Kayıt Tescil Sistemi (KTS) HBYS İnovasyonu Önünde Engel mi?

Kayıt Tescil Sistemi (KTS) HBYS İnovasyonu Önünde  Engel mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından  2015 yılında yayınlanan  genelge ile  sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren başta HBYS olmak üzere, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticileri tarafından uyulması gereken kurallar oluşturulmuş ve Kayıt Tescil Sistemine kayıt edilmeye başlanmıştır.

HBYS firmaları KTS kurallarına uydu mu?  

HBYS firmaları , Sağlık Bakanlığının kurallarını sağladıklarını göstermişler ve aktif listede yer almışlardır. Ancak, bazı durumlarda HBYS firmalarının,  kendi hastaneleri arasında bile aynı seviyeyi yakalayamadığı, bir hastanede çok başarılı olan HBYS firması diğer hastanede kötü bir performans sağladığı görülmüştür.Tüm hastanelerde HBYS’nin başarılı şekilde çalışması mümkün olmamıştır.

Sağlık Bakanlığı HBYS firmaları arasındaki büyüklük ve yapılarından dolayı firmaların ürün ve hizmet standardını zorlayacak kurallar getirmemiştir. Diğer taraftan KTS den sonra firmalar üründe farklılaşma, yenilikçi ürün geliştirme motivasyonunu kaybetmişlerdir.

Fiyat Rekabeti Hastanelere Zarar Veriyor.                    

Uzmanlar, benzer ürünlerin, ürün kalitesi ile rekabet edemeyecekleri için fiyatta rekabet etmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. HBYS ve sağlık bilişimi firmaları da benzer şekilde, yıllardır düşük fiyat ile rekabet etmektedirler. Bu süre içersinde  olması gereken firma devralma  ve  birleşmeleri gerçekleşmemiştir. KTS ile  rekabetin hastaneler lehine olmasını sağlayamamış, düşük fiyat rekabeti firmaların inovasyon yapamaz duruma getirmiştir. Ekonomik gücünü yitiren firmaların hastanelere verdiği zararların önüne geçilememiştir.

Devlet Hastanelerinde faaliyet gösteren KTS de kayıtlı aktif 13 HBYS firması bulunmaktadır. Havelsan , İnnova, Keydata ve Turkcell bu sayıya dahil değildir. Önümüzdeki yıllarda HBYS firma sayısının hızla düşmesi beklenmektedir. Ekonomik ömrünü tamamlayan firmaların kapanması rekabetin doğal bir sonucudur. Ancak, rekabetin fiyatta değil ürün kalitesinde yapılmasının sağlanarak , rekabetin lehine yapılmasının sağlanması gerekir.Diğer taraftan HBYS firmalarının kapanmaları nedeniyle hastanelerin zarar görmemesi için önlem alınmalıdır.

Yapay zekanın hızla ilerlediği günümüzde ,   yenilikçi ürünler geliştirmesinin önü açılmalıdır. Yerli ve milli HBYS ve sağlık bilişimi yazılı Firmalarının   güçlü Ar-Ge yetenekleri,  güçlü finansman yetenekli insan kaynağına sahip olmaları için zemin oluşturulmalı, yapay zeka destekli yeni ürünler için yatırım yapabilmelerinin önü açılmalıdır.

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır