Gelişen teknoloji ile , fitness takip cihazlarından ultrason taramalarına kadar bir  çok teknoloji , sağlığımızı izlenebilir ve herkes için kolay erişilebilir hale getirdi. Bu teknolojilerin bazıları akıllı telefonlar ile , bazıları ise yüksek kaliteli yazılım çözümleri gerektiren belirli tıbbi cihazlardan oluşmaktadır.Bu gelişmeler , gelecekte  tıp doktorlarına doğrudan  bağımlılığın gelecekte düşeceğini gösteriyor.

 

Tıp Uygulayıcılarına Yardım

Ancak, bu yakın zamanda gerçekleşecek gibi  görünmüyor. Görünen şey, tıp pratisyenlerine işlerinde yardımcı olmak için teknoloji geliştirileceğidir. Bu da, bugün gördüğümüz daha uzun ömürlerin önemli bir nedeni olarak görünmektedir.

Günümüzde sağlık hizmetlerinde kullanılan en iyi teknolojiler arasında büyük veri analizi, yapay zeka, giyilebilir cihazlar, bulut, robotik, 3D baskı, blockchain, artırılmış gerçeklik ve diğerleri gibi teknolojiler bulunmaktadır.

 

Tıbbi Cihaz nedir?

Bununla birlikte, cihazların kendisi hakkında yeterli bir anlayışa sahip olmadan sağlık hizmetlerinde yenilikçi cihazların önemi ve etkisi üzerine  tartışma anlamsız olacaktır.

Tıbbi cihazlar şu şekilde tanımlanır:

“Üreticinin insanlar için… tanı, önleme, izleme, tedavi ya da hafifletme amacıyla kullanılması amaçlanan, uygun uygulaması için gerekli olan yazılım dahil her türlü alet, cihaz, malzeme…” – ISO 13485, Kalite Sistemleri

 

Yazılım Bölümü

“Yazılım” teriminin özellikle bahsedildiği açıktır. Yazılım sadece yenilikçi tıbbi cihazlar için değil, aynı zamanda tıbbi cihazdır. Nasıl yani? Tıbbi cihaz yazılımının tanımı, olası beş tanımdan biriyle ilgilidir. Bunlar:

  1. Tıbbi cihazın kendisinin bir parçası olarak kullanılan yazılım.
  2. Kendisi tıbbi bir cihaz olan yazılım.
  3. Cihaz üretimi için gerekli olan yazılım.
  4. Tıbbi cihaz üretmek için kullanılan yazılım.
  5. Kalite sisteminin uygulanmasının bir parçasını oluşturan yazılım.

Aslında, “tıbbi yazılım” terimi, tıbbi cihazlar teriminden çok daha uzun süredir kullanılmaktadır. Aslında tıbbi cihazların gelişimi tıbbi yazılımlar sayesinde olmuştur.  Bu cihazların işlevlerine en son eklenen şey kablosuz iletişimidir. Bluetooth, WiFi ve IrDA ile , tıbbi cihazlar gerçek zamanlı olarak bilgi alışverişi yapabilmektedir.

Bunu yaparken, büyük veri ve veri analizi de ayrılmaz bir parça oluşturmaktadır. Kullanıcı merkezli bir yaklaşımla, tüm verilerin okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. İşte burada  grafikler ve çubuklar ham bilgilerden çok daha önemli hale geliyor. Bu da tıp doktoru olmayan kullanıcının  kendi sağlı ile ilgili paydaş olmasını sağlıyor.

 

Son söz

Tıbbi metriklerin  herkes tarafından anlaşılması  tam olarak gerçekleşmemiş olsa da, yenilikçi tıbbi cihazlar ve yazılımlar her gün bilgi edinmeyi kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte, henüz tam anlamı ile gelişme sağlanamamış  ve teknolojinin sınırları  henüz netleşmemiştir.

Ancak yine de, bu cihazların ilerlemesi nasıl olursa olsun, yazılımın bu geleceği tanımlamada çok önemli bir rol oynayacağı gerçektir.

Kaynak: http://www.healthtechzone.com/topics/healthcare/articles/2020/02/11/444430-technologies-innovative-medical-devices.htm