Hibrit Telesağlık Hizmetine Ne Kadar Hazırız?

Hibrit Telesağlık Hizmetine Ne Kadar Hazırız?

Tele sağlık sistemlerinin, giyilebilir cihazların, uzaktan hasta takip sistemlerinin her geçen gün daha kullanılabilir olması,  yüz yüze sağlık hizmetinin, tele sağlık uygulamaları ile birlikte kullanımını artıracak, hibrit sağlık hizmeti  hayatımızda daha fazla yer  alacaktır.

Hibrit sağlık hizmeti,  yüz yüze sağlık hizmetlerinin tele sağlık ile birlikte yapılmasını ifade eder.  Hibrit sağlık hizmetleri, salgın ile gündemimize girmiş, hastaneler, yüz yüze tedavi uygulamaları ile  tele sağlık  uygulamalarını  birlikte devreye almaya çalışmışlardır.

Yaklaşık 1 yıldır devam eden pandemi sürecinde hem fiziksel, hem sanal olarak yapılmaya çalışılan hibrit sağlık hizmeti,  bundan sonra geri dönülmez şekilde teknolojilerini bu yönde geliştirecektir. Bu süreçte pandemiden dolayı uzaktan hasta bakımı konusunda zorlanan hastanelerin kullanmaya çalıştığı bir çok telesağlık ürünü hibrit sağlık sistemi içerisinde kalıcı olmaya çalışacaktır. Pandemi süresince  zorunlu kullanılmaya çalışılan telesağlık uygulamaları,  pandemi sonrasında yüz yüze bakım ile birlikte  ihtiyaç olarak kullanılmaya devam edecektir.

Sağlık hizmeti hibrit telesağlık olarak devam edecektir

Telesağlık ile,  işten izin alma, evdeki bakıma muhtaç yaşlı veya çocuk bakımı, ulaşım zorlukları gibi zorlukları yaşamama konforunu yaşarken ,  yüz yüze muayene olan hastalarda daha az  kalabalık hastanelerde sağlık hizmeti alma konforuna sahip olabilecektir. Hibrit sağlık hizmetleri ile, hastaların evlerinde  konforlu sağlık hizmeti alması  sağlanırken, hastanede daha kaliteli  yüz yüze sağlık hizmeti  alması sağlanacaktır.

Bundan sonra hiçbir sağlık kurumu telesağlık uygulamaları olmadan sadece yüz yüze muayene ile devam edemeyecektir. Doktorun her zaman   hastasını görmesi, fiziksel olarak muayene etmesi mutlaka gerekecektir. Diğer taraftan tele sağlık teknolojileri ile yapılabilecek bir çok şey vardır. Bu nedenle   iki bakım modeli birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir.Bundan sonrada sağlık hizmetinin yeni şekli hibrit sağlık hizmeti olarak devam edecektir.

Hibrit sağlık hizmeti ile hem yüz yüze hem sanal teknolojiler ile birleşerek  hastalar ve sağlık merkezleri için çok  daha konforlu, kaliteli sağlık hizmeti deneyimi başlamış olacaktır. Bunun sağlanabilmesi için var olan teknoljilerinden özellikler hastanelerde kullanmakta olduğumuz HBYS lerin,  hibrit sağlık sistemine yönelik  süreçleri  sitemlerine uyarlamaları gerekecektir.

Hibrit sağlık hizmetlerinin  işler hale gelmesi

Hibrit sağlık hizmetleri Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tam anlamıyla  işler halde değildir. Hibrit sağlık sisteminin işler hale getirilmesi için sağlık hizmetlerinde taraf olan kurumların gerekli düzenlemeleri yapması, hibrit sağlık hizmeti için gerekli süreçler oluşturmalı, sorunlara çözüm bulmaları gerekmektedir.

