Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)  yazılımları,  hastanelerde tedavi için başvuran hastaların kimlik kayıtlarından başlayarak , tedavi, tetkik, ameliyat ,gibi yapılan işlem  kayıtlarını tutarken,  eczane, tıbbi malzeme ve hastanenin demirbaş ve stoklarının takibinin yapılmasını sağlayan yazılımlardır.

Hastaların,  Merkezi  Hasta Randevu Sisteminden (MHRS)   aldıkları randevuların takibi, e-reçete ile ilaçların eczaneden alınması,  Sosyal Güvenlik Kurumuna  elektronik ortamda faturalandırılması, hastaların sonuçlarının hastane web sayfası  veya e-nabız üzerinden gösterilmesi, hastaların tedavi bilgilerinin e-nabız üzerinden gösterilmesi  de HBYS deki girilen ve gönderilen kayıtlar ile olmaktadır.

HBYS ‘ler bu işlemleri yaparken,hastanedeki hemen hemen tüm birimlerde hizmet vere,  50 nin üzerinde  modülü kullanmaktadır.  HBYS’ ler de toplanan bu hasta bilgileri, sağlık bilgi teknolojileri için her geçen gün önemi ve miktarı  artarak devam eden önemli bir kaynaktır.

HBYS’ ler bu günkü haliyle  hasta ile ile ilgili bilgileri toplamanın ötesinde cinsiyet ,yaş, gibi kontroller dışında medula kontrolleri, sağlık uygulama tebliği (SUT) ne uygun işlem yapılmasına yönelik kontrolleri, doktor ve hemşirenin hata yapmamasına ve faturalamadaki hataların en aza indirilmesine yönelik bir çok kontrolü de yapmaktadır.

HBYS ler ilk  başladıklarında , elde tutulan kayıtların bilgisayarda tutulması sağlanmış, daha sonraki süreçte belirli kontroller ile kayıtların doğru ve hızlı şekilde girilmesi sağlanmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Peki bundan sonra HBYS ‘leri bekleyen yenilikler nelerdir?

Önümüzdeki dönemin  teknolojileri için yenilik kelimesi yetersiz kalmaktadır. Dünyada hızla gelişmeye devam eden teknolojiler yeni nesil teknolojilerdir.

Bunlar; yapay zeka, teletıp, akıllı görüntü işleme teknikleri, mobil uygulamalar, sesli  robot sistemleri , chatbotlar , otomatik veri  analiz , tıbbi nesnelerin interneti, bulut bilişim, doğal dil işleme gibi birbiriyle çeşitli şekillerde iç içe girmiş onlarca yeni teknoloji hızla gelişmektedir.

 

HBYS’ ler için öncelikle dikkate alması gereken teknolojiler.

Epic Systems Başkanı Carl Dvorak, healthcareitnews.com ‘a  yaptığı açıklamada EHR’yi etkileyecek teknolojilerin “Otomatik Veri Analizi”, “Genomik tıp”, ” Teletıp” ve ” Yeni nesil analiz ” olarak belirtmiştir.

Dvorak, otomatik veri analizinin,   uçuş kayıt cihazı  gibi,  kullanıcıların, doktor ve yöneticilerin HBYS ‘yi nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplayarak, maliyeti düşürme, verimliliği artırma ve olumsuzlukların önüne geçilmesi için  kullanılması olarak tanımlamaktadır.

Genomik tıbbın geleceğin anahtarı olacağını, sosyal belirleyicilerin hasta bakımına dahil edilmesinin bir parçası olarak  genomik tıbba yönelik düzenleme ihtiyaçların artacağını belirtti.
Epic Systems Başkanı Carl Dvorak Teletıp ile ilgili olarak,   hastanelerin  tedavi süreçlerini daha düşük maliyetler ile yeniden tasarlayıp , sonuçları iyileştirmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Allscripts’in CEO’su Paul Black için, yeni nesil elektronik sağlık kayıt  özellikleri söz konusu olduğunda, bulut, makine öğrenimi ve mobilitenin öne çıktığını belirtmiştir.

Bulutta hizmet vermenin ölçeklenebirliği ve güvenliği iyileştirirken Bilişim teknolojilerinin toplam sahip olma maliyetlerini azaltabileceğini ,bütün kullanıcılar için avantaj sağlayacağını belirtti. Bulutta    güvenlik, yeni donanım ihtiyacları , bunların bakımı ile ilgili konularda uğraşmaları gerekmeyeceğini belirtti.

Allscripts’in CEO’su Paul Black,makine öğreniminin  kaliteyi artıracağına ve hastanın anında etkileşmesi için yardımcı olacağını belirtti. Dokümantasyon için harcanan süreyi kısaltarak  doktortor tükenmişliği sorunlarına yardımcı olacağını belirtti.

Mobilite  ile ilgili olarak  her an kullanıma hazır el altındaki  mobil uygulamalar ile, hekimlerin hasta ile daha iyi iletişim kurabileceğini söyledi

 

Kaynak:https://www.healthcareitnews.com/news/next-gen-ehrs-epic-allscripts-and-others-reveal-future-electronic-health-records