firma tarafından hizmet verilmektedir.

İşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi (İSBS)

İşyeri hekimlerinin iş ve işlemlerini takip eden yazılımdır. Hekimlerin periyodik klinik muayenelerini, sağlık taramalarını takip etmelerini, raporlamalarını ve bakanlık tarafından belirli aralıklarla istenen formları hazırlamalarını sağlar. KTS de kayıtlı 47 firma bulunmaktadır.

 Karar Destek ve İş Zekası Sistemi (KDS)

Sağlık yöneticilerinin, sorumlu oldukları sağlık kurumlarına yönelik karar vermede destek olacak önerilerde bulunan, hasta ile ilgili tanı önerisinde bulunabilen, doktor ve hemşireyi tedaviye uygun seçeneklerde yönlendirebilen yazılımlardır. KTS’ de  aktif 2 hasta bulunmaktadır.

Onkoloji Bilgi Sistemi (OBS)

Onkoloji servisi ve  onkoloji hastalarına yapılan işlemleri, kemoterapi işlemlerini ,ilaç doz hesaplamalarını  yapan  yazılımdır.KTS de 16 firma aktiftir.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS)

Hasta için istenen tahlillerin alınmasından sonuçların yayınlanmasına  kadarki süreci takip eden yazılımlardır. Türkiye’de hemen tüm hastane laboratuvar cihazlarının entegre çalıştığı laboratuvar bilgi sistemlerinde KTS de aktif  25 firma bulunmaktadır.

 Telepatoloji Sistemi (TPS)

Patoloji laboratuvar süreçlerinin takibine yönelik uygulamadır. Laboratuvara gelen numunelerin ile ilgili detayların tutulduğu, sonuçların değerlendirilmesi onaylanması ve raporlanmasını sağlayan yazılımdır.

Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)

Muayenehanelere başvuran  hastaların  kayıtlarının takibine yönelik uygulamadır. KTS de 27 firma aktiftir.

 

 

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır