27. Tüsap Toplantısında İlaç ve Aşıda Ar-Ge Yerelleşme ve Teşvik

27. Tüsap Toplantısında İlaç ve Aşıda Ar-Ge Yerelleşme ve Teşvik

 

27.Tüsap Toplantısında  İlaç ve Aşıda Ar-Ge Yerelleşme    ve Teşvik Uygulamalrı Konuşuldu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

Birlikte geliştirmeye yönelik iş birliği ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip

 

Türkiye’nin tasarlamış olduğu VLP aşısı ile ilgili potansiyeli başka aşılarda kullanmak için şu an bir fırsat olduğuna dikkat çeken TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, insanlığın gelecekte karşılaşacağı tehditlere ve salgınlara hazırlıklı olmak üzere stratejik politikaların şimdiden konuşuluyor olması gerektiğini söyledi.
 1. TÜSAP Toplantısı, 3 Haziran Cuma günü, kamu, akademisyenler, STK ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi’nde “İlaç ve Eczacılık” ana başlığında düzenlendi. “İlaç ve Aşıda AR-GE, Yerelleşme ve Teşvik Uygulamaları” teması ile yapılan toplantı, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Asım Hocaoğu, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve İKMİB İlaç Komitesi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz olmak üzere 63 üst düzey sağlık profesyonelinin katılımı ile gerçekleşti.

Marmara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, üniversite adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen bir konuşma yaptı.  TÜSAP’ın sektöre kattığı vizyonu ilgiyle takip ettiklerinden bahseden Çelen, 27’nci toplantının üniversitelerinde yapılıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Prof. Dr. Sabahattin Aydın konuşmasında; ilaç ve aşıda AR-GE, yerelleşme ve teşvik uygulamaları konularının ekosistemin tüm paydaşları için hayli önemli olduğuna ve konuya eğilmek gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de klinik araştırmaların yaygınlaşması gerektiğinden de bahseden Aydın, halkın “kobay mı olacağız” şeklinde yaklaşımından dolayı bu alanda yıllarca vakit kaybedildiğini belirterek pandemi döneminde toplumun klinik araştırmayı benimsemesinin pandeminin fırsatlarından biri olduğunu söyledi.

Toplantıda söz alan ve TÜSEB’in proje destek programları hakkında bilgi veren TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Ar-Ge’nin bir kültür olduğunu ve pandemi sürecinin bu kültürün yerleşmesine katkı sağladığını söyledi. Pandemi döneminde aşı geliştirilirken sektörün, araştırmacıların ve kamunun el birliği ile süreçte yer aldığını sözlerine ekleyen Akdoğan, bu sıkıntılı dönemde yerli vetilatör ve tanı kitinin ticarileşmesi, yaygınlaşması ve birçok ülkeye bağış ve ihraç yolu ile gönderilmesinin yerleşen bu kültür içinde bir model olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ana konuşmacı ve Medipol Üniversitesi GETTAM Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Tokaç’ın moderatör olarak yer aldığı 27. TÜSAP Vizyon Toplantısı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD) ile Abbott, Atabay, Eczacıbaşı, Gilead, Janssen ve Roche firmalarının katkıları ile düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

Üniversite öğrencilerinin araştırma ve sanayiye yönelik projelerinde, aşı ve ilaç dahil toplam 4.507 heyecan verici yeni projeyi destekliyoruz.

 1. TÜSAP Toplantısı’nda TÜBİTAK’ın gelecek vizyonundan bahseden Prof. Dr. Hasan Mandal, aşı ve ilaç geliştirme süreçlerinde sanayi ve akademi ile “birlikte geliştirme ve birlikte başarma” hedefi ile yola devam ettiklerini söyledi. 2021 yılı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Risk Raporu’nda yer alan önümüzdeki 10 yılda en yüksek etkiye ve en yüksek olasılığa sahip risklerden bahseden Prof. Mandal; bu riskleri çevresel riskler, siber güvenlik açıkları, salgın hastalıklar ve toplumsal uyum, borç krizi ve küresel büyümede durgunluk olarak sıraladı.

Küresel risklerin karmaşıklığı içinde çok disiplinli araştırmalarda fen, mühendislik, sağlık ve yaşam bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimlerin ortak katkılarının şart olduğunu söyleyen Prof. Mandal, yenilikçi aşı teknolojisinde farklı sağlık ihtiyaçlarını karşılama potansiyeli yüksek VLP odaklı virüs benzeri parçacık için bilgisayar destekli aşı tasarım çalışmalarından bahsetti.

Yerli ilaç ve aşı konusunda stratejik araştırma programlarında üniversite ve sanayi ile birlikte çalışıldığını sözlerine ekleyen Prof. Mandal, ürün geliştirme süreçlerinde insan kaynaklarına önem verdiklerini vurgulayarak, üniversite öğrencilerinin araştırma ve sanayiye yönelik projelerinde aşı ve ilaç dahil toplam 4.507 heyecan verici yeni projenin desteklendiğini ifade etti.

Birlikte geliştirme yaklaşımını içeren COVID-19 Türkiye Platformu’nun aynı zamanda yerli aşı ve ilaç ekosisteminin ihtiyaçlarını temsil ettiğini kaydeden Mandal; insan kaynağının teşvik edilmesi, üretim altyapılarının üniversite-sanayi-kamu iş birliği ile güçlendirilmesi, süreçlerin arasındaki geçişlerin optimize edilmesi, aşı ve ilaç için stratejik öneme sahip politikaların birlikte tasarlanması gibi daha etkileşimli ve şeffaf süreçlerin gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin tasarlamış olduğu VLP aşı teknolojisi de dahil, yenilikçi aşı teknolojilerinin farklı hastalıklara ve salgınlara yönelik uygulama potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna temas eden Prof. Mandal, “VLP aşısı ile ilgili ekosistem olarak baktığımız zaman ‘biz bu aşıyı niçin kullanım aşamasına getiremedik’ şeklinde bir öz değerlendirme de yapmaya çalışıyoruz. TÜBİTAK, hocalarımız ya da Sağlık Bakanlığı tarafı olsun kendi aramızda pozitif bir değerlendirme yaptığımız zaman VLP ya da başka aşılar olsun burada bir potansiyel varsa ve iyi bir platformsa bunu başka aşılarda kullanmak için şu an önümüzdeki engel kendimiz oluyoruz. ‘Bu süreç bitti’ değil de esasında ‘Yeni bir süreç başladı’ noktasının gündemde olması önemli. Yaptığımız tüm çalışmalar, sadece pandemi döneminde değil kültürel yaklaşımda bir fırsat olarak görülmeli. Gelecekteki tehditlere ve salgınlara hazırlıklı olmak açısından politikalarımızı şimdiden konuşuyor olmalıyız. Bunun için var olan yetkinliklerin ve alt yapıların bir arada tutulması önemli bir bileşen. Bu dönem, bizim rekabetin öncesinde yapabileceğimiz bir alan olduğunu gösteriyor. Bunu sürdürülebilirliğe dönüştürmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

 

