Sağlık Teknolojileri Hangi Alanlarda Geliştirilmeli?

Sağlık Teknolojileri Hangi Alanlarda Geliştirilmeli?

İnsan sağlığının korunması için yenilikçi sağlık teknolojileri geliştirmek temel düzeyde önem taşımaktadır. Sağlık teknolojileri geliştirmek, toplumdaki her bireyin hayat kalitesinin artırılması ve çevre sağlığının korunması için gereklidir.

Engelliler

Engelli bireylerin, engellerini aşabilmesi için geliştirilecek teknolojiler ile yaşamlarını kolaylaştırmak mümkündür. Engellilerin yaşam kalitelerini artıracak, spordan sanata birçok dalda gelişimlerini ve üretime aktif katılımlarını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında olmalıdır. Uydu teknolojilerini kullanarak görme engellilere yardımcı olan GPS teknolojisi, titreşimli gözlükler, engel tanıma cihazları, yapay zeka asistanlar gibi daha çok teknolojinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve hasta memnuniyetini artırmak için yenilikçi yollar aramalıyız. Kişilerin kendi sağlıklarını korumada ve geliştirmede daha aktif rol alabildikleri dijital uygulamalar geliştirmek, hasta bakıcıların ve hastane görevlililerin iş ve stres yükünü azaltacak yenilikçi fikirler geliştirmek gerekmektedir. Gelişim aşamasında olan yapay zeka uygulamalarının, sağlık sektöründe önemli kolaylıklar sağlayacağı öngörülmektedir.

Hastane Teknolojileri

Hastane fonksiyonlarının iyi işleyebiliyor olması, hastalara daha iyi hizmet sunmanın temelidir. Bu fonksiyonların koordine ve etkili bir şekilde işleyebilmesi için, sağlık hizmetlerinin kolay ulaşılabilir olması ve bekleme sürelerinin azalması birincil ihtiyaçtır. HBYS gibi hastane bilgi sistemi yazılımları, mobil uygulamalar, teletıp uygulamaları bu ihtiyaçları karşılayabilmeyi amaçlamaktadır. İkinci olarak, hastanedeki enfeksiyonların azaltılması ve hastalıkların yayılmasını önleyebilmek ihmal edilmemesi gereken hedeflerdir. Bunun için personelin enfeksiyon kontrolü konusunda eğitilmesi, etkin bir enfeksiyon kontrol politikası hazırlanması, hastane hijyeninin sağlanması, gerekli ekipmanların bulundurulması şarttır.

Cerrahideki, ilaçlardaki ve cihaz teknolojilerindeki gelişmeler, hibrit ameliyathaneler, robotik cerrahi uygulamalar ve görüntüleme teknolojilerindeki yenilikler gibi güncel teknolojilerin hastanelerde kullanılmaya başlanması ise hastanedeki tanı ve tedavi sürecini kolaylaştıracaktır.

Sağlıklı Yiyecek

Sağlık hizmetlerindeki aşırı yükü hafifletmenin bir yolu da beslenmenin sağlık problemlerinin önüne geçmedeki rolünü kavrayabilmektir. Beslenme düzeni ile sağlıkta önleyici tedbirler almak, günlük olarak tüketilen besinlerin besin değerinin dikkate alınması ile mümkün olur. Gıdaların barkodlarını okuyarak besin değerlerini gösterebilen ve günlük öğün ve su tüketimi takibi yapılabilen mobil uygulamaların (örneğin Argus, Diyetkolik, Fitwell) geliştirilmesi sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırmaktadır.

Yaşlanma

Sağlık teknolojileri üreterek, yaşlıların huzurevlerine ve profesyonel bakıma olan bağımlılıklarını azaltabilmek ve kaliteli bir hayat sürebilmelerini sağlayabilmek mümkündür. Konuşan tansiyon ölçme aleti, sesli kan şekeri ölçme aleti, sesle kontrol edilen ışıklar gibi yaşlılıktaki zorlukları çözecek teknolojiler sağlık sistemindeki aşırı yükü azaltacaktır. Bu hedef doğrultusunda yenilikçi teknolojiler geliştirilmelidir.

Kronik Hastalıklar

Teknoloji, kronik hastalıkların kontrolünün geliştirilebilmesi için önemli yenilikler getirmiştir. Örneğin devamlı kullanılması gereken ilaçların hatırlatmasını yapan mobil uygulamalar, diyabet hastalarının glikoz seviyelerini takip eden “sürekli kan şekeri izleme sistemleri” gibi teknolojiler, uyku apnesini ve kalp anomalilerini izleyebilen monitörleme teknolojileri geliştirilmiştir. Yine de bu teknolojilerin özellikle diyabet alanında iyileştirilmesi ve daha kanıt odaklı algoritmalar geliştirilmesi gerekmektedir (*).

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Koruyucu sağlık hizmetleri, sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesini hedefleyen hizmetlerdir. Bu alanda sağlık teknolojileri , hastalığı önceden tespit edebilecek ya da hastalıkları önleyici yönlendirmelerde bulunabilecek giyilebilir teknolojiler ve mobil uygulamalar geliştirilmelidir.

Nüfus ve Çevre Sağlığı

Bu alan büyük veri teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinde en çok fayda sağlayacağı alanlardandır. Yeni yiyecek ve enerji kaynakları bulmak, atıkları daha etkili yollarla temizlemek ve doğal kaynakları korumak büyük veri teknolojilerinin kullanımıyla daha da kolaylaşacaktır.

Sağlıklı Yaşam ve Spor

Toplumdaki tüm bireylerin sağlığını güçlendirmenin yenilikçi yolları aranmaktadır. Örneğin insanların genetik özelliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak uygulamalar, spor alışkanlıklarını geliştirmelerine de yardımcı olabilecektir. Sportif faaliyetlerdeki performansı ölçebilen, yürüme-koşma mesafesini ölçebilen ve sesli yönlendirmelerle eğitmenlik yapan ve motivasyon artıran uygulamalar mevcuttur (örneğin, Endomondo, MyFitnessPal, Sworkit) .

Çevre Dostu Ürünler

İnsanların kullandığı ürünlerin gezegen ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha bilinçli olmaları gerekmektedir. Gıdalardaki ve kozmetiklerdeki kimyasal içeriklerin listesini verebilen ve daha çevre dostu tüketim için öneriler sunan mobil uygulamalar bu bilinci geliştirmektedir. Kimyasal içerik taşımayan ürünlerin geliştirilmesi ve insanlara bu bilincin kazandırılması, toplum sağlığının korunmasına da önemli katkı sağlayacaktır.

Tarım Teknolojileri

Toprağın sağlığını geliştirmeye ve verimliliği artırmaya yönelik teknolojilerdir. Daha güvenli ve sağlıklı tarım yapılabilmesi için toprak ve insan sağlığını ön planda tutan teknolojilerin geliştirilmesi önceliklidir. Yapay zekanın ve veri teknolojinin tarım endüstrisinde kullanılması ile akıllı tarımın geliştirilmesi bu konuda umut vaat etmektedir.

kaynak: https://www.bioportatlantic.ca/ten-healthcare-problems-students-can-solve-using-technology-and-innovation/

Seda Oflas