Doktor Gibi Davranan Yapay Zeka Destekli HBYS

Doktor Gibi Davranan Yapay Zeka Destekli HBYS

Doktorun iş yükünü hafifletmesi, zamanının büyük bölümünü hastaya ayırması , doktor gibi düşünen yapay zeka destekli HBYS ile mümkün olabilecektir.

HBYS’ lerin sağlık hizmetinde olumlu katkılarının görülmesi nedeniyle, kayıt altına alınması istenen veriler her geçen gün artmaktadır.  Kayıt altına alınması gereken veriler  sadece  klinik verilerle kalmayıp ,  faturalama, ödeme, malzeme takibi veya  çeşitli akreditasyonlara  yönelik  kayıtlar her geçen gün artmaktadır. Ancak artan verilerin  HBYS’ ye kaydedilmesi , muayene sırasında bu  bilgilerin incelenmesi,  doktorlar için ek iş yükü getirmekte, hastadan çok  ekran ile ilgilenmesi ile sonuçlanmaktadır.

Doktorun incelenmesi gereken geçmiş kayıtlar,  laboratuvar sonuçları veya ilaçlar, her zaman HBYS’de belirlenen kritere göre aynı şekilde listelenmektedir. Doktor istediği bilgileri bu listeler içerisinden bulmaya çalışmakta, bulduğu kaydın detayına ulaşmak için  başka sayfalara ulaşması gerekmektedir.

Yapay zekanın,  doktorun bu iş yükünü hafifletmesi ve zamanının büyük bölümünü hastaya ayırması , doktor gibi düşünen yapay zeka destekli HBYS ile mümkün olabilecektir. Yapay Zeka destekli HBYS, doktorun  istediği kayıtların oluşturulmasını sağlayacak,  doktorun görmesi gereken kayıtları  her olayda olması gereken  şekilde  getirecek, eski verilerin analiz edilmesini sağlayacak   doktorun tedavi esnasında HBYS’yi kullanmasına   yardımcı olacaktır.

Yapay Zeka Destekli Elektronik Sağlık Kaydı çalışmalarında Artış Var

Doktorların işlerini kolaylaştırması, zamanını hasta tedavisine yönlendirmesine yönelik   Yapay zeka destekli Elektronik Sağlık Kaydı çalışmalarına yönelik bir çok çalışma ve araştırma yapılmaktadır.

Nuance

Bunlardan en dikkat çekeni Nuance ; Microsoft web sitesinde yaptığı açıklamada, 19.7 milyar dolara   satın aldığını belirttiği  Nuance’ın, onlarca yıllık  sağlık hizmeti ve kurumsal yapay zeka deneyimi olduğu, sağlık hizmeti sağlayıcıları için konuşma tabanlı yapay zeka ve bulut tabanlı  klinik zekasının öncüsü olduğunu belirtildi. Yapay zeka ve bulutta yazılım lideri olan Nuance sağlıkta, elektronik sağlık kayıtları ile entegre çalışan, verilerin kayıt altına alınması ve klinik notların oluşturulmasına yönelik yapay zeka  uygulama hizmeti veriyor. Nuance’ın  sağlık hizmetinde yapay zeka katmanını sağlayacağını yapay zekanın teknolojinin en önemli önceliğidir ve sağlık hizmeti için  en acil uygulama  olduğunu belirtmiştir.

Bu uygulama ile doktorların bilgisayar kullanımından kaynaklı vakit kaybının önüne geçilecek,hasta tedavisine  daha fazla zaman ayırması  sağlanacaktır.

Elektronik Sağlık Kaydını  tamamlamak için iş akışı ve otomatik bilgi akışı  sağlar, doktor hasta  konuşmalarını güvenli bir şekilde dinlemek için ortam algılama teknolojisini kullanır. Nuance ve Microsoft tarafından geliştirilen Nuance Dragon Ambient eXperience (DAX) ile hastanın karşılaştığı her kelimeyi doğru bir şekilde yakalayarak ve uygun bir bağlama oturtur ve hasta tedavisinin  otomatik olarak kaydını gerçekleştirir.

Yapay Zeka, HBYS İle Hastalıkları Önceden Tahmin Edebilir mi?

MedKows

Diğer bir çalışma, MIT News de yayınlanan MIT(Massachusetts Institute of Technology) ve Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılarının geliştirdikleri MedKnows, yapay zeka tarafından yönlendirilen akıllı EHR doktorun ihtiyaç olan  hasta  kayıtlarını  otomatik görüntüler. Ayrıca bu uygulama  klinik terimler için otomatik  tamamlama  yapar, doktorların daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için hasta bilgileri alanlarını otomatik doldurur.

Daha iyi bir elektronik sağlık kaydı (EHR) oluşturmak için makine öğrenimi ve insan-bilgisayar etkileşimini birleştirilen bu çalışmada , tıbbi kayıtlara ulaşma ve hasta bilgilerini tek arayüzde  etkilişimli olarak  uygulamak üzere  bir sistem oluştudurlar. Bu, çalışma ile  doktorların düşünme biçimine daha yakın bir sistem tasarlanmaya çalışıldığı belirtilmektedir.  Örneğin, metinde “diyabet” klinik terimini klinisyen türleri olarak tanımlarsa, sistem otomatik olarak ilaçları, laboratuvar değerlerini ve diyabet tedavisiyle ilgili geçmiş kayıtlardan kesitleri içeren bir “diyabet kartı” görüntülüyor.

İlgili kartlara  bağlantının çip adı verilen etkileşimli  metin parçaları ile  sağlanmaktadır. Bir doktor bir not yazarken, otomatik tamamlama sistemi ilaçlar, laboratuvar değerleri veya koşullar gibi klinik terimleri tanır ve bunları çiplere dönüştürür. Her çip, kategorisine bağlı olarak (bir tıbbi durum için kırmızı, bir ilaç için yeşil, bir prosedür için sarı, vb.) Otomatik tamamlamanın kullanılmasıyla, hastanın durumu, semptomları ve ilaç kullanımına ilişkin yapılandırılmış veriler, hekimin ek çabası olmadan toplanır.

 

Stanford Üniversitesi  araştırmasında doktorlar Yapay Zeka destekli HBYS’yi tercih ettiler.

Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırma ile  hasta kayıtlarını düzenlemek ve veri alımını iyileştirmek sistemin hızlı ve doğru olmasını sağlamak için bir yapay zeka sistemi oluşturdular.

Yapılan çalışma sonucunda standart hasta kaydı incelemesine kıyasla yapay zeka sistemi, doktorlara   yüzde 18  zaman kazandırdığı görüldü. 12 doktordan 11’i, yapay zeka destekli  HBYS’yi ,  standart  HBYS’ye  tercih ettiklerini belirttiler

Çalışma sayesinde,  doktorlar tarafında tercih edilen Yapay zeka destekli Elektronik sağlık kayıt sistemi, ilgili hasta verilerinin  daha kısa sürede çıkartılmasına yardımcı oldu.

 

 

https://news.microsoft.com/2021/04/12/microsoft-accelerates-industry-cloud-strategy-for-healthcare-with-the-acquisition-of-nuance/

https://news.mit.edu/2021/medknowts-electronic-health-record-0923

https://healthitanalytics.com/news/artificial-intelligence-assists-with-ehr-data-organization

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır