Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 İle Mücadelesinde  “Dijital Yoğun Bakım” Dönemi

Sağlık Bakanlığı’nın  Covid 19 İle Mücadelesinde  “Dijital Yoğun Bakım” Dönemi

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde  yoğun bakım ünitesi  bulunan,  kamu, özel ve üniversite hastaneleri  dahil  tüm sağlık tesislerinde   “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi(YBBYS)”  yazılımlarının yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) zorunlu  olarak kullanılması kararı alındığını belirterek , Dünyada örneğine az rastlanacak bir çalışmayı duyurmuştur.

Yoğun bakım ünitelerinin dijitalleştirilmesi , Covid 19 için önemli bir aşama

Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu yoğun bakım ünitelerinin dijitalleştirilmesi ile  tüm verilerin izlenebilir , paylaşılabilir , araştırılabilir olmasını sağlayarak  Türkiye’de özellikle Covid 19 ile mücadelede önemli bir   aşama kaydetmiş olacaktır.

YBÜ’ ler,    Covid 19 ile mücadelede  hastanedeki en kritik birimlerdir. Buradaki çalışmalarda yapılacak iyileştirmeler  hastalığın tedavi kalitesini, tedavi süresini , sağlık çalışanlarının bilgi paylaşımı verimliliği gibi bir çok noktada olumlu katkısı olacaktır.

Dr. Şuayip BİRİNCİ Sağlık Bakan Yardımcısı

Sağlık Bakanlığının   ilk olarak 03.07.202 tarihinde yayınladığı “YBÜ İzlenebilirlik Altyapısı Kurulması Hakkındaki” Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzalı yazıda , ülkemizin güçlü sağlık altyapısı sayesinde Covid 19 ile mücadelede kazanılan başarıda  yoğun bakım ünitelerimizde   sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, salgında en kritik öneme sahip  yoğun bakım ünitelerinde  dijitalleşme seviyesinin artırılması, geliştirilen “Klinik Karar Destek Sistemi” algoritmaları sayesinde sağlık profesyonellerinin karar vermelerine destek sağlaması ve erken uyarı sistemleri sayesinde hastalara sunulan tıbbi destek süreçlerinin iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Dijital Yoğun Bakım Ünitelerinden, vital bulguları da içeren     ventilatör, hastabaşı monitör, kangazı cihazı, infüzyon pompa seti gibi tıbbi cihaz  verilerinin otomatik olarak alınması,  hastanelerdeki,  Sağlık Bilgi  Yönetim Sistemi  (SBYS) yazılımları ile birlikte çalışabilirlik esasları kapsamında tüm verilerin birlikte işlenerek kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi ve yorumlanabilmesi , merkezi olarak yoğun bakım   verilerinin izlenebilmesine yönelik bir yapının kurulması ve ülkemizin her noktasındaki hastanelerde hekimlerin birbirleri arasında elektronik ortamda bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayabilecek, yoğun bakımlar arası telekonsültasyon  altyapısının oluşturulmasının planlandığı belirtilmiştir.

Verilen yoğun bakım hizmetinin  uygunluğunun ve yerindeliğinin takibi ve finansmanının planlanması, oluşan ilgili tüm veri paketlerini içeren anlık yoğun bakım verilerinin, Bakanlığın merkezi veri toplama altyapısı olan e-Nabız  sistemi ne gönderimi ile mümkün olacağı belirtilmiştir.

Tüm sağlık tesislerinde kullanımı zorunludur.

Bu  nedenle “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi(YBBYS)”  yazılımlarının ülke genelinde  yoğun bakım ünitesi bulunan  kamu,özel ve üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık tesislerinde kurulması ve  öncelikle 3.  basamak yoğun bakım ünitelerinde zorunlu  olarak kullanılması  kararı alındığı belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığının 03.08.2020  tarihli ,  81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda,  Covid 19 ile mücadelenin  daha  etkin mücadele edebilmek adına başlatılmış olan Yoğun Bakım Ünitelerinin merkezi bir yapıda izlenebilmesine yönelik   yapılan çalışma için ; Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) dijitalleşme seviyesinin artırılması ,tüm tıbbi cihaz (ventilatör, hastabaşı monitör,  kangazı cihazı, infüzyon pompası, seti vb.) verilerin  otomatik olarak alınabilmesi, hastanelerde çalışan HBYS ve  tüm  Sağlık Bilgi Yönetim (SBYS) yazılımları ile birlikte çalışabilirlik esasları kapsamında tüm verilerin birlikte işlenerek  kullanılabilir  bilgiye dönüştürülebilmesi  ve yorumlanabilmesi, merkezi olarak yoğun bakımlar arası telekonsültasyon altyapısının oluşturulmasının planlandığı belirtilmektedir.

Dijital yoğun bakım ünitesinden beklenilen faydaların sağlanabilmesi için

Sağlık Bakanlığı  tüm sağlık il müdürlüklerine gönderdiği yazıda  belirtilen özellikte kurulumu planlanan bu sistemden beklenilen  faydanın sağlanabilmesi  için,  YBBYS yazılımlarının , YBÜ ‘lerde çalışan cihazların ürettiği tüm tıbbi verilere kolaylıkla erişim sağlaması ve yanı şekilde tıbbi cihazların ürettiği tüm tıbbi verilere kolaylıkla erişim sağlaması oldukça önemli olduğu belirtilmiştir.

YBÜ’ lerde üretilen sağlık verilerinin dijital olarak toplanması,işlenmesi ve analiz edilmesinde  bu verilere ek olarak geliştirilen  YBBYS yazılımlarının  önemine dikkat çekmiştir.

Özellikle tıbbi cihazlardan ve Hastane Bilgi Yönetim Sstemi (HBYS)  gibi tüm Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi yazılımlardan alınan verilerin  kullanılması ile elde edilecek otomatik basamak hesabının , YBÜ ‘ lerdeki tanı ve tedavi kalitesini artıracağı muhakkak olduğu belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 01.01.2021 tarihine kadar süre verdiği bu çalışma ile  Sağlıkta dijitalleşme de çok büyük bir adım daha atılmış olacak geleceğin teknolojileri doğal dil işleme, yapay zeka, robotik uygulamalar  gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinde çok önemli veri altyapısına sahip olacaktır.

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır