HBYS nin hastanenizde başarılı olması için 10 koşul

HBYS nin hastanenizde başarılı olması  için 10 koşul

Hastanede HBYS nin başarılı olup olmadığı kullanıcılar ve yöneticiler arasındaki olumlu yada olumsuz fikirlerin beyan edilmesi ile değerlendirilir. Başarılı kabul edilen HBYS , yeni gelen yöneticiden sonra bir anda başarısız bulunabilir. Oysa gerçek farklı olabilir. Hastane bilgi yönetim sisteminin (HBYS)    hastanenizde   başarılı olmasını istiyorsanız, aşağıdaki 10 madde sizin için.

1-Bilgi İşlemden Sorumlu  Yöneticinin Etkinliği

HBYS hastanedeki bilgiişlem  varlıklarından biridir. HBYS ile birlikte tüm bilgiişlem varlıklarının uyum içersinde çalışması sağlayacak olan Bilgiişlemden sorumlu yöneticidir.

2-HBYS konuya  hakim,  beklentilere uygun hizmet verebilen  bilgi işlem personelleri

 HBYS bilgiişlem personellerinin  HBYS deki teknik sorunlara hakim olması , sorumluluk alması, yöneticileri ile güvenilir ilişki içersinde olmalı, aynı zamanda her kullanıcının  farklı düzeydeki beklentilerine uygun hizmet verebilmeliler.

3-HBYS Alım Sürecinin Sağlıklı Yapılması

HBYS alım süreçlerinin, alım öncesi ihtiyacın belirlenmesi, veri aktarma, kurulum ve eğitimler için yeterli süreler  düşünülerek  planlanması  gerekir. Özel Hastane HBYS  alımlarında hastanede kullanılan yazılım ile yeni yazılım  arasında detaylı bir fark analizi (gap analizi ) yapılmalıdır. Gelecekteki beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı araştırılmalıdır.

4-HBYS dışındaki tüm bilgiişlem süreçlerinin tanımlanması, yönetilmesi

Hastanelerde HBYS dışındaki varlıkların yönetim ve desteğinin planlanması gerekmektedir. Server , yedekleme sistemleri, kablolama , güvenlik , internet bağlantıları donanım ve yazılımların yönetilmesi  HBYS dışındaki varlıkların desteğinin de HBYS dışında  nasıl yönetileceği belirlenmelidir.

5-HBYS Firması ile iletişim

Hastane bilgiişlem  personellerinin HBYS firması  eğitim destek personelleri ile doğru  iletişim içersinde olmalıdır. Hastane yönetimi ve personellerinin HBYS  firması  ile yakın iletişim içersinde olması  HBYS nin başarılı şekilde uygulanmasında önemlidir.

6-Kurulum sürecinin doğru  yönetilmesi

Kullanıcıların eğitimlere katılımlarının   sağlanması , eğitimlerin yeterli kalitede ve sürede yapılması, veri aktarımının  kontrol edilmesi , kullanıcıların kendi uygulamalarını kullanmaya başlamadan önce gerekli kontrolleri yapıp onaylamalar, HBYS nin başarısı için önemlidir.

7-Kullanıcıların periyodik eğitimi

Yeni başlayanlar ve yer değişikliği yapan kullanıcılar için eğitimler verilmeli. Eski kullanıcılar için  HBYS deki son yenilikler hakkında bilgilendirme ve tamamlayıcı  eğitimler yapılmalı, yaşanan sorunların kaynakları değerlendirilmelidir.

8-Sorun ve isteklerin yönetimi

Sorun istek yönetimi, sorunun bildiriminden sonuçlanana kadarki süreçtir.  Bu süreç doğru kurgulanmış ise HBYS’ nizin başarısını artırma konusunda fikir sahibi olabilirsiniz

9-Bilişim Sistem Donanım , Network ve Güvenlik politikaları

HBYS nin çalışması için gerekli donanımların, Server odası güvenliği, internet bağlantıları, server, yedekleme, network, internet altyapısında kesintiye meydan vermeyecek ve kabul edilebilir performansta çalışmasını sağlayacak altyapının sağlaması, HBYS nin başarısı için şarttır.

10- Sağlık Kurumu Yöneticisi

Sağlık Kurum yöneticisi yukarıdaki  9 maddenin yerine getirilmesi için gerekli denetimi yapmalı  ve desteği vermelidir. HBYS başarısı , sağlık kurum yöneticisinin   inisiyatifi ile sağlanabilir.

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır