Hastanın aldığı randevudan, taburcu olana kadar ki tüm süreçlerde işlenen verilerin doğruluğundan sorumlu olması gereken kişi konusunda eğitimli ve bilgili olması gereken kişi, hastane sağlık bilgi sistemleri yöneticisidir.

Bir sağlık bilgi sistemi yöneticisi, bilgi işlem biriminin yönetimi ve kullanılan HBYS ve sağlık bilgi sistemi yazılımlarındaki klinik ve finansal verilerin bütünlüğü ile ilgili tüm faaliyetleri planlamak, organize etmek, denetlemek ve takip etmekten sorumludur.

Hastane yönetimi, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik kurumu gibi hizmet veya yönetimsel anlamda bağlı olduğu kurumlar ile doğru, eksiksiz ve zamanında  veri alışverişini ve gerekli bilgilere ulaşabilmelerini sağlarlar.

Sağlık bilgi sistemi sorumlusunun bu konuda iyi bir eğitimden geçmiş olması gerekmektedir. Hastanın MHRS den aldığı randevudan, taburcu olana kadar ki tüm süreçlerde işlenen verilerin doğruluğundan sorumlu olması gereken kişi konusunda eğitimli ve bilgili olması gereken sağlık bilgi sistemleri yöneticisidir.

Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemi Yöneticiliği

Türkiye’ de, sağlık bilgi sistemi yöneticiliği  ile ilgili  fiili bir kadro yoktur. İl sağlık müdürlüklerinde bulunan  bilgi işlem uzmanlığı kadrosunda görevli yöneticiler idarenin, satın alma , ihale, kontrol süreçlerindeki devletin yasal işlerini yerine getirmektedirler.

Hastanelerde, bilgi işlemden sorumlu yönetici olarak  başhekim yardımcısı yada müdür yardımcısı görevlendirilmektedir. Başhekim yardımcısı veya müdür yardımcısı asıl işi olmaması ve  sağlık bilgi sistemleri eğitimi almamış olması nedeniyle sağlık bilgi sistemi yöneticisi sorumluluklarını yerine getirememektedir. Başhekim yardımcısı yada müdür yardımcısı hastanede koordinasyon görevini yaparak sağlık bilgi sistemlerinin yönetimi adına  önemli bir eksikliği gidermiş olmaktadır.

 

Sağlık Bilgi Sistemi Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Sağlık bilgi sistemi yöneticisi sağlık bilgi sistemi uzmanı ve teknikerlerin üzerinde çalıştığı sorunlar yerine daha büyük resme odaklanmaktadır. Sağlık bilgi sistemi yöneticileri, kurum genelinde sağlık verilerinin bütünlüğünü, gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Ana sorumluluklarının bazıları şunları içerebilir:

 

1- Sorun  İstek Yönetiminin Doğru Çalışması ve Geliştirilmesi

Bu konu ile ilgili yazmış olduğumuz  Sorun istek yönetimi nasıl olmalı yazımızda   anlatılan bu sistemin hastanede işler hale girilmesi, iyileştirilmesi yönündeki çalışmaların  yapılması, çıktılarını kontrol ederek alınması gereken önlemler ile ilgili  tarafları bilgilendirir.

 

2- Sağlık Verisi Sorumluluğu

Sağlık verisinin korunması, gizliliği, güvenliği ,veri kalitesinin artırılması olarak tanımlayabileceğimiz bu sorumluluk, sağlık bilgi sistemi  yöneticisi  dişinde kimsenin alamayacağı en önemli sorumluluktur. Sağlık kurumundaki tüm klinik ve finansal verilere hakim  eğitimli kişi tarafından yapılması gerekir. Gelecekte daha az sorun ile karşılaşmamızı sağlayacak olan bu çalışmadır. Verilerdeki  hatalarının  tekrarlanmaması, risklerin ortadan kaldırılması için alınacak yapısal önlemler ile  her geçen gün   sorunların azalması veri kalitesinin artmasını sağlanacaktır. Ancak bir çok hastane,yapmak zorunda olduğu işlemler nedeniyle farkına vardığı veri sorunlarını teknisyen yaklaşımı ile çözülmesini beklemekte. Oysa bu çalışmalar tüm tarafların  onayı ile yapısal düzenlemeler yapılması gereken çalışmalardır.

 

3- Önceden Planlanmış Süreçlerin Kontrolü ve Onaylanması

Sağlık bilgi sisteminin, uygun görülen performansta , sürekliliğinin sağlanmasına yönelik işlemler olarak tanımlanabilir.Sistem performansının izlenmesi,  veri kontrollerine yönelik çalışmalar, e-nabıza gönderilen verinin kontrolü, hastane gelirlerinin takip edilmesi, gibi önceden  belirlenmiş işlemlerin takibini yapmak, kontrol etmek  ve onaylamak.

 

Kimler Sağlık Bilgi Sistemi Yöneticisi olabilir?

Sağlık bilgi sistemi yöneticileri, bilgisayar altyapısı olan bölümlerden mezun olmalı. HBYS firmasında veya hastanelerde bilgi işlem, destek biriminde en tecrübeli  veya az 5 yıl deneyimli olmalıdır.

Sağlık bilgi sistemi yöneticisinin sorumlu olduğu konular, kendini yetiştirmiş bilgi işlem personelleri veya  kendini yetiştirmiş hastane personelleri tarafından yapılmaya çalışılmaktadır. Bir çok hastane yöneticisi de , bu sorumlulukların  HBYS firması tarafından yerine getirilmesi gerektiğini düşünmektedir. HBYS firması hastanede   yukarıdaki belirtilen sorumlulukların sürdürülebilir şekilde yerine getirilmesi için hastanede yapılması gereken yapısal çözümleri sağlaması mümkün değildir.

Hastanede sürekli olarak yapılması gereken iyileştirmeler ve yapısal düzenlemeler hastanede bulunan  sağlık bilgi sistemi yöneticileri tarafından yapılır.