HL7 Nedir? HL7 Standardının Amaçları Nelerdir?

HL7 Nedir? HL7 Standardının Amaçları Nelerdir?

HL7 elektronik sağlık bilgilerinin alışverişi, entegrasyonu ve paylaşımı gibi işlemler için bir çerçeve sunmak amacıyla standartlar geliştiren bir organizasyondur.

Bu standartlar, elektronik verinin nasıl paketlendiğini ve taraflardan birinden diğerine nasıl iletildiğini tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra sistemler arası eksiksiz bir bütünleşmenin sağlanması için dil, yapı ve veri türü ayarlamaları yapmaktadır.

HL7 standartları klinik uygulamaları, hastane yönetimini, sağlık hizmetlerinin dağıtımını ve değerlendirmesini desteklemektedir.

HL7 Dünyadaki En Yaygın Standart

HL7 dünya çapında en yaygın kullanılan standart olma özelliği taşımaktadır.

TC. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi‘ne göre HL7’ın en yaygın standart olmasının sebebi, tüm sağlık organizasyonlarının gereksinimleri üzerinde odaklanmasında gizlidir. Diğer standartlar ise belli başlı alanlar üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Ayrıca hastanelerin ve sağlık departmanlarının kullandığı sistemlerin gereksinimlerine yönelik cevaplar üreten, çözümler sunan bir organizasyon olma özelliği ile öne çıkmaktadır.

HL7 Standartları’nın Referans Kategorileri

Birincil standartlar:

Birincil Standartlar, sistem entegrasyonu, uyumluluk ve karşılıklı kullanılabilirliği sağlayan en yaygın standartlar bütünüdür. HL7’nin en sık kullanılan ve talep edilen standartları bu kategoridedir.

Elektronik Sağlık Kayıtları:

Bu standartlar, elektronik sağlık kayıtlarının yönetimi için kullanılan yapıları etkinleştiren fonksiyonel model ve profilleri sağlamaktadır.

Arden Syntax:

Elektronik sağlık bilgi tabanlarının personel, bilgi sistemleri ve kurumlar arasında paylaşılmasını sağlayan prosedürlerle ilgili klinik bilgileri biçimlendirmektedir.

CCOW (Klinik İçerik Yönetimi Özelleştirmesi):

Uygulamaların entegrasyonunu kullanım noktasında kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Hem dahili uygulamaların programlanmasında ve hem çalıştırma ortamında, HL7’nin veri alışverişi ve kurumsal iş akışına verdiği önemi tamamlayıcı nitelikte standartlar sunmaktadır.

Klinik ve İdare Alanları:

Klinik uzmanlıklar ve gruplara ilişkin mesaj ve belge standartları bu kategoride bulunmaktadır. Bu standartlar kuruluk için ‘birincil standartlar’ oluşturulduktan sonra uygulanır.

Uygulama Kılavuzları:

Bu kategori, var olan bir ana standart ile kullanılmak üzere oluşturulan uygulama kılavuzları ve destek belgeleri içindir. Bu kategorideki tüm belgeler temel standart için bütünleyici bir işlev taşır.

Kurallar ve Referanslar:

Yazılım ve standart geliştirme için kılavuzlar, program yapıları ve teknik özellikler bu kategoridedir.

Kaynaklar:

  1. https://www.hl7.org/implement/standards/
  2. http://www.bilgitoplumu.gov.tr

Seda Oflas