 1. TÜSAP Toplantısı katılımcıları (isim alfabetik)

 • Ahmet Altuğ Oğuz, İKMİB İlaç Komitesi Başkanı
 • Ahmet Bilgiç, Takeda Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Direktörü
 • Bahadır Kuran, Atabay İlaç ve Kimya Resmi İlişkiler Direktörü
 • Beşir Kemal Şahin, Ekspoturk, Satur CEO
 • Doç. Dr. Gülden Mercan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Asım Hocaoğu, TİTCK Başkan yardımcısı
 • Kağan Karakaya, Sağlık Bakan Danışmanı
 • Mahmut Tokaç, İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
 • Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
 • Sami Türkoğlu, TİSD Genel Sekreteri
 • Seyit Karaca, OHSAD YK
 • Sinan Korukluoğlu, Sağlık Bakan Danışmanı
 • Ümit Dereli, AİFD Genel Sekreteri
 • Ümmü Gülşen Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
 • Barış Özyurtlu, İVEK İlaç Endüstrisi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı
 • Elif Birler Şar, Ezcacıbaşı İlaç Pazarlama Ruhsatlandırma Yöneticisi
 • Emre Tüzer, MSD Türkiye Hasta Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü
 • Ferda Fındık Yakar, İEİS Endüstriyel İlişkiler ve Stratejik Analist Grup Müdürü
 • Feyzullah Akben, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
 • Gökşen Becit, Roche Ruhsatlandırma Lideri
 • Gultekin Gulbahar, Roche Sağlık Sistemi Değer Ortağı
 • Halim Özçevik, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı
 • Hasan Basri Velioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı
 • Hüseyin Emre Selvi, Takeda Kıdemli Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Müdürü
 • Hüseyin Sarpkaya, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı
 • İlker Soydan, Koç Yaşa Çok Yaşa Medikal
 • İsmail Öztürk, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı
 • Mücahit Yinanç, İVEK Başkan Yardımcısı
 • Neslihan Kara, Roche İdari İşler Uzmanı
 • Numan Balki, TİSD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Orkun Erkuş, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Kamu İlişkileri ve Pazar Erişim Direktörü
 • Ömür Mangaloğlu, Takeda Türkiye Genel Müdürü
 • Dr. Altuğ Çinçin, Marmara Üniv. Dekan Yrd., Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • Dr. Canan AYKUT Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Rektörü
 • Dr. Cengizhan Öztürk, İSEK İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı
 • Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB Başkanı
 • Dr. Erol İnce, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yard.
 • Dr. Hakan Gündüz, Marmara Üniversitesi Hastanesi Başhekimi
 • Dr. Haluk Özsarı, İstanbul Üniversite-Cerrahpaşa Öğr. Üyesi, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği G. Sekreteri
 • Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili, TÜBİTAK Başkanı
 • Dr. Hasan Raci Yananlı, Marmara Üniv. Dekan Yrd., Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
 • Dr. İsmail Tuncer Değim, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Dr. Kadir Turan, Marmara Üniv. Eczacılık Fakültesi, Temel Bilimler
 • Dr. Mehmet Tanol, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Dr. Mehveş Tarım, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
 • Dr. Mert Ülgen, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü
 • Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü
 • Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü
 • Dr. Sabahattin Aydın, Sağlık Bakan Yardımcısı
 • Dr. Safa Barış, Marmara Üniv. Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Alerji İmmunoloji Bilim Dalı
 • Dr. Selim Nalbant, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 • Dr. Ümit S. Şehirli, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 • Savaş Malkoç, İEİS Genel Sekreteri
 • Seda Türksever, Sanofi Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Lideri
 • Serdal Zelyurt, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı
 • Serkan Oban, Eczacıbaşı Monrol Ar&Ge ve Teknoloji Transfer Müdürü
 • Sevgi Ökten, Abbott Kamu İlişkileri Direktörü
 • Soner Cantürk, Eczacıbaşı Monrol Ruhsatlandırma ve Kamu İlişkileri Sorumlusu
 • Ufuk Eren, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
 • Toros Şahin, Gilead Pazar Erişim Direktörü
 • Volkan Doğan, Roche Sağlık Sistemi Değer Ortağı
 • Yusuf Korucu, Roche Fiyatlandırma ve Pazar Erişim Müdürü

TÜSAP Yürütme Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

 • Dr. Sabahattin AYDIN / T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı (Yürütme Kurulu Başkanı)
 • Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
 • Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
 • Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Genel Başkanı
 • Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
 • Feyzullah AKBEN / Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dr. Teyfik DEMİR / TOBB Teknoloji Üniversitesi
 • Ufuk EREN / Volitan Global CEO
 • Savaş MALKOÇ / İEİS Genel Sekreteri
 • Kemal Şahin / Satur CEO (Yürütme Kurulu Sekreteryası)

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır