Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) Nedir?

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) Nedir?
Yazar Gökhan KARDUZ   TRTEK YAZILIM    Destek Hizmetleri Müdürü

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi

          Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren kurumların tıbbi, idari ve mali kayıtlarının tutulduğu modüller bir yapıdır. Diş hekimliği alanında elektronik kayıtların ve bilgi sisteminin kullanımı oldukça yaygındır. Tedavi sırasında doktor tüm hasta kayıtlarına, genel verilere, tıbbi geçmişe, belgelere, radyolojik arşive, dişlerin durumunun grafiksel görseline ve bugüne kadar yapılan tüm müdahale geçmişine erişebilir.

Sağlık Bakanlığının 2003 yılında başlattığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sonrası Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti veren kamu kurumlarında artış yaşanmış ve verilen hizmetlerin niteliği ve niceliğinde ciddi gelişmeler olmuştur. Diş Hekimliği Bilgi Sistemleri (DHBS) bu dönüşüme ayak uydurarak diş hekimliğinin tüm ihtiyaçlarına çözümler üretmişlerdir.

 

Protez Laboratuvar Modülü       

Diş Hekimliği, genel hastane işleyişinden farklı bir yapıya sahip olduğundan kendine özgü çözümlere ihtiyaç duyar. Diş Hekimliğinde protez işlemlerinin takibi oldukça önemlidir. Protez Laboratuvarı modülü ile hastadan ölçü alınmasıyla başlayan, protez laboratuvarında yapılan işlemlerden, hastaya teslime kadar tüm süreçler sistem üzerinden takip edilir. Ölçü alındıktan sonra barkodlanan protezler laboratuvara barkod ile kabul edilir. Barkod sistemi sayesinde protezin hangi hastaya ait olduğu, laboratuvarda hangi teknisyen tarafından yapıldığı, ölçü, döküm, modelleme süreleri, kliniğe ne zaman teslim edildiği takip edilebilir.

DHBS sterilizasyon

DHBS üzerinden takip edilen bir diğer önemli süreç ise sterilizasyon işlemleridir. Hasta güvenliği açısından da önem arz eden sterilizasyon sürecinin her aşaması barkod sistemi ile kayıt altına alınır. Aletlerin steril edilme süreci, steril eden personel bilgisi, raf ömrü, hangi hastaya kullanıldığı gibi bilgiler DHBS üzerinden takip edilir.

Hasta Güvenliği Uygulamaları

Dijital Hastane çalışmalarıyla hasta güvenliği açısından bir dizi yeni özellikler DHBS’ler üzerinde kullanılmaya başlanılmıştır. Tedavi öncesi hastanın her başvurusunda zorunlu olarak anamnez formu doldurulur. Anamnez formunda işaretlenen hastalıklar özel bir algoritma ile işlenerek hastaya hangi tedavilerin yapılamayacağıyla ilgili hekime bilgilendirme yaparak, tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonları önleyici iş zekâsı modeli oluşturur. Hasta güvenliği açısından bir diğer önemli özellik ise diş tedavisi öncesi yapılan anestezi oranı belirlemede kullanılan algoritmadır. Hastaya uygulanacak tedavi türü, hastanın yaşı ve kilosu analiz edilerek anestezi oranı belirlenir.

DHBS Entegrasyonları

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi, Sağlık Bakanlığı ve SGK servisleriyle entegre olarak çalışarak kurumların işleyişlerini hızlandırır. Hekim, e-Nabız’dan hastanın hangi hastanede yapılmış olursa olsun önceki tedavilerine ve tanılarına ulaşarak daha hızlı teşhis ve tedavi yöntemi belirleyebiliyor. TELETIP sistemi entegrasyonu ile hastanın diğer kurumlarda çekilen radyoloji görüntülerine ve raporlarına ulaşılabilir.

 

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır