HBYS ‘de Çalışan Web Servisler

HBYS ‘de Çalışan Web Servisler

Webservisler, farklı uygulamaların birbirleri ile  haberleşmesini sağlayan yazılım parçacıklarıdır.  HBYS’ler 13  webservis üzerinden diğer yazılımlar ile veri alışverişi yapmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki süreçlerin standartlaştırılması, karar verme ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi, tedavi bilgilerinin  hastalara ve diğer hastanelere paylaştırılması gibi bir çok amaca yönelik veriler toplamaktadır. HBYS web servisleri ise bu veri alışverişini gerçekleştirme görevini üstlenir. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu da ödeme süreçlerini hızlandırmak, hastaya yapılan işlemler, hata ve kayıpların düzenlenmesi, kontrol süreçlerinin hızlı yapılabilmesi adına geliştirdiği uygulamalar ile HBYS ‘ler üzerinden  webservis entegrasyonu ile haberleşmektedir.

 

HBYS Üzerinde Çalışan Webservisler ve Amaçları

 

Medula Sistemi:

Medula, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen bir reçete onaylama sistemidir. Doktorların (Medula Doktor), eczanelerin (Medula Eczane), optisyenlerin (Medula Optik) ve hastanelerin (Medula Hastane) kullandığı alt modülleri mevcuttur. Böylece bu 4 kullanıcı tarafın, teşhisleri, ilaçları, tıbbi cihazları ve diğer sağlık malzemelerine dair bilgiler merkezi bir programda ulaşılabilir olur. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme sistemlerini kontrol etmek, verilerin online/offline olarak gönderilmesi süreçlerini yönetmek ve reçete bedellerinin temini gibi ihtiyaçlar bu sistem üzerinden karşılanır.

 

e-Nabız:

E-nabız, vatandaşlara ve sağlık profesyonellerinin, sağlık kuruluşlarından toplanan verilere erişimini sağlamak için geliştirilmiş bir uygulamadır. Tıbbi testlerin ya da tedavinin nerede yapıldığı farketmeksizin, kullanıcılar kişisel sağlık bilgilerine ve geçmiş test sonuçlarına e-nabız uygulaması üzerinden ulaşabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı üzere e-nabız sistemi, dünyadaki en büyük ve kapsayıcı sağlık bilgi altyapısıdır.

e-nabız giriş ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Kimlik Paylaşım Sistemi

Sağlık Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), vatandaşlara ait nüfus ve ikamet bilgilerini kamu sağlık kuruluşları ile paylaşmaktadır. Bu erişimin güncel ve güvenli bir şekilde, günün her saatinde sağlanması önceliklidir. Özel hastaneler ve üniversite hastanelerine bu erişim sağlanmamaktadır.

kimlik paylaşım sistemi giriş ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

112 Acil Bilgi Sistemi:

112 Acil Otomosyonu, acil durumların bildirilmesi, belgelenmesi, arşivlenmesi sürecinde takip ve koordinasyonu elektronik ortamda sağlayabilen bir sistemdir. 112 acil hizmetinin hizmet kalitesini artırmak ve dijital teknolojilerle uyumlu hale getirmek için geliştirilmiş bir projedir. Kurumsal kaynak planlaması ve yönetimini sağlayan bir otomosyon da dahil olmak üzere 5 alt sistemi mevcuttur.

 

Kızılay Kan ve Provizyon Sistemi:

Hastanın ihtiyaç duyduğu kanın, web servis aracılığı ile Kızılay’dan istenmesi ve bağışlanan kanın Kızılay tarafından onaylanması sürecinde HBS sistemini kullanan bir sistemdir. HBS sistemindeki kana uygulanan işlemler (ayırma-bölme- yıkama-imha gibi) Kızılay’a bildirilir. Kızılay’daki kan stoğu ve HBYS ‘deki stok eşleştirilerek ilerler. Ayrıca, donörde bir hastalık tespit edilirse, donöre ilişkin geçici veya kalıcı ret işlemi bu sistem üzerinden yapılabilir.

 

İlaç Takip Sistemi (İTS):

İlaçların ve tıbbi cihazların takibi, güvenlik önlemlerinin alınabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. İlaç Takip Sistemi, ilaçların ve tıbbi cihazların üretiminden (ya da ithalatından) başlayarak, her hareketinin izlenebilmesini ve veritabanlarından sağlayan bir sistemdir. Bu takip ilaçlar üzerindeki QR Kodlar ile mümkün olmaktadır.

 

MKYS entegrasyonu

ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) modüllerinden biri olan Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi MKYS, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların malze takibinin yapıldığı sistemdir. Bu sistem sayesinde kurum depolarındaki taşınırların takibi yapılabilmekte, fiyatlar ve ihtiyaç fazlası malzemeler sıralanabilemektedir. Bu sistem HBS ve IKYS ile entegre çalışmaktadır.

 

MHRS Hastane Randevu Sistemi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden, sağlık merkezlerinden ve aile hekimlerinden muayene randevusu oluşturmak için tasarlanmış bir sistemdir. Randevu oluşturmak için, websayfası, MHRS mobil uygulama veya telefondan (182 tuşlanarak) arama yapılması yeterlidir. Randevu sistemi zaman sınırlaması olmaksızın çalışmaktadır. En önemli getirisi, kamu hastanelerine ait tüm randevu sistemlerini merkezileştirmiş olmasıdır. Bu anlamda dünyadaki tek merkezi randevu sistemidir.

 

E-reçete Uygulaması

Yukarıda açıkladığımız MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilere oluşturulan elektronik reçetelerin tanımlandığı uygulamadır. Bu uygulama sayesinde, 2013 yılından beri kağıt israfı yapılmadan, bir numara ile reçeteye kayıtlı ilaçlar tüm eczanelerden temin edilebilmektedir.

 

Akılcı Antibiyotik Web Servisleri

Toplum sağlığı ile ilgili çalışmalar, antibiyotiğin bilinçli kullanılmasının ve bu bilincin topluma kazandırılmasının önemini göstermektedir. Akılcı Antibiyotik Web Servisleri, hastaların antibiyotik ihtiyaçlarının, uluslarası sağlık örgütlerinin standartlarıyla uyumlu şekilde belirlenmesinde, hekimlere yardım sağlamaktadır. Bu sistemde, hekimlerin sisteme girdikleri hastaya ait tanı bulgularına göre, hastanın antibiyotiğe ihtiyaç duyup duymadığı sistem tarafından belirlenir. İhtiyaç durumunda uygun antibiyotikler sistem tarafından sıralanır. Yani hekimlerin klinik karar verme süreçlerine yardımcı olmak üzere geliştirilmiş bir sistemdir.

Seda Oflas