Uzaktan Hasta İzleme Sistemleri

Uzaktan Hasta İzleme Sistemleri

Uzaktan hasta izleme sistemlerinin,  yatış sürelerini kısaltması, yatan hasta sayılarını düşürmesi ile ülkelerin artan sağlık harcamalarının azaltılmasında  olumlu katkı yapması açısından gelecekte  iyi bir fırsat olarak görünmektedir.

Uzaktan Hasta İzleme Cihazları

Uzaktan hasta izleme cihazları denilince, ilk akla gelen   hastaların evden izlenmesine yönelik cihazlarıdır.  Ancak sağlık kurumlarında kullanılan uzaktan hasta izleme cihazları yanında, yaşlı bakım evi gibi hastane ve ev  dışı kullanımına yönelik geliştirilen cihazlar,  hastaların uzaktan izlemesine yönelik  sistemler olarak önemli bir yere sahiptir.  Uzaktan hasta izleme cihazlarının bir kısmı, giyilebilir cihazlar ve  telesağlık uygulamalarının bileşeni olarak  karşımıza çıkmaktadır.

Mordorintelligence.com da yayınlanan, uzaktan hasta izleme pazarı, trendler, covid 19 etkisi ve tahminler (2021-2026) raporunda, uzaktan hasta izleme cihaz satışlarında önemli artışlar olduğu belirtilmektedir. Özellikle sağlık maliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde uzaktan hasta izleme cihaz pazarının hızla büyüyen pazar olduğu belirtilmektedir.

Uzaktan hasta izleme sistemlerine olan talep hızla artmaktadır

Uzaktan hasta izleme sistemlerine olan talep  artışındaki  ana faktörlerin , kronik hastalıklardaki artış, yaşlanan nüfusun  artışı  ve evden hasta izleme cihazlarının daha kullanabilir olması  olarak belirtilmektedir.   Cihazların daha da kullanımının basitleşmesi, tüm yaş grupları için kullanılabilir olması, portatif olması gibi özellikler her zaman kullanılabilir olmasını, aynı zamanda hastanın durumunun her zaman izlenmesini sağlamaktadır.

Sağlıkta bütün uygulamalarda olduğu gibi uzaktan hasta izleme  cihazlarının da bulunduğu ülkenin düzenlemelerine, bir çok test ve onay süreçlerine ihtiyaç vardır. Uzmanlar, kalp atışının 70 den 100 e çıkmasının  hangi hastalar için hangi durumlarda risk oluşturduğunun  düzenlenmesi gerektiğini, her hasta için farklı değerlerin kritik olabileceği gibi her hastalık içinde farklı değerlerin kritik olacağını belirtmekteler. Bu nedenle uzmanlar uzaktan hasta izleme cihazlarının hasta grupları için ayrıca üzerinde çalışılması gerektiğini belirtmekteler.

Yaşanan Covid 19 sürecine rağmen, uzaktan hasta takip cihazlarının sağlık kurumlarında kullanımı  hızla gelişmesine  rağmen  evde kullanıma yönelik  çok fazla  uygulamalara şahit olmuyoruz.

Uzaktan hasta izlemenin sağlayacağı faydalar

Uzmanlar, uzaktan evde bakım ile hastaneye gelişlerin  azalacağı, hastaneye yatışların  azaltılması  içinde bu teknolojilerin  kullanılabileceğini belirtmektedirler.   Herhangi bir cerrahi işlem sonrasında  kan basıncı, oksijen satürasyonu gibi değerleri takip eden giyilebilir cihazlar ile  evde bakım yapılabilecektir.  Hastanın taburcu olduktan sonra hastanın iyileşmesi evden takip edilebilecek,video ile gelişmeler kayıt altına alınabilecektir.

Evde bakım öncelikle hastalara kendi evlerinde daha konforlu bir bakım imkanı sağlamaktadır. Uzaktan hasta izleme teknolojileri ile sağlık kurumlarının sağlık harcamalarının düşmesi sağlanacak,  hastaların ödemesi gereken fatura miktarları düşecektir. Yatış sürelerinin kısalması, yatan hasta sayılarının düşmesi ile artan sağlık harcamalarının azaltılması  uzaktan hasta izlemenin gelecekte ülkelerin sağlık giderlerine olumlu katkı yapması açısından iyi bir fırsat olarak görünmektedir.

Evde sağlık hizmetleri uzaktan hasta izleme cihazlarının gelişmesi ile  evde bakımın rahatlığı, maliyetlerin düşmesi  ile hızla artışını devam ettirecek gibi görünüyor.

Şu andaki teknolojiler ile bile mümkün olabilen  farklı uzmanlıklardan konsültasyonu  hasta evinde iken mümkün olabilecektir.

Uzaktan hasta takibine yönelik cihazlar hastaların ilaçlarının uygun şekilde kullanıldığını, hastaların ilaçlarının zamanında alıp alamadığı  doktor ve hemşireler anlık olarak izleyebileceklerdir.Bir giyilebilir teknoloji şirketinin 2019 yılında yaptığı bir araştırmada  40 yaş ve üstü hastaların fiziksel olarak hastane ve doktor ziyaretlerinde  üçte ikisinde azalabileceği gösterilmiştir.

Uzaktan hasta izleme uygulamaları için  örnekler

AltumView Sistemleri,  yaşlı bakımına yönelik  faaliyetlerini izlemek için  geliştirilmiş  sensör ve derin öğrenme algoritmalarına sahip  yapay zeka tabanlı bir  uyarı sistemidir. Düşme gibi benzeri acil durumlarda  sağlık çalışanlarına ve ailesine uyarı gönderir

Biyofourmis, Kalp yetmezliği ve diğer kardiyometabolik bozukluklar, ağrı ve onkolojik vakaların  izlemesine yönelik yapay zeka tabanlı , 20 den fazla fizyolojik parametreyi izleyen mobil uygulama destekli bir sistemdir.

Biotricity,  kardiyaktan başlayarak kronik durumlar için teşhis ve teşhis sonrası için hastanın uzaktan hasta izlemeyen bir sistemdir.

Blue Spark Teknolojileri,   72 saate kadar vücut ısısı verilerini algılar, kaydeder ve bluetooth aracılığıyla TempTraq uygulamasını çalıştıran bir akıllı cihaza (Apple veya Android)  iletir.

 

https://www.healthcareitnews.com/news/guide-connected-health-device-and-remote-patient-monitoring-vendors
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-remote-patient-monitoring-system-market-industry

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır