Sesli Sağlık Asistanlarınız İle Tanışma Zamanı.

Sesli Sağlık Asistanlarınız İle Tanışma Zamanı.

Alexa, Siri ve Google Asistan gibi sesli asistanların hayatımıza girmesi ile birlikte,  sağlıkta kullanılabilecek  ses teknoloji uygulamalarının  geliştirilmesi hızlandı. Öyle görünüyor ki ses tabanlı teknolojiler hızla hayatımıza girmeye devam  edecek. Ses  tabanlı teknolojiler  sağlık için çok büyük fırsatlar vadediyor.

Ses Teknolojisi Nedir? Sesli komutları yorumlayan, alan ve yerine getiren programdır. İnsanın teknoloji ile etkileşime girmesini sağlar.

Ses teknolojileri, sağlıkta bir çok sektörden daha fazla yaygınlaşacağa benzer.

Sağlıkta tıbbi triajdan , rezervasyon randevularına, evde yaşlı bakımı ve hatta tanı koymaya kadar kullanım alanı bulacak olan sesli sağlık asistanları , sağlık endüstrisinin tıbbi bilgi ile teknolojinin  konuşma  özelliğinin bir araya geldiği birliktelik  sağlıkta bir çok konuda umut vadediyor.

 Gelişen pazar sesli arama teknolojileri

Sesli arama cihazları için küresel pazarın 2018’in son üç ayında şaşırtıcı bir% 187 büyüdüğünü biliyor musunuz .Edison Research ve NPR’nin bir raporu, ABD’deki 53 milyon kişinin akıllı bir konuşmacıya sahip olduğunu, çoğunlukla Amazon Echo veya Google Home olduğunu gösteriyor.

Çevrimiçi tarama işleminin % 30’undan fazlası bugün sesli aramalar yoluyla gerçekleştiriliyor ve sesli yardımcı uygulamaların birden fazla amaç için kullanımı benzeri görülmemiş bir oranda artıyor. Sesli e-ticaret veya sesli alışveriş 2017 yılı sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmıştır ve 2022 yılına kadar 40 milyar dolar olacaktır.

Bir Mart 2019 raporu,  chatbots içeren küresel sağlık sanal asistan pazarı, 2025 yılında 3.5 milyar $ ulaşması bekleniyor

Sağlık hizmetlerinde sesli arama teknolojileri

Ses  teknolojileri ile geliştirilmiş uygulamaların, hastanın bakımı üzerinde önemli bir etkisi olacak ve bu da kişiselleştirilmiş bakıma yol açacaktır. Sağlık hizmetlerinde ses teknolojisi, sıfır seviyesinde bir tüketici ve bir insan olarak hasta ile etkileşime girecek ,hastanın sağlığının iyileşmesinde etkin görev alacaktır.  Ses teknolojisi, işlemsel Soru-Cevap oturumunun ötesine geçer ve hastaları etkileşimli bir görüşmeye dahil eder.
Bir hastayı sigarayı bırakmaya motive edecek bir ses, koroner hastalıklardan muzdarip bir hastayla ilgilenen sesden farklı olabilir.  Ses kullanıcı arayüzü (voice user interface) VUI  nin karmaşıklığı ve insanlığı, onu chatbot’lardan ayıran şeydir.

Teknolojiyi birden fazla amaç için kullanabilirsiniz. Örneğin, akıllı ses teknolojisi asistanı, Elektronik Tıbbi Kayıtları güncellerken ve arka planda sessizce çalışırken klinik notları yakalamaya yardımcı olabilir. Tıp profesyonellerinin formları doldurmaktan çok hastalara odaklanmasını sağlar.

Ses teknolojisinin, sağlık hizmetlerinde olumlu olumsuz yanları?

Sağlık hizmetlerinde ses tanıma teknolojisi devrimci bir yaklaşımdır.

 Hız

Bir iş istasyonuna giriş yapmak veya bir uygulamayı açmakla karşılaştırıldığında, ses teknolojisi size çözüm sunmanın çok daha hızlı ve verimli bir yolunu sunar. İlacın dozu veya sağlık konusunda hızlı bir tavsiyesi , sesli arama hızı ve doğruluğu ile başarılı oldu.

 Yer

Akıllı hoparlörü yerleştirmek için doğru yeri seçmek önemlidir. Çok yalnız bir görüşe yerleştirilirse, acil durumlar için getirilmesi sorun yaratabilirken, hastanelerde ortam sesleri gereksiz yanıtlar ve olumsuzluklara neden olabilir..

Güvenilirlik

Kaynağa güvenebilmek önemlidir ve ses teknolojisi tam da bunu yapmanıza yardımcı olabilir. Ses uygulamaları kaynakları hızlı bir şekilde belirtmeye yardımcı olabilir ve insanların hangi kaynaklara güveneceklerini ve hangilerine güvenmeyeceklerini bilmelerine yardımcı olabilir. Çoğu ses teknolojisi uygulaması, daha iyi ve doğru sonuçlar elde etmek için doğrudan içerikteki klinisyenlerle birlikte çalışır.

 Uyumluluk ve Güvenlik

Bir kuruluşun güvenlik ve uyumluluk ekip çalışmasının sesli bir projede yer alması, daha iyi uygulanmasına yardımcı olacaktır. Uygulamaların denetlenmesi ve yasal olarak onaylı olması önemlidir.

Ses Teknolojisinin Sağlık Hizmetlerindeki sağlayabileceği faydalar

Sağlık sektörünü destekleyen ses teknolojisinin  farklı kesimlerin , farklı sorunları çözmeye aday bir teknolojidir. Sağlık hizmeti sunucuları, bireysel doktorlar, sigorta şirketleri, eczaneler, aşağıda belirtildiği gibi, sağlık hizmetlerinde sesli arama teknolojisinin sunduğu avantajlardan yararlanabilir:

Daha İyi Teşhis için Kullanılır

Not almak ve önemli verileri almak daha yönetilebilir hale gelebilir. Sadece doktorlar notları sesli olarak aktaramaz, aynı zamanda hemşireler basit hasta komutlarıyla temel hasta verilerine erişebilirler. Konuşma kalitesinin, tonunun, tekrarının analizi ses teknolojisine Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, stres, depresyon ve benzerleri gibi dejeneratif hastalıkları tespit etmek için eşsiz bir güç verir. Teknolojiyle çalışan sanal sağlık asistanı, bu tür hastalıkların teşhisinde hızlı, doğru ve etkilidir. Google’dan Eric Schmidt, muayene odalarındaki akıllı dinleme cihazları ile sesli uygulamalar, dikte ile alınan verileri kopyalayarak 45 saniyeden daha kısa sürede  notları oluşturabileceğini söylüyor.

Sağlık Planlarını Geliştirir

İstatistikler, kronik hastaların neredeyse% 50’sinin tedavi planlarına uymadığını, bununda  sağlık bütçesinde önemli kayıplara neden  olduğunu bilinmektedir. Ses teknolojisi, tıbbi plana öngörülen şekilde uyulmasını  sağlamak için hastayı 24 saat boyunca izleyebilir. Hastanın, ilacı alıp almadığı, ilerlemeye devam edip etmeyeceği  veya  ilaçların yan etkilerine nasıl yanıt verdiği  sanal sağlık asistanı tarafından tesbit edilebilecektir.

Ses teknolojisi, hastaların sağlık durumları hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinmelerine ve bunları doktorlara iletmelerine yardımcı olur. Hastayı reçeteli ilaçlara uymaya ikna edebilir, ilaçların olumsuz yan etkilerinin üstesinden gelmek için önerilerde bulunabilir, yaşlılara düzenli ilaç dozu hakkında hatırlatabilir ve hatta acil durumlarda hastaya rehberlik edebilir. Akıllı ses, kullanıcıları için kişiselleştirilmiş bakım planları da hazırlayabilir

Bakım Planı Önerme

Ses teknolojisi, hastaların sağlık durumları hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinmelerine ve bunları doktorlara iletmelerine yardımcı olur. Hastayı reçeteli ilaçlara uymaya ikna edebilir, ilaçların olumsuz yan etkilerinin üstesinden gelmek için önerilerde bulunabilir, yaşlılara düzenli ilaç dozu hakkında hatırlatabilir ve hatta acil durumlarda hastaya rehberlik edebilir. Akıllı ses, kullanıcıları için kişiselleştirilmiş bakım planları da hazırlayabilir

Doktorlara Yardım

Hasta etkileşimlerini belgeleyerek, doktorlardan dikte olarak verilen verileri toplayarak ve HBYS’de bulunanları kopyalayarak, hekimlerin muayene odasında ses teknolojisi tükenmişliklerini azaltır ve daha fazla ağrı teşhisine odaklanmalarına izin verir. Mobil tabanlı uygulamalar biçimindedirler ve bu nedenle düşük maliyetlidirler. Sopris Health, MDOps, Kiroku, Tenor.ai işitsel verileri klinik notlara dönüştürür ve böylece doktorları evrak ve belgelerin stresinden kurtarır.

Yerel Biyobelirteç Olarak Yardımcı Olur

Konuşma hızının ve perdesinin analizi ve kelimelerin galvanik ses teknolojisi ile tekrarlanması Parkinson hastalığını, depresyonu, sarsıntıyı, travma sonrası stres bozukluklarını doğru bir şekilde tespit edebilir ve hastalığın ilerlemesini umut verici sonuçlarla takip edebilir.

İletişimi Kolaylaştırır

Hasta memnuniyeti endeksi hastanelerin finansal performansı ile doğru orantılıdır. Deloitte’nin bir raporu, beş yıldızlı derecelendirmeye sahip hastanelerin hasta başına 444 $ daha fazla gelir elde ettiğini yakaladı. Poliklinik tesisleri, arka ofis operasyonları için ses teknolojisi uygulayarak hasta memnuniyeti endeksini optimize etmek için çalışılıyor.

Akıllı ve Güvenli

Yoğun Bakım Ünitesi, ses teknolojisini kullanarak bilgiye anında ve eller serbest erişimi ile kontaminasyondan arındırılabilir. Hemşire, dosya yığınları arasında arama yapmak yerine, akıllı konuşmacıya belgelerinde arama yapıp geri yanıt verecek bir soru sorabilir. Acil durumlarda bakım sağlayıcılara da rehberlik eder.

Personel Verimliliğini Artırma

Yapay zeka destekli Voice teknolojisi, personelin nerede stres altında olduğunu anlamaya ve yönetimin doğru değişiklikleri yapmasına yardımcı olabilir Ses Tanıma uygulaması, hemşirelerin ve bakıcıların konuşmalarından stres ve yorgunluğu tespit edebilir ve onlara stres kırıcı ipuçları verebilir veya rahatlamalarını ve daha sonra gençleşmiş bir güçle geri gelmelerini isteyebilir.

 

Doğru Belgelere Yardım

Ses uygulamaları, hasta davranışını günlük olarak izlemeye yardımcı olmak için hastalara sorular sorabilir. Bu da hasta sağlığının daha iyi izlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, tıp uzmanları için sesli uygulamalar fatura kodlarını belirleyebilir ve klinik karar desteği sunarak daha fazla zaman kazanır.

Hastalarla Etkileşimi Geliştirir

Olumlu bir kullanıcı deneyimi yaratmak sağlık sektörü için hayati önem taşır. Ses özellikli mobil uygulamalar veya ses tanıma yazılımı, randevu rezervasyonundan uygunluk kontrollerine ve arka uç görevlerini verimli bir şekilde gerçekleştirmeye kadar her konuda hastalara yardımcı olabilir.

 

Yaşlı ve  engellilere yardımcı olur

Podlife, Hatırlatma Rosie gibi ses teknolojisi tabanlı sağlık uygulamaları, bu tür yaşlı grupların günlük rutinlerini izlemelerine, ilaç almaları ve onlara sağlık ipuçları vermelerini sağlamaktadır.

. Bir Dünya Sağlık Örgütü araştırması, 466 milyon insanın işitme bozukluğu çektiğini tahmin ediyor. 3 ila 17 yaş arasındaki 12 çocuktan ve yaklaşık 17,9 milyon yetişkinden birinin konuşma engelli olduğunu göstermektedir. sağlık hizmetiyle ses teknolojisinin buluşması, standart olmayan konuşmayı anlayarak ve canlı altyazılar sağlayarak  yardımcı olmaktadır.

Sağlığı Yeniden Tanımlamak

Konvansiyonel sağlık modlarını yenilemek için sağlık endüstrisi  gelişmesini sürdürüyor.  Yapay zeka destekli araçlar, akıllı ve dostça Alexa, tıbbi yeterliliğe sahip sesli uygulamalar pazara hakim. Ses teknolojisinin tıbbi arenaya entegrasyonu devrim niteliğinde değişimlere yol açacaktır. Hastanın davranışını, ilacın etkilerini,  sağlık acil durumlarını tanımaktan ve randevu almaya kadar sağlık sektöründe  bir paradigma değişikliğine yol açacaktır.

Bir sonraki hastaneden takip çağrısı aldığınızda karşınızda bir doktor olmayabilir. Sizinle sohbet etmek ve size mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hap vermek için eğitilmiş bir sohbet botu olabilir. Sağlık Kurumunuz için şimdiden araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Mutlaka sizin için uygun olan bir çözüm rakiplerinizin eline geçmek üzere olabilir.

Kaynaklar

(1)https://mobisoftinfotech.com/resources/blog/voice-technology-in healthcare/ #:~:text=Voice%20search %20 technology%20in%20healthcare,human%20at%20ground%20zero%20level.

(2)https://emerj.com/ai-sector-overviews/voice-recognition-healthcare/#:~:text=Voice%20recognition%20 software%2C%20built%20on,electronic%20medical%20records%20(EMR).

(3) https://www.everydayhealth.com/healthy-living/the-future-of-voice-tech-in-healthcare-chatbots-with-empathy/#:~:text=The%20promise%20of%20voice%20technology,and%20monitoring%20of%20ther5) (4)https://mobisoftinfotech.com/resources/blog/voice-technology-in-healthcare/peutic%20compli

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır