11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları

11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları

 

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları, her yıl Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen bir etkinlik. Etkinlik Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi desteği ile organize ediliyor. Bu yıl Antalya’da Kaya Palazzo Golf Resort’ta, “özel sağlık sektörünün mali sürdürülebilirliği” ana başlığı ile gerçekleşecek. Türk Hava Yolları, katılımcılar için indirimli bilet hizmeti sunmaktadır.

 

 

Erken kayıt için son gün : 1 Şubat 2020

 

 

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları Program

 

İlk gün programı (11 Mart)

 • Özel Sağlık Sektörünün Mali Sürdürülebilirliği
 • Sağlıkta CRM Uygulamaları 
 • Özel Sigortalar ve Anlaşmalı Kurumlar

 

İkinci gün programı (12 Mart)

 • Sağlık Hizmet Sunucuları Açısından Mali Sürdürülebilirlik
 • Tedarikçiler açısından mali sürdürülebilirlik
 • KVK Kanunu, Özel Sağlık Sektörü Uygulamaları, Sorunlar ve
  Siber Güvenlik
 • Değer Bazlı Sağlık Hizmeti Geri Ödeme Modeli
 • Malpraktis yasasının mevcut durumu, uygulamaları, sorunları ve yeni bir
  sistem mümkün mü?
 • Sağlık Bakanlığı denetimleri, çapraz denetimler, SABİM, CİMER
  uygulamaları
 • Sağlık hizmetlerinde arabuluculuk kanunu uygulaması

 

Üçüncü gün programı (13 Mart)

 • Hizmet Sunumunda Gelir Arttırıcı Gider Azaltıcı Yeni Modeller
 • e-Nabız uygulamaları, veri paylaşımı
 • Özel sağlık sektöründe reklam ve tanıtım regülasyonları, cezalar
 • Sağlıktaki Teknolojik Değişimlerin Sağlık Hizmet Sunumuna Etkileri
  (Dijital SağlıkSağlıkta Dijitalleşme, Yapay Zeka, Teletıp Uygulamaları ve
  Sağlık Hizmet Sunumuna Etkisi) 
 • Sağlık Hizmet İhracında Yeni Fırsatlar ve Şehir Hastaneleri
 • Özel Sağlık Kuruluşlarında İmar Uygulamaları

Dördüncü gün programı (14 Mart)

 • Sağlık Turizmi – USHAŞ’ın Rol ve Sorumluluğu
 • Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamaları (Denetim Yönetmeliği, Basamaklandırma, Saç ekimi, Estetik Uygulamalar, Sağlık Tesisleri Yönetmeliklerinin tek çatı altında toplanması, Muayenehane)
 • Sağlıkta finansal yetkinliklerin arttırılması (Bilanço okuma)
 • GSS Mevzuat ve Uygulamaları
 • Sağlık Bakanlığı ve SGK Uygulamaları Forumu
 • ÜTS Uygulamarı – MDR Akreditasyonu

 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için konferans websitesi

 

 

2 yıllık sağlık bölümleri 

hbys nedir?

çkys nedir?

Seda Oflas