HBYS İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

HBYS İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar


Kullandığımız HBYS’den,  başka hastaneler çok memnun olduğu halde, neden biz  çok fazla problem
yaşıyoruz ?

Bu şekilde düşünüyor sanız aşağıdakilerden en az biri veya birden fazlası kurumunuzda mevcuttur.
1-Kurulum süreci devam etmektedir, HBYS firmasının yeterli personeli yoktur.
2-Kurulumdan sonra henüz ikinci ay tamamlamamıştır.
3-Sorunların yönetimi, kurumu temsilen lider, bilgi işlemden sorumlu yönetici, bilgi işlem, kullanıcılar ve HBYS personellerinden arasında  iletişim sorunu vardır. Bu zinciri oluşturan insan kaynağı halkasından bir veya bir kaçı işlevini  yerine getirmemektedir.
4-Hastane personeli firmaya karşı bir tepkilidir veya firma personelleri hastaneye hizmet vermekten mutsuzdurlar.
5-Sorun, istek  yönetiminde süreç doğru çalışmamaktadır.
6-Hastane kullanıcılarının yerleri sürekli değiştirilmektedir.

Zaten yazılmış bir HBYS için  neden bu kadar ücretler isteniyor?


Türkiye’de HBYS hizmetleri, yıllardır devam eden fiyat rekabeti nedeniyle, olması gereken fiyatların çok altındadır. HBYS,  hastanedeki  tüm birimler için geliştirilmiş modüller ile  7×24  kullanılan, sürekli değişiklikler yapılan  yazılımlardır. Hastanedeki tüm birimler uzmanlık isteyen konulardır. Yazılımlarda yapılacak değişiklik yada düzeltme için işinin uzmanı, tecrübeli bir yazılımcılar  ile yapılması gerekmektedir.

HBYS firmaları sorunlarımızı neden anıdan çözüm getirmiyor?


Bildirilen sorunlar yazılımdan kaynaklı olabileceği gibi,destek personelinin çözebileceği,  bir kısmı kullanıcı hatası  bir kısmı da yönetimin çözmesi gereken sorunlardır. Bazı sorunlarda en çok zaman kaybı  sorunun nedeninin tespit edilmesidir. Yoğunluk durumunda  sorunlar acil durumuna göre  önceliklendirilmektedir.
HBYS hizmeti,  HBYS yazılımı dışında firma yöneticileri, destek personelleri, kullanıcılar, tüm tarafların sorumlu olduğu bir hizmettir. Bu taraflardan birinin verdiği yanlış bilgi veya gecikme  hizmette sorun yaşanmasına neden olmaktadır?

Türkiye’de bir sürü hastanede ayrı HBYS programları  kullanılıyor. Neden tek  HBYS’ ye geçilmiyor? 

Sağlık bilişimi hızla değişen bir teknolojidir. Sürekli değişiklik içerisindeki yazılımların eş zamanlı şekilde hastanelerde uygulanması gerekmektedir. Hastanelerde  HBYS , sadece yazılım değil, aynı zamanda   sözleşme süresinde alınması gereken  destek hizmetinden oluşmaktadır. Hastane Bilgi Sistemleri karmaşık, sürekli güncellenen, gelişen yapıları, 7×24  destek ihtiyacı nedeniyle  hem yazılımda hem destekte  yoğun  hizmet gerektiren  sistemlerdir.  HBYS’ lerin  tek  merkezden yürütülmesi çok büyük maliyetlere karşılık, büyük sorunları getirecektir.  İngiltere, benzer şekilde  merkezi bir sağlık bilgi sistemi projesine 2002 yılında başladı, 24 Milyar $ harcayarak 2011 yılında bu  programı  kaldırmak zorunda kaldı.(1)

HBYS’ yi en etkin şekilde kullanmak için ne yapmalıyız?

HBYS’ nin etkinliğini ilk olarak sorunların gerçekçi düzeyde olmasının sağlanması ve  veri kalitesinin yükseltilmesi ile mümkündür.  Sorunların gerçekçi düzeyde olması kurulum sürecindeki sorunlardan arındırılmış,  kullanıcıların kendine güvenerek yazılımı sorunlardan dolayı kaygılanmadan  işini yapabildiği  zamandır diyebiliriz.

Sorun istek yönetiminin doğru şekilde yapılması ve veri kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile HBYS’ nin etkinliği artacaktır. Sorunlu  verinin izini takip ederek, sorunun hangi birimde,  hangi nedenden dolayı oluştuğunu tespit edip, kullanıcı hatası ise hatayı yapan kişinin  düzeltmesini sağlayarak, tekrarlanması halinde de kendisine geri döneceğini bilmesi ile kullanıcının tekrar hata yapmasını azaltacaktır.

 HBYS  istatistik verilerim neden  tutmuyor?


HBYS de  doğru istatistik almak için öncelikle verilerin  doğru olması , zamanında  girilmiş olması ve kaliteli olmasının sağlanması gerekir.
Veri tiplerinin  doğru tanımlandığından emin olun. Örneğin x tarihindeki hasta sayısı ;  müracaat eden hasta sayısı mı, yoksa sadece muayene olan hasta sayısı mı , acile gelen hastalar ve  kontrol hastaları dahil edilecek mi, yoksa hastanede  randevulu tetkik  yaptırmaya gelen hastalar dahil hastaneye gelen tüm hasta sayısı mı  isteniyor.
Diğer konu istatistik alacağınız dönemin sabitlenmesi. Sabitlenmemiş veriden her aldığımız istatistik   farklı çıkacaktır. HBYS’ de eskiye yönelik değişiklikler yapılabildiği için verilerde değişmektedir.
Verilerin doğru  ve zamanında yeterli kalitede girildiğinden emin iseniz, istatistik sonuçları  veritabanı üzerinden karşılaştırarak kontrol edilebilir.
İstatistik verilerin doğruluğu her gün düzenli takip edilerek verinin kararlı,  düzenli istatistik  alır hale getirilmesi ile sağlanabilecektir.

Hastanelerde HBYS kullanımına ve firmalara yönelik çok sık sorulardan derlediğimiz bu yazıda kısa cevaplar  vermeye çalıştık. Değerlendirmeleriniz, katkılarınız, yeni sorular ve önerileriniz için yazının üstündeki  yorum kısmına  veya sağ alttaki yardım butonundan  bize yazarak ulaşabilirsiniz.

Yazının hazırlanmasındaki  katkılarından dolayı Prestij Yazılım A.Ş, Genel Müdürü Halil Uzun’a teşekkür ediyoruz.

1-https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_health_records_in_England

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır