HBYS Nedir?   Entegrasyonları, Önemli Noktaları Nedir?

HBYS Nedir?   Entegrasyonları, Önemli  Noktaları Nedir?

Hastane Bilgi Yönetim Sitemi  (HBSYS)  Hastanın  “Elektronik Sağlık Kayıtları” ile hastanenin, satın alma, stok, finansman   gibi tüm idari süreçlerinin  elektronik ortamda takip edildiği bir sistemdir.

Elektronik Sağlık Kaydı Nedir?

Elektronik sağlık kaydı , bir hastanın tıbbi bilgileri, teşhisler, ilaçlar, tedavi planları, alerjiler, laboratuar ve test sonuçları dahil olmak üzere elektronik  ortamdaki bilgileridir. 
Elektronik sağlık kaydı ,  hastanın tıbbi geçmişinin elektronik  olarak kaydedilmiş halidir.

Hastane Bilgi Sistemi (HBYS) Nedir?

HBYS’ler, hastaların tıbbi  bilgilerinin  bilgisayar ortamında takip edilmesini sağlayan,  laboratuar bilgi sistemi (LİS), Radyoloji Bilgi Sistemi (RİS) , görüntüleme sistemleri  (PACS), Eczane, ameliyathane, faturalama , stok takibi  gibi  hastanenin tüm süreçlerinin takip edildiği uygulamalar bütünüdür.

HBYS’ ler   bu takipler yanında  hastanın hastaneye gelişinden itibaren bir çok kurum servisleri ile entegre  çalışarak veri alışverişinde bulunur.

TC numaranızı söylediğinizde Nüfus müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Servislerine (KPS) sistemine bağlanarak kimlik bilgilerinizi çeker

Merkezi Hastane Randevu Sistemi(MHRS)’ne bağlanarak hastane için alınmış  randevunuz var ise polikliniğe yönlendirir. Randevu bilgileriniz güncellenir.

Sosyal Güvenlik Medula Sistemine bağlanarak hastanın sosyal güvenlik bilgileri sorgulanır hastanın kabulü,yatışı ,sevki , çıkış bilgileri gönderilir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırma için medula sistemine bağlanarak elektronik faturalandırma işlemleri gerçekleştirilir

e-Rapor  için  SGK  servislerine  bağlanarak  rapor düzenlenir. e-Rapor Sistemi Sağlık Bakanlığına bağlı  kuruluşlarınca verilen tüm raporların (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla, geliştirilmiştir.

10 günlük kontrolü için  Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine bağlanılarak yapılır. 10 gün kontrolü,  SGK hastalarının ayaktan ilk müracaatını takip eden 10 gün içinde ikinci defa ayaktan başvurması halinde ikinci müracaatıyla ilgili ödemenin faturalandırılmaması için  amacıyla yapılan  kontroldür.

 

E-Reçete sistemine entegre olarak ,  kırmızı, yeşil, turuncu ve mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçları ihtiva eden reçetelerin elektronik ortama aktarılmasını sağlanmaktır.

112 vaka  bildirim sistemine bağlanarak 112 ile acile  gelmiş hasta bilgileri kayıt aşamasında bilgileri gönderilir.

Acil 112 ye  gelecek hastalar için 112 sistemine bağlanılarak acil yatak durumu bildirilir.  Hastane Koordinasyon Sistemi kapsamında ise dolu/boş yatak bilgisi ve nöbetçi hekim bilgisi gönderilmektedir

Hastane eczanesinden yapılan ilaç giriş çıkışları Sağlık Bakanlığının MKYS sistemine bağlanarak  bilgiler gönderilmekte , bakanlık bilgileri ile senkronize çalışmaktadır.

İlaç Takip Sistemi (İTS)sistemine bağlanılarak ,hastaneye gelen ilaçlar ve hastaya çıkışı yapılan ilaçlar bildirilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerin sağlık hizmeti bedelleri teşhisle İlişkili Gruplar (TİG), modülü ile entegre olarak  ödeme için veriler TİG’e  iletilmektedir.

Kanıta dayalı araçlar ile entegrasyon ile, bu  araçlara  erişerek hastanın bakımı hakkında doğru  karar ve öneriler almak için kullanılır.

 

HBYS Uygulama kritik faktörler 

Türkiye’nin HBYS serüveni bir çok ülkeden önce başlamış olması nedeniyle bu gün avantajlı görünse de 2000 yıllardan beri sürekli yeni güncellemeler ile  hastane kullanıcıları ve hastalar dolayısıyla Hastane yönetimleri büyük    sıkıntılar ile karşı karşıya kalmışlardır.

Bir çok ülkede yaşanan birlikte çalışabilirlik – farklı yazılım sistemlerinin veri alışverişi yapması özelliği  tüm sağlık  endüstrisinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olmasına rağmen Türkiye böyle bir sorunu bu derecede yaşamamıştır.

HBYS’ler maliyeti düşürme, verimliliği artırma ve hasta memnuniyetini artırma potansiyeline sahipken, HBYS uygulaması uzun ve karmaşık bir süreçtir. 

Sürekli güncellenen, sürekli değişen mevzuat ve yeni uygulamaların geliştirildiği  yaşayan bu karmaşık HBYS sisteminin ayakta tutulması  için gerekli teknolojinin ve  bazı bölgelerde bulunması zor  teknik personel eksikliği nedeniyle doktor hemşire  ve hastalara zor zamnalar yaşatılmaktadır.

Türkiye, HBYS’leri kullanımında önemli  avantajlarından birini içinde bulunduğumuz salgın sürecinde  belkide bir daha hiç bu kadar  önemle kullanamayacağı  bu salgın sürecinde  karar destek süreçlerinde kullandı. Hastaların tıbbi geçmişini e nabız üzerinden toplayarak bu kritik dönemde  karar verme süreçlerinde kullanarak salgında önemli avantaj elde etti.

HBYS ler söz konusu olduğunda, veri güvenliği ve bilgilerin  gizliliği ayrı bir sorun oluşturmaktadır.  Bu konuda geçmişten bu güne  talihsiz siber saldırılar ve güvenlik ihlalleriyle karşılaşılmıştır.

Başarılı bir HBYS uygulama stratejisi için çalışan eğitimi de önemlidir. Hastaneler ve HBYS firmaları,  felaket kurtarma çözümlerini geliştirmeli,  HBYS programları çöktüğünde hangi stratejilerin uygulanacağını düşünmeli,  güçlü, odaklanmış bir HBYS ekibi oluşturmalıdır.

Klinisyenler, bir HBYS’nin belirli bir işlevi üzerinde değil, tüm sistemin üzerinde, dijital aracın hem kendilerine hem de hastalara sunabileceklerini en iyi şekilde optimize edebilmeleri için eğitilmelidir. Çalışanların tüm HBYS modülünde eğitilmesi önemlidir, aksi takdirde  eğitim almamış  kullanıcıların HBYS den şikayet ederek Kurumun motivasyonunun bozma riski vardır.

Salgın süresince, sosyal mesafe kısıtlamaları ve acil durumlar için bir sağlık tesisine girme endişesi arasında, dijital sağlık şimdi her zamankinden daha önemli

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır