Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Hastane Komuta Merkezleri

Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Hastane Komuta Merkezleri

Hastane Komuta  merkezi nedir?

Sağlık hizmetlerinde  komuta merkezleri, sağlık birimleri arasında koordinasyon sağlanması, hasta tedavi sürecinin kolaylaştırılması, hastanelerin kapasitelerinin artırılması, verimliliğin artırılmasına yönelik olarak ,  belirlenmiş görevler çerçevesinde hastanelerin tüm birimleri için merkez hastane gibi davranan teknoloji tabanlı merkezlerdir.
Komuta  merkezleri ile  hasta tedavi süreçleri, hasta yatış süreçleri, acil hasta yoğunluğu , hasta bekleme sürelerinin azaltılması, hasta yatış sürelerinin düşürülmesi ve ameliyat süreçlerinin iyileştirilmesi gibi hastanenin bütün birimlerinde iyileştirme sağlamaya yönelik teknoloji tabanlı, bağlı olduğu hastanelere hizmet veren  operasyon merkezidir.

Komuta merkezleri, hastaneden  gelen Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) verileri,  ulaşımdan, hava durumuna ,video görüntüleri ve diğer bir  verileri  analiz ederek  hastanelere rehberlik etmektedir.

Komuta merkezleri, çeşitli teknolojileri stratejik yollarla birleştirerek, verilerinin bütünsel bir görünümünü sağlarlar.

Uzmanlar kurulmuş olan komuta merkezlerinin hiçbirinin diğeri ile benzer olmadığını her bir komuta merkezinin kendine ait özellikleri ile  birbirinden  çok farklı olduğunu belirtmektedirler. Kurulacak komuta merkezinin  performansı, yetenekleri, bağlı olduğu hastanelerin öncelikleri ve teknolojik kapasitesi nedeniyle farklılıklar göstermektedir.

Dünyada Hastane Komuta Merkezleri

AdventHealth’in 12.000 fit karelik, 20 milyon dolarlık merkezi ile  sekiz bölgesel kampüs arasındaki koordinasyonu iyileştirmek amacına yönelik kurulan komuta merkezinde tıbbi direktör olarak görev yapan  Pattani ve Escobar, şimdiden, komuta merkezinin daha sorunsuz bir hasta bakımı deneyimi sağladığını ve AdventHealth’in geri çevirdiği hasta sayısını azalttığını söylüyor.

CareComm adlı 8.000 metrekarelik operasyonel komuta merkezi Tampa General Hospital’a rehberlik ediyor . Hastanedeki bakım geçişlerinden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Peter Chang, komuta merkezinin bakıcıların önce en hasta hastaları tedavi etmesine izin verdiğini ve ardından bekleme sürelerini ve hastanede kalış sürelerini kısaltmak için bakım sunumuna öncelik verdiğini belirtiyor.

Chang, “Beş hastanın MR ‘a ihtiyacı olduğunda  normalde beş farklı ekip üyesinin MR’ı yaptırmak için radyolojiyi arayacaktı. Radyoloji departmanının önceliklendirme konusunda gerçek bir fikri olmayacaktı. Artık komuta merkezi ekibi, hangi hastaların daha fazla hasta olduğunu ve hangilerinin gerçek bir taburculuk engeline sahip olduğunu belirlemek için tahmine dayalı analitik ve puanlama sistemlerini kullanabilir. Radyolojiye bir çağrı yapıp  MR’lari hangi sırayla yapacaklarını söyleyebilir.

 

Yale New Haven Hastanesindeki Komuta Merkezi çok daha küçüktür. Yeniden tasarlanmış bir odada sadece  250 metrekare. Komuta merkezi tıbbi direktörü Dr. Robert Fogerty, çalışanları mekanda bir araya getirerek ve onlara hastanenin her yerinden veri sağlayarak, hastanın kalış süresi boyunca kademeli olarak ortaya çıkan engeller için çözüm sağladığını söylüyor.

Toronto’daki Humber River Hastanesi (HRH) GE Sağlık Ortakları ile birlikte Kanada’nın ilk analize dayalı hastane komuta merkezini açtı. Görev kontrolü konseptine uygun şekilde çalışan bu merkez, hastanenin birçok bölümü ve servisi için genel merkez görevi görüyor. Bu merkez, yıllardır Kanada’da sağlık hizmetlerinde sıkıntılara yol açan kapasite, güvenlik, hizmet kalitesi ve bekleme süreleri gibi sorunların çözülmesine oldukça yardımcı oluyor.Tahmini istatistikler üretmek için geliştirilen karmaşık algoritmaları kullanıyor. Merkezdeki personel, bu istatistiki bilgileri daha güvenli, daha hızlı ve daha iyi hasta bakımı sunmak için kullanıyor. Komuta merkezin hastane verimliliğini %40 oranında artırmasını bekliyor.

Komuta Kontrol Merkezleri ile Hastanelerde İyileşmeler

Komuta kontrol Merkezleri ile, hastaların bekleme süreleri daha kısa sürmesini sağlayabiliyor.  Doktorlar hastalar için daha fazla zaman ayırabileceklerdir. Komuta Merkezi doktorlara işlerini nasıl yapacakları söylemek yerine  doktorların önüne çıkan engeller kaldırılarak onlara yardımcı olunuyor, yaptıkları işe destek oluyor. Komuta Merkezi, bilgiyi gerçek zamanlı olarak bir araya getirerek ve kullanışlı bir şekilde sunarak  sağlık hizmetlerinde iyileşme sağlıyor.  Yatan hastaların bakımındaki gibi gecikmeleri ortadan kaldırmada ve bakım faaliyetlerine öncelik vererek tıkanıkları aşmada hastane ekiplerine yardımcı oluyor.

Tampa General’daki komuta merkezi operasyonların sadece ilk birkaç ayında hastaneden 10 milyon dolar tasarruf etti ve ortalama hasta kalış süresini yarım günden fazla kısalttı. Chang, hasta bakımını düzene sokarak hastanenin 25 ilave hastane yatağı kapasitesini etkili bir şekilde yarattığını söylüyor.

AdventHealth’in Central Florida tesisleri, komuta merkezini uygulamaya koymadan önce, kapasite yetersizliği nedeniyle ayda yaklaşık 17 hastayı geri çevirmek zorunda kaldı. Komuta merkezi faaliyete geçtiğinden bu yana, bu sayı ayda ikiye düşürüldü.

Gelecekte   Hastane Komuta Kontrol Merkezleri

Hastane komuta merkezleri, hasta tedavisine yönelik  tecrübe yapılan  tedaviler ve teknolojinin  birlikte etkileşimde bulunduğu bilgi toplama  ve değerlendirme merkezi şeklinde çalışması gereken yapılardır.

Bilişim, teknoloji, klinik personellerinin sorumluluğunda yürütülecek bu merkezde klinik  kooardinasyon merkezileştirilecektir. Sağlık hizmetleri operasyonları merkezi, hasta güvenliği ve klinik sonuçların yönlendirdiği hasta deneyimine odaklanan entegre liderlik sağlamak için teknolojiyi kullanır ve tüm işlevler tek bir yerde bulunur.

Yeni komuta merkezleri, yapay zeka ve makine öğrenimine dayanan, sezgisel yaklaşımları veri analizi ve karar alma işlemlerine yönelik yazılımların ve teknolojilerin kullanıldığı sistemler ile eski komuta merkezlerine göre hastalar ve sağlık  kurumları için çok daha etkili olacağı görülmektedir.

 

 

www://www.hfmmagazine.com/articles/4069-re-envisioning-the-hospital-command-center

www://healthtechmagazine.net/article/2020/02/look-inside-adventhealths-massive-new-command-center

www://geturkiyeblog.com/dijital-hastane-saglik-hizmetlerinde-komuta-merkezi-donemi/

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır