Dijital Yoğun Bakım

Dijital Yoğun Bakım

Yazar

Gülşah BAYRAKÇI Akgün Yazılım

Geleceği yakalamak adına sektörler ellerindeki bilgiyi veriye dönüştürerek sonuç odaklı çözümler üretme yolunda adımlar atmaktadırlar. Her atılan yeni adım, yeni bir başlangıç demektir. Buradan yola çıkan Sağlık Sektörü Geliştiricileri de bizler için Dijital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemini hayata geçirdiler.

 Yoğun Bakım ünitesi, vital fonksiyonları bozulmuş ve yaşamsal risk taşıyan kritik hastaların kesintisiz 24 saat bakımlarının-gözlemlerinin yapıldığı, yaşamsal desteğin verildiği, tüm ihtiyaçlarının giderildiği ileri teknoloji ile donatılmış alanlardır.

Yoğun bakım süreçleri hem hasta hem de çalışan için zorlu bir yolculuktur. Bu yolcuğu kolaylaştırmak için atılan adımlardan bir tanesi dijital yoğun bakım uygulamalarıdır.

Yoğun Bakım Süreçlerinin Dijitalleşmesi ile,

 • Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların verileri için hasta başına gitmeden, uzaktan erişim ile, anlık  olarak hasta takibi  yapılabilmektedir.
 • Gruplandırılmış veri gösterimi: hasta vital bulgularının solunum, dolaşım, akciğer, nöroloji, EKG, vantilatör gibi alanlardan takibi ve gruplandırılması yapılabilecektedir.
 • Hastaya çalışılan laboratuvar sonuçlarının takibi, hastanın kan gazı sonuçlarının takibi ve bunlara göre alarmların oluşturularak erken uyarı alınabilmektedir.
 • Entegre edilebilecek infuzor ve perfuzor verilerinin gösterimi, verilerin anlık olarak takip edilebilmesi, sıvı giriş çıkışlarının takip edilebilmesi sağlanabilmektedir.
 • Hasta yatağına bağlı cihazlardan gelen verilerin takibi, anlık grafiksel verilerin takibi, hastaya oluşturulan özel dashboard ile önemli bulgularının ve hasta skor bilgilerinin takibi gibi aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi ile hastanın anlık durumu izlenebilmektedir.
 • Yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan grafiksel takipler, çeşitli seçeneklerdeki veri takibi, verilerin grafiksel ve data liste şeklinde gösterimi, grafiklerde referans aralıkları kontrolü, farklı verilerin farklı formatlarda gösterimi, belirli zaman aralıklarında ve istenilen zamanda gösteriminin sağlanması olası risklerin önceden tahmin edilmesi sağlanmaktadır.
 • Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastaların merkezi bir hasta yönetim ekranı üzerinden takip edilerek yoğun bakım uzamanı bulunmayan birimlerde hastanın uzmanlar tarafından izelnmesi sağlanabilmektedir.
 • APACHE II, SAPS II, SOFA gibi skor hesaplamaları: cihazlardan gelen verilere göre skor hesaplanması, hesaplanan skorların karşılaştırılması ve detaylı incelenmesi, minimum veri ile maksimum sonuç alınması çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Yoğun bakımda yatan hastalara ait olan ve hasta başına gitmeden, hasta bazında üretilen alarm veya uyarıların tek bir ekrandan izlenmesi ve takip edilebilmesi,
 • Hastalara ait alarmların iletilmesi, yönetilmesi ve eskalasyon kurallarının tanımlanabilmesi,
 • Yoğun bakım ünitelerindeki hasta verilerine ve ortaya çıkan alarm ve uyarılara mobil ve web ortamından erişilebilmesi,
 • Hastaya ait alarm ve uyarıların klinisyen ve yoğun bakım hemşirelerine otomatik SMS ile gönderilerek zamanında işlemlerin yapılması veya gerekli müdahalenin zamanında yapılması sağlanmaktadır.

Yoğun Bakım Bilgi  Yönetim Sistemlerinin  faydaları

Ulusal Biyoteknoloji Tıp Merkezinin (NCBI)  “Yoğun Bakım Bilgi Sisteminin etkileri”  yazısında, yoğun bakım bilgi sistemlerinin, elektronik dokümantasyon ve otomatik raporlama, hasta veri yönetimi, pratisyenlerin memnuniyetini artırma, hasta bakım kalitesi ve verilerin yanı sıra, maliyet etkinliğini artırma, zaman tasarrufu sağlanması, karar destekleme ve araştırmaları iyileştirmesi konusunda başarılı olduğunu belirtmiştir.
Çalışmaya göre, dijital yoğun bakım sistemleri, bakım kalitesini ve YBÜ’nün performansını artırıyor. Ayrıca, klinik uyarılar sağlayabilir ve böylece tıbbi hataları önemli ölçüde azaltabilir.

Ek olarak, sistem sadece bakım kalitesinin bir değerlendirmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda klinik hesaplamaları gerçekleştirir, ilaç uygulamalarını iyileştirir, antibiyotikleri yönetir ve tıbbi cihazlarla arayüz oluşturur.

Hasta sonuçlarını tahmin edebilir, ihtiyaçlarını belirleyebilir, gerekli durumlarda tele-bakım sağlayabilir. Hastanın  klinik riski azaltabilir ve böylece hasta güvenliğini sağlayabilir.

Ayrıca, yoğun bakım uzmanlarınca hastanın önceki ve mevcut durumunu karşılaştırarak gözden geçirilmesini sağlarken hasta bakımını planlar, multidisipliner iletişimi geliştirir, yoğun bakımı standartlaştırır ve bakım sürecini dikkatle analiz eder.

Yoğu Bakım Bilgi Yönetim Sistemleri, ölüm riskini sınıflandırabilir, böylece YBÜ ölüm oranını azaltabilir. Kanıta dayalı tıbbı ve tıbbi konsültasyonları geliştirebilir.

Hastanedeki diğer mevcut bilgi sistemleriyle entegrasyonu ile

Zaman tasarrufu sağlayabilir ve yoğun bakımın maliyet etkinliğini artırabilir, ayrıca kaynak kullanımını optimize edebilir. Bu sistem, klinisyenlerin hasta bilgilerine erişimini iyileştirmesini sağlar. Bu sistem ile tıbbi cihazların standartlara uyumu  sağlanmasında kolaylık sağlar.  Ayrıca Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi, hemşirelerin ve yoğun bakım görevlilerinin memnuniyetini artırır ve tutumlarını geliştirir. Ayrıca klinik araştırmaların yapılmasını kolaylaştırır.

Kaynak: https://www.akgun.com.tr/akgun-ivital/

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır