Kemik Greftleri ile İlgili Merak Edilenler

Kemik Greftleri ile İlgili Merak Edilenler

 

Röportaj: Cansu Acar
Sentetik kemik grefti tamamen kendi bünyemizde reaksiyonlar sonucu oluşturulup  üretim  prosesleri  temiz oda içerisinde gerçekleştirilen ve bu farklı formlardaki sentetik kemik greflerinin uygulamasıyla hücrelere destek malzeme özelliği kazandırmaktayız.

Sentetik kemik greft üretimi yapan  Bonegraft firması  kurucu ve ortağı  Doç. Dr. Ozan Karaman ile kemik tozu denilen kemik greftleri hakkında röportajımız.

Kendinizden, firmanızdan ve yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Doç. Dr. Ozan Karaman. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, biyomedikal mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Bonegraft, biyolojik malzemeler, sanayi ve ticaret firmasının Ar-Ge sorumlusu ve şirket ortağıyım. Firmamızın bünyesinde gerçekleştirmekte olduğumuz Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdiğimiz farklı fonlarda kemik greftlerinin üretilmesi ve ticarileştirilmesi üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu anlamda kendi eğitimimde direk olarak biyomalzeme ve doku mühendisliği üzerine olması sebebiyle, kendi uzmanlık konumunda teknopark bünyesinde kurulan bir firma. Burada üretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Sentetik kemik greftinin teknolojik özellikleri nelerdir?

Bu ürün genel itibariyle yaygın olarak omurga, ortopedi, travma ve dental cerrahide, kemik defektlerinin, rejenerasyon proseslerinde kullanılmaktadır. Bu ürün grubu, sentetik kemik greftleri son on senede oldukça fazla talep görülen ürün grubu haline gelmiştir. Bu greflerin alternatifi olarak önceden yaygın olan hastanın kendi vücudundan alınan otogreftler kullanılmaktaydı.  Ancak bu otogreftlerin uygulamalarında, hastanın sağlıklı doku bölgelerinden hasar oluşturarak elde edilmesi dezavantajdır.  Bundan dolayı sınırlı hacimlerde kemik grefti elde edilebilmesi sentetik kemik greftlerine yönelimi arttırmaktadır. Otogreftte ilaveten allogreft ve farklı bir kadavradan alınmış greftler demektir. Ve aynı zamanda xenogreftlar, hayvan kaynaklı kemik grefleride kullanılmaktadır Ancak bu graft malzemelerinin de hastanın immün sistemini tetiklemesi, doku reddi ve hastalık bulaşma riskleri sebebiyle sentetik kemik greftlerine olan talep ulusal ve uluslararası platformda oldukça fazladır. Bu anlamda da ameliyat esnasında kolay şekilde uygulayabilecekleri formlarda sentetik kemik geliştirilmesi bizim odak noktalarımızın temelini oluşturuyor.

Sentetik kemik greftinin tedaviye yönelik faydaları nelerdir?

Oluşan kemik defektlerinin herhangi bir destek malzeme olmadan kendini yenilemesi mümkün değildir. Kemik kendini her ne kadar yenileyebilen bir organ olsa da bir destek materyal, hücrelerin tutulması için gereksinim duymaktadır. Bu anlamda sentetik kemik grefti tamamen kendi bünyemizde reaksiyonlar sonucu oluşturulup

 

üretim  prosesleri  temiz oda içerisinde gerçekleştirilen ve bu farklı formlardaki sentetik kemik greflerinin uygulamasıyla hücrelere destek malzeme özelliği kazandırmaktayız.  Bu genel itibariyle oldukça avantajlı olsa da dezavantajlı bir noktası da hücrelerin aktivasyonunu tetikleyici biyoaktif ajanların genel sentetik kemik greftilerinde yoksun olması. Biz de bu noktada ürünlerimizi farklılaştırmak adına, bioaktif malzemeler eklentisiyle hücreleri tetikleyip kemik doku oluşumuna yönlendirmeye yönelik çözümlemeler gerçekleştirdik. Bu anlamda hem destek görevi görürken aynı zamanda hücreleri aktivite alanı sağlayıp kemik dokunun yenilenmesini hızlandırıcı özellik kazandırdığımız greftler pazarda oldukça olumlu geri dönüşler sağlamaktadır.

Bu ürünün kullanımında yaşanan hasta ve sağlık personellerinin ne gibi deneyimleri oldu?

Ürün 2010 yılından itibaren CE belgesi alıp kliniğe aktarımı tamamlanmıştır. Bu üründe ulusal ve uluslararası platformda yaklaşık 15.000 case  üzerinde uygulaması gerçekleştirilmiş bir ürün.  Ar-Ge süreçlerinde direkt olarak klinisyenler ile yoğun iletişimimiz sonucunda cerrahi aşamada en uygun kullanım sağlayabilecek enjekte edilebilir formda direkt olarak karıştırma gerektirmeden kemik defekti boşluğuna enjekte edilebilecek şekilde ya da granüler formda farklı boyutlarda granül formunda ya da çubuk silindir ve  defektin şekline uygun şekilde direkt olarak implant edilebilecek formda ve aynı zamanda yine innovative  olarak esnek bir formda özellikle omurga ve ortopedi cerrahisinde, düzensiz  kemik defektlerinin rejenerasyon işlemlerinde kullanılabilecