II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi Düzenleniyor

II. Uluslararası  Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi Düzenleniyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi  ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü    Ev Sahipliğinde    II. Uluslararası  Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi Düzenleniyor

Geçen yıl Türkiye’de ilk kez yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi”, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 16-18 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kongrenin bu yılki ana teması COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları olarak belirlenmiştir. Yerli ve yabancı uzmanların katılımda bulunacağı bu kongrenin sağlıkta yapay zeka alanındaki çalışmalara katkıda bulunması beklenirken genç araştırmacı ve öğrencilerin yapay zeka alanına duyduğu ilgiyi de arttırarak bir kelebek etkisi yapacağı düşünülmektedir. Özellikle Türkiye’nin her yerinden genç hekimler ve mühendislerin katılarak tıpta yapay zeka uygulamalarını

yayınlayabilecekleri bir bilimsel şölen kurgusundan hareketle kongre, ilk günü olan 16 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 1 günlük kurs ile desteklenmiştir. Bu kurs ile sağlıkta yapay zeka alanında öncü bir rol oynayan İzmir Bakırçay Üniversitesi, gençlerde start-up seviyesinde farkındalık yaratmak, hekimlerin ilgilerini teknolojik gelişmelere yöneltmek ve proje fikirlerinin nihai ve katma değerli ürünlere dönüştürmek noktasında alanında yetkin akademisyenler eşliğinde bir eğitim içeriği oluşturmuştur.

Yüzlerce bilim insanı ve sektör temsilerinin katıldığı geçen yıl yapılan kongrenin büyük ilgi görünce, sürekliliği sağlamak ve çalışmaları fonlamak adına Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği kurularak iş birliği ile birlikte hareket edilmiştir. Derneğin danışma kurulunda hekimler ve mühendislerin yanı sıra farklı disiplinlerden uzmanlar da yer almaktadır. Bu işbirliğinin kongreye önemli katkı sağlayacağı aşikârdır. Bunun yanında kongrede başarı ile sunulmuş bildiriler “Artificial Intelligence Theory and Applications” isimli dergide yayınlanacaktır.

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa Berktaş, “Sizleri, 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği’nin katkılarıyla düzenleyeceğimiz II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresine davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.” ifadelerini kullanarak kongreye dikkatleri çekmiştir.

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır