Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hangi modüllerden oluşur

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hangi modüllerden oluşur

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Sağlık Bilgi  Yönetim Sistemi (SBYS) ile ilgili açıklamamız HBYS nedir yazımızda anlatılmıştır. HBYS modülleri firmalarının kendi mimarilerine göre birleşik veya birkaç modülden oluşması nedeniyle farklılıklar görülebilir.

Türkiye de HBYS’ler genel olarak aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.

Hasta Kayıt Modülü

Sağlık tesisine müracaat eden hastanın  demografik bilgilerini, hasta kurum bilgileri kaydını tutar. Hastaya ait randevu ve doktor bilgilerini  tutar. Hastaya ait provizyon bilgilerini tutar, hastanın geliş sebebine( adli, acil, vb.)  geliş tipine uygun olarak polikliniğe  sevkini yapar.

Hasta Randevu Yönetimi Modülü

Hastaların randevularına ait kayıtları takip eder, randevu birimi, doktor, randevunun gerçekleşmesi bilgilerini takip eder. Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS) ile entegre çalışır. Hekimlerin görev takvimleri, bölüm, birim, cihaz, oda, tetkiklere randevu verilebilmektedir. MHRS de tanımlanmış randevu bilgileri otomatik ataması yapılabilmektedir

Acil Servis Modülü

Acil Servise başvuran ve 112 ambulans ile getirilmiş hastaların işlemlerini takip eder. Acil servisteki boş yatak bilgilerini 112 vaka işlem formlarını çıkarabilir, triaj seviye bilgileri hekimin önüne  ve LCD monitöre getirebilir. Hasta muayene bilgileri, müşahede bilgileri takip edilebilir. Hemşire order uygulama saatleri, laboratuvar istemleri, sonuçları takip edilebilmektedir.

Ameliyathane Modülü

Ameliyathane  randevu , ameliyat süreçleri , yapılan işlemler, mali kayıtları, ameliyat sonucu, ameliyat listeleri, malzemeler, ameliyat paketleri,  ameliyat iş listesi, ameliyat doluluk oranları takip edilebilmektedir.

Danışma Modülü
Sağlık tesisine gelen hasta ve yakınlarına   muayene, bölüm, yer , yön ve  hekim bilgilerini tutar. Sağlık personelleri ve Hasta yakınlarına ihtiyaç duyacakları  bilgileri  vermek için kullanılır.

Diyaliz Modülü

Diyaliz  HBV, HCV, HIV parametrelerine göre cihaz, hasta randevuları, tedaviler, hastaya kullanılan ilaçlar  kateter, mali  kayıtları ve personel bilgileri takip edilir.

Diyet ve Rasyon Modülü

Hasta ve refakatçi ve  personelin  günlük kalori ve diğer bileşenlere göre  rasyonları düzenlenir. Tüm diyet seçenekleri , menüler, gramajlar, tarifler ,diyet kısıtları izlenebilmektedir.

Doğumhane Modülü

Doğum randevu, katılan sağlık personeli, ameliyat işlemleri, bebek kilo, boy kayıtları, kullanılan malzemeler, mali bilgiler, gebelik bilgileri takip edilebilmektedir.

Eczane ve Malzeme Yönetimi

İlaç  ve malzemelerin giriş ve çıkış  işlemleri, doktor ilaç istekleri, ilaç etkileşimleri, miadı geçmiş ilaçlar, stok seviyeleri, reçete görüntüleme, cep depo işlemleri ,kritik seviyeleri, Sağlık Bakanlığı  Malzeme Kaynak Yönetim Sistemlerine (MKYS) veri gönderim  işlemleri, ilaç takip sistemi(İTS)ne veri gönderimi, ilaç bilgilerini tutar.

Kalite ve Doküman Yönetimi Modülü

ISO 9001 kalite süreçlerinin yönetimini yapar. Doküman yönetim sistemi yazılımı ile kurum içi form  ve  dokümanların  süreçleri takip edilir. Toplantı ve eğitim yönetimi uygulama yazılımı  ile kullanıcılara toplantı bildirimleri ve toplantı bilgileri takip edilir. Anket takibi yapılabilmektedir.

Kan Merkezi Modülü

Kan ve kan ürünlerinin takip edilmesini sağlamaktadır. Yapılan kan istekleri kan merkezi tarafından hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi süreçleri tarih, kişi, ürün detayları ile kayıt altına alınıp takip edilmektedir. Donör bilgileri, stok giriş bilgileri, ürünün dolaşım bilgileri  takip edilebilmektedir.  

Klinik Hizmetler Modülü

Yatan hasta modülü olarak da adlandırabileceğimiz bu modülde, hastanın yatışından taburcu olasıya kadarki  süreçleri ve işlemler takip edilmektedir.  Hastaya yapılan ilaç, tetkik,  hemşire orderları, hemşire formları, hemşire bakım planları, yatak doluluk durumları, hasta sevk işlemleri, hasta mali işlemleri, refakatçi işlemleri, diyet işlemleri, taburcu işlemleri yapılabilmektedir.

Poliklinik Modülü

Ayaktan hasta modülü olarak adlandırabileceğimiz bu modülde poliklinikte yapılan  işlemler takip edilmektedir. Hastanın  muayene, tetkik , e-reçete  işlemlerinin yapıldığı, tetkik sonuçlarının hasta geçmiş bilgilerinin izlenebildiği modüldür. Ağız diş sağlığı, aşı takip, evde bakım hizmetleri, göz  işlemleri,  gebelik işlemleri, kardiyoloji işlemleri, onkoloji işlemleri, psikiyatri  işlemleri gibi uzmanlık dallarına yönelik  kayıtlar tutulmaktadır.

Sağlık kurulu Modülü

Hastalara verilen kurul rapor işlemlerini takip etmektedir. Hastalara verilen tek hekim, silah, engelli raporlarını , bu raporlara ait  poliklinik, tetkik , ilaç bilgileri takip edilmektedir.

İstatistik ve Raporlama Modülü

Resmi kurum istatistikleri, tıbbi istatistikler, hasta başvuru istatistikleri, hastane mali istatistikleri, hekim istatistikleri, ameliyat, anestezi ile ilgili istatistikler alınabilmektedir.

Tıbbi Faturalama Modülü

Hastanenin, hastaya yaptığı işlem ve hizmetler ile ilgili  faturaların oluşturulmasını sağlar. Ağırılıklı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere anlaşmalı kurumlar, yeşil kart, özel sigorta acenteleri, Türk tabipler Birliği,   gibi  birden fazla kuruma fatura düzenlenebilmektedir. Sosyal güvenlik kurumuna kesilecek faturalarda SUT ve medula kurallarına uygun olarak web servis entegrasyonları ile fatura elektronik ortamda iletilmektedir.

Vezne Modülü
Hastaneye yapılacak olan ödemelerin tahsil edildiği yerdir. Hastanenin hastaya yaptığı hizmetler kapsamında alacağı ödemeler veya  depozito ve avans ödemelerinin  takip edildiği modüldür. Hasta dışında hastaneye yapılan şirket veya diğer işletmelerin ödemeleri de burada kayıt altına alınır. Yapılan tahsilatlar bütçe bilgileri, kasa bilgileri,  takip edilmektedir.

 

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır