Telekardiyoloji Nedir?     

Telekardiyoloji Nedir?     

Telekardiyoloji, uzman kardiyologların, uzaktaki hasta ile  veya hasta yanındaki sağlık personeli ile  iletişim cihazlarıyla  kalp hastalıklarının   teşhis ve tedavisinin sağlanmasıdır. Hastanın evinden bir bakıcıya veya  sağlık kurumundaki sağlık görevlileri  ile teshis ve tedavisinin uzaktan sağlanmasıdır.

Doktorlar arasında ve doktor hasta arasında  Telekardiyoloji

Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak, doktorlar arasında  ekokardiyografik bulgu verilerinin  teletıp ile  aktarımına dayanmaktadır. Bu tür teletıp kullanım genellikle bir video konferans ile birleştirilir. Bir tablet ve ultrason dönüştürü gibi  düşük maliyetli, küçük ve taşınabilir sistemler ile  bu tür teşhisler, evde bakım hekimleri veya  hemşireleri tarafından da gerçekleştirilebilir.

Diğer tele kardiyoloji yöntemi olarak  ölçüm cihazları ve diğer iletişim ve bilişim  altyapısını kullanarak evlerinde kardiyologlar ve hastalar arasında bir bağlantıdır. Bu tedavi şekli , bir pratisyen hekim  ve kardiyolog tarafından sağlanan mevcut ayakta tedavi hizmetlerine ek olarak uygulanabilmektedir.

Telekardiyoloji nasıl uygulanır?

İmplante edilebilir  invaziv cihazlar ve non-invaziv  uzaktan izleme  cihazları  ile  kalp yetmezliğinin başlangıcı, dekompansasyonunu  ve  farklı zamanlarda hastalığın seyri  izlenerek hastanın  hastaneye yatışı önlenebilir.

Kardiyovasküler implante edilebilir elektronik  uzaktan izleme cihazları, pulmoner tıkanıklığın başlangıcına ilişkin erken belirtiler hakkında  tanısal bilgi sağlar.

Ölçü  ve kan basıncı monitörleri gibi invaziv olmayan cihazlar, implante edilmiş uzaktan izleme cihazlarına kıyasla “geç” hassasiyete sahiptir. Non-invaziv cihazların bu sistematik açığını telafi etmek için, aktarılan hayati parametrelerin gözden geçirilmesi aynı gün yapılmalıdır, bu da 7/24 bir telemedikal servis gerektirir. Bununla birlikte, invazif olmayan cihazların, düşük maliyet  ve implante edilebilir cihazlardaki   güvenlik endişelerinin olmaması gibi avantajları da vardır.

Telekardiyoloji’nin   uygulaması için,

  • İnvazif ölçüm cihazları, örneğin atriyal basıncın ölçülmesi veya senkop gibi olayların tespiti için implantlar.
  • Non-invaziv ölçüm cihazları, örn., kablosuz veri aktarımı  yapabilen ölçüm  ve  kan basıncı monitörleri .
  • Hastalar ve telemedikal personel arasında veri korumaya uyumlu, şifreli iletişimi.
  • Hasta  bilgilerine ulaşılması için  hizmet sağlayıcısındaki  Hastane Bilgi Yönetim Sistemi .

Bununla birlikte, her tür uzaktan izleme sistemi, yüz yüze  tedavide olduğu gibi önceden bilinen bir tedavi  algoritmalarının olması gerekmektedir.Kalp hastalarının uzaktan hasta bakımına bakımına yönelik olarak  Sağlık Bakanlığının  geliştireceği algoritmalar ve kurallar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.


Telekardiyoloji uygulama örnekleri

Kardiyak rehabilitayonu

Henry Ford Sağlık Sisteminde kardiyak rehabilitasyon klinik koordinatörü olan Robert Berry, kardiyak rehabilitasyonun “sonuçları değiştiren tek müdahale” olduğunu söylüyor. Henry Ford hastaları, her hangi bir yerden telefon veya tabletlerinin video özelliğini kullanarak kardiyak rehabilitasyonu için  telekardiyoloji uygulaması kullanabilmekteler. Henry Ford, programı 2016 yılında başlatildı. Detroit merkezli sağlık sistemindeki kalp rehabilitasyon hastalarının yaklaşık yüzde 15 ila 20’si telekardiyoloji  kullanıyor.(2)

Kanser bakımında  önemli rol oynuyor

Spektrum Sağlık , 14 hastane ve 155 gezici sistemde, kardiyolog teletıp aracılığıyla hizmet vermektedir. Hastanelere veya kliniklere giden hastalar, burada teletıp üniteleri kullanılarak hemşireler ve tıbbi asistanlar tarafından elde edilen  çeşitli tarama ve teşhis görüntüleri,  kameralar ve yüksek çözünürlüklü ekranlar aracılığıyla uzaktaki bir doktor tarafından izlenir.    Spectrum Health’de kardiyo-onkolog olan Dr. Wissam Abdallah, “Hastalara fiziksel olarak dokunmadan , bu hastaları değerlendirmek için gereken her şeyi yapabiliriz.”  Bu, özellikle kanser tedavisinin bir yan etkisi olarak kardiyak komplikasyonlar geliştiren hastalar için yararlı olabilir.

Pediatrik kardiyoloji için Teletıp

Çocuk Ulusal Hastane’si kardiyoloğu ve George Washington Üniversitesi’nde Tıp fakültesi’nde doçent olan Dr. Ashraf Harahsheh, hastanenin 2014’te teletıp kullanmaya başladı, 2018 yılına kadar herhangi bir artışa gitmedi

Organizasyon, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi veya senkop hastaları olan veya kardiyak test sonuçlarının değerlendirilmesi  gereken 18 çocuk ailesinin  olduğu bir pilot çalışma başlattı. Araştırmacılar, sanal ziyaretlerinden altı ay sonra, katılımcıların hiçbirinin acil kardiyoloji sorunları yaşamadığını buldu.

Telekardiyoloji , klinik durumdaki değişikliklere gereken yanıt süresi bir günden daha kısa olan yüksek riskli kalp hastalarının ayakta tedavisi için uygun olduğu tesbit edildi. Yapılan araştırmalar, teletıp almayan hastalara kıyasla bu tip müdahale yapılan hastalarda mortalite ve morbidite oranlarının daha iyi olduğu göstermiştir.

 

Kaynaklar;
(1)  https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/e-health-in-cardiology-remote-patient-management-of-heart-failure-patients
(2)https://healthtechmagazine.net/article/2020/02/telemedicine-broadening-its-role-cardiac-care
(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2966883/

 

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır