Sağlıkta Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Sağlıkta Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Sağlık sektöründeki dijital dönüşüm gelecek için kritik önem taşımakta. Hastanelerde, hizmet kalitesi, sağlık hizmetlerine erişim ve bütçede yaşanabilen sorunlar sağlıkta dijitalleşmeye paralel olarak olumlu yönde  gelişmektedir.

Teknoloji ve dijitalleşme şaşırtıcı bir hızla ilerliyor pek çok alanda değişimi de tetikliyor. Başlangıcı olan sonu olmayan bir sürece dönüşmüş bir yaşam modeli haline gelmiş durumda. Gelecekte sağlıkta neler olacak sorusu teknolojinin ihtiyaçlarına ve farklılaşmasına bağlı olarak tüm sektörleri dönüştürmekte. Sağlık sektöründeki dijital dönüşüm gelecek için kritik önem taşımakta. Sağlık sektöründe hayati önem taşıyan tanı, tedavi, tedavi sonrası ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi süreçlerde önemli atılımların yapılmasına vesile olmaktadır. Hizmet kalitesinde, sağlık hizmetlerine erişimde ve bütçede yaşanabilen sorunlar bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak çözümlenmekte. Mobil iletişim teknolojileri ve altyapıları ile toplanan veriler sağlıkta devrim yaratmakta. Dijital dönüşümün yapı taşlarından olan yapay zekâ gibi teknolojiler sağlıkta önemli fırsatlar yaratmakta.

Dünya nüfusunun 2025 yılına kadar bir milyar daha artması dijitalleşmenin sağlık sektörü için kritik önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artışı ve ihtiyaçların getirdiği zorunluluk önümüzdeki süreçte değişimi zorluyor.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP); Muhasebeden finansa, üretimden dağıtıma, pazarlamadan satışa tüm kurumsal bölümleri içerir. Müşteri hizmetlerinden eğitime, çağrı merkezinden çevrimiçi satışa, tüm operasyonları yönetimden planlamaya, ölçümlemeden raporlamaya e-postadan, mesajlaşmaya, forumdan bilgi ve belge paylaşmaya, iletişim ve işbirliği araçlarına, çalışandan müşteriye, tedarikçiden işletme ve hastanelere, ekonomik tüm oyuncuları kapsayan tümleşik bir üründür.

Sağlıkta ERP?

Sağlık işletmesi olan hastanelerde, sağlık hizmetlerine hasta muayene, tetkik, ameliyat gibi hizmet gelirleri ve kullanılan, ilaçlar, malzemeler, bunların faturalandırması HBYS de bulunan Eczane, poliklinik, faturalandırma, vezne modüllerinden yapılsa da bu süreçlerin takibi, insan kaynakları dâhil olmak üzere ERP’nin konusudur.

ERP ile Sağlık kuruluşunda yapılan işlemlerden dolayı üretilen tüm hizmetler, malzemelerin satın almadan, tüketime kadarki süreçleri hastane ihtiyaçlarının zamanında karşılanması önemlidir. ERP, HBYS uygulaması ile tümleşik çalışarak, hastanenin hizmetlerini, tüketilen malzeme, ilaçları, vezne işlemi yapan personel bilgileri gibi birçok veriyi birimlerden toplar, işletmenin finansmanı, nakit akışı, maliyet muhasebesi, satın alma ya kadar birçok birime bilgi sağlar, yöneticilerin işletmenin finansal yönetiminde ve planlamasını sağlayan bilgiler sunan sistemlerdir.

Yapılan araştırmalar sağlıkta ERP kullanımının çoğunlukla malzeme yönetimi ve finansal konularda ön plana çıktığını göstermektedir.

Sağlıkta ERP  ile  Hastanenin  Dijitalleşmesi ve İnovayonu

Sağlık kurumu içerisindeki tüm birimlerdeki ve tüm lokasyonlardaki üretilen hizmet malzeme ve süreçlerdeki standardizasyonu sağlayacaktır. Standardizayon ile kurumun tüm verisi ve süreçleri izlenebilir, ERP ve diğer uygulamalar için yorumlanabilir analiz edilebilir olacaktır.

Sağlık kurumunda verimliliğin artırılması için önemli bir araçtır. Hasta artış dönemlerine uygun malzeme temini, ihtiyaçların zamanında ve yeterli miktarda temin edilmesi, süreçlerin düzenlenerek daha verimli hale getirilmesini sağlayacaktır. Bilgiye kolay erişim sağlanması, sağlık risk oluşturacak düzenlemelerin ve hesaplamaların yapılması sağlanabilecektir.

Sağlık kurumunda yeni hizmetlerin eklenmesi ve tasarruf edilmesi sağlanabilecektir. Operasyonel  süreçleri otomatik hale getiren ERP çözümleri iş yükünü önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırırken hastane otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler ile haberleşme ve o sistemlerdeki finansal verilerin tek bir çatı altında birleştirilmesine imkân sağlamaktadır. ERP’ nin etkin  kullanımı ,  sağlık hizmetlerinde kalitenin artmasını, insan kaynağı, malzemenin ve cihazların verimli kullanımını sağlayacaktır.

Sağlık kurumunun inovasyonu için gerekli veriyi bulunduran önemli bir kaynaktır.

Hastanenin süreçlerinin dijitalleşmesinde önemlidir. Hastaneler önce Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri, bununla uyumlu ve tümleşik çalışan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İnsan Kaynakları (HR), Proje yönetimi, Dijital Arşiv Yönetimi, Varlık Yönetimi, çözümleriyle işinizi yönetmenizi sağlayan sistemlerle tümleşik şekilde yönetilecektir.

Sağlıkta yapay zekâ uygulamaları, makine öğrenimi, tıbbi nesnelerin interneti, blok zinciri, sohbet robotları gibi yeni nesil teknolojilerin kullanıma başlaması ERP uygulamalarının daha derin analiz ve iç görü özelliklerinin teknoloji firmaları araştırmacılar tarafından geliştirilmesine yöneltmektedir.

https://www.researchgate.net/publication/286356534_Enterprise_Resource_Planning_Systems_in_Healthcare_A_Qualitative_Review

https://www.oracle.com/erp/what-is-erp/

Burhan Buruk

1964 Çorum Doğumlu, Ankara Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans mezunu. Kamu ve özel sektörde bilişimci olarak çeşitli görevlerde bulundu. Yurtiçi ve Yurtdışında işletmeci olarak bilgisayar yazılımları ve kurumsal bilgi teknolojileri alanında ürünler ve projeler geliştirdi. Ağırlıklı çalışmaları Sağlık sektörü ve Belediyeler ile Kamu Kurumları ERP sistemleri üzerine oldu. Danışmanlık koordinatörlük yaptı