Hibrit sağlık hizmetlerinin işler hale getirilmesi için

1-Özel sağlık hizmeti veren kurumlar

2-Ödeme kurumları (Sosyal güvenlik kurumu ve özel sağlık kuruluşları, ilgili dernek veya vakıflar ) ve

3-T.C. Sağlık Bakanlığı

Bu kurumların hibrit sağlık hizmeti ile ilgili sorunların çözülebilmesi için  telesağlık teknolojilerinin temel standartlarının neler olduğu , klinik iş akışlarına nasıl dahil edileceği ve daha iyi tedaviyi, düşük maliyet ile nasıl sağlanacağına  yönelik sistemleri geliştirmeleri  gerekmektedir.
Yüz yüze sağlık hizmetinden hibrit sağlık hizmetine geçiş aşamaları tanımlanmalı, tüm paydaşlardan alınacak geri dönüşler ile gelişmesi sağlanmalıdır.

Telesağlık ve Hibrit sağlık Hizmeti Geleceği

Tele sağlık sistemlerinin, giyilebilir cihazların, uzaktan hasta takip sistemlerinin her geçen gün daha kullanılabilir olması,  yüz yüze sağlık hizmetinin, tele sağlık uygulamaları ile birlikte kullanımını artıracak, hibrit sağlık hizmeti  hayatımızda daha fazla yer  alacaktır.

Evden hasta takip cihazları, giyilebilir cihazlar, tele sağlık uygulamaları ile  hastalıkların tespiti, teşhisi ve erken müdahaleleri sağlamak için  yeni fırsatlar yaratacaktır. Önümüzdeki yıllarda  sağlık teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak sağlık hizmetlerinin  sanal ortamda  daha fazla yapılacaktır.  Tahlillerin bile evden yapılıp, gelişmiş görüntüleme teknikleri, ve yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi   yüz yüze sağlık hizmetinin kalitesine olumlu katkı sağlayacaktır. Hibrit sağlık hizmetleri içerisindeki  fiziksel  tedavi önemini hiç bir zaman yitirmeyecek ancak evde bakım teknolojilerinin gelişmesi sanal tedavi  hizmetlerinin artışı  sağlık hizmetlerine çok olumlu katkıları olacaktır.

Tele sağlık  uygulamaları pandemi döneminde kaçınılmaz şekilde gündemimize girmiş ise de beklenen  gelişme olamamıştır. Ülkemizde de dünyada da sağlık kurumları arasında başarılı uygulamalar dan daha çok başarısız denemelerin olduğu görülmektedir. Hastalar ve sağlık çalışanları açısından hala bir çok çekinceler mevcuttur. Tele sağlık kullanımı konusunda  güçlü bir işbirliği oluşmamıştır

Ancak tüm şartlara rağmen sanal tedavi gelişmesini sürdürmekte, araştırma şirketleri sanal tedaviden  faydalanan hastaların her yıl artış gösterdiğini belirtmektedir.Araştırmalar telesağlık uygulamasının hastaların beklentisi her geçen gün artmakta olduğunu belirtmektedir.

Pandemi sonrası  hastanelerin normal hizmet vermesi ile telesağlık kullananların sayısı düşse de tele sağlık kalıcı olarak hayatımızda var olacaktır. Pandemi sonrası tele sağlığın normal koşullarda kullanımına yönelik çalışmalar hastaların güven duymasını sağlayacak telesağlık  kullanımının yerleşik hale gelmesi ile sağlık kurumlarında  hibrit  sağlık hizmeti de yerleşik hale gelişmiş olacaktır.

Hibrit sağlık hizmetinin gelişmesi ile gelişmeye çok acık olan  evden hasta takip cihazları, giyilebilir teknolojiler  telesağlık uygulamalarının gelişmesinin önü açılacaktır.

https://healthtechmagazine.net/article/2021/01/what-does-hybrid-telehealth-care-model-look

https://health.oliverwyman.com/2020/10/the-future-of-hybrid-care.html

 

 

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır