HBYS Bilgi-İşlem Uzmanları Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

HBYS Bilgi-İşlem Uzmanları Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

HBYS Bilgi-işlem Uzmanlarının Sorumlulukları Nelerdir?

HBYS bilgi-işlem uzmanları hastanede bulunan tüm bilişim sistemlerinin 24 saat  kesintisiz  çalışmasından, bakım ve desteğinden  sorumlu kişilerdir.

Hastane bilgi-işlem personelleri iki ana başlıkta hizmet vermektedirler:

 1. Hastane bilgisayar donanım  sistemleri 
 2. HBYS ve diğer sağlık yazılımları

HBYS’nin 24 Saat Kesintisiz Çalışmasını Sağlamak

Donanımdan sorumlu bilgi işlem uzmanı, donanımla ilgili olarak;

 • Kablolama,
 • Güvenlik donanım ve yazılımları,
 • Network cihazları,
 • Server,
 • Yedekleme üniteleri,
 • Bilgisayarlar,
 • Yazıcılar,
 • Tarayıcılar,
 • Kapı üstü monitörleri,
 • Bilgilendirme panoları,
 • Personel geçiş sistemleri,
 • Tarayıcılar
 • Barkod yazıcılar/ okuyucular gibi çok çeşitli bilişim cihaz ve yazılımlarının bakım ve desteğinden sorumludurlar.

Türkiye’de HBYS, laboratuvar cihazları, PACS sistemi, hastanelerin dijital faturalandırılma süreçleri, işlemlerin SGK ve e-nabız’a gönderilmesi gibi hastane içi ve dışı bir çok entegrasyon barındırmaktadır.

Bu nedenle HBYS nin kesintisiz hizmet vermesi için donanımlar ve altyapının  kesintiz çalışmalarının sağlanması donanım sorumlularının görev alanındadır.

Bilgi işlem sorumluları, sistemde meydana gelebilecek arızanın hangi nedenden dolayı meydana gelmiş olabileceği konusunda çalışma yapar.  Ancak arızaların giderilmesi, hizmet yada ürünü veren firmanın garanti koşulları  ve servis sözleşmeleri kapsamında değerlendirilir.
Örneğin kablolamanın tekrar yapılması veya yazıcının  tamir edilmesi veya serverda oluşan donanım arızaların giderilmesi, bilgi işlem sorumluluğunda değil, arızalanmış ürün yada hizmeti veren   ilgili firmanın sorumluluğundadır. 
*Bu bölümdeki katkılarından dolayı Çorum devlet Hastanesi Bilgi işlem sorumlularından Fatih Özsoy’a teşekkür ediyoruz


HBYS’de Kullanıcı, Hastane Yönetim ve HBYS Firması Beklentilerini Karşılamak

HBYS den sorumlu bilgi-işlem uzmanı, hastalar, hastane yönetimi, doktor hemşire, sağlık personellerinin işlemlerini yürütmesini, Sağlık Bakanlığının istediği verilerin gönderilmesi dahil tüm tarafların HBYS yi sorunsuz ve beklentilere uygun performansta kullanılmasını, HBYS nin sorun yaşanması muhtemel konularda önlem almak bakım ve desteğini vermekle  sorumludurlar.

HBYS bilgi-işlem sisteminin, kullanıcılar, yönetim ve HBYS firmasının kalite beklentileri seviyesinde çalışmasını sağlayabilmek için öncelikle;

HBYS’nin çalıştığı hastanelerde sürdürülebilir, tüm tarafların kabul gördüğüsorun istek yönetiminin oturtulması gerekmektedir. Sorunların bildirilmesinden sonuçlanana  kadar olan süreçlerin kesintisiz çalışmasının sağlanması, olası problemlerin giderilerek sürecin iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Paralelinde yönetim ile birlikte hastane “veri kalitesinin sürekli  iyileştirilmesi”ne yönelik düzenli çalışmalar yapılmalıdır. Öncelikle hastane verisinin sürekli incelenerek olası problemler ile ilgili  yönetim bilgilendirilmeli, veri kalitesinin iyileştirilmesi için idari, insan kaynakları, eğitim veya süreçlerin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

HBYS’nin kesintisiz ve sorunsuz çalışması, HBYS’den  beklenen performans  ve kalitede sonuç alınması HBYS bilgi-işlem uzmanlarının performansı ile orantılıdır.

https://www.saglikteknoloji.com/hastane-bilgi-yonetim-sistemi-hbys-nedir/
https://www.saglikteknoloji.com/hastane-bilgi-yonetim-sistemi-hbys-hangi-modullerden-olusur/

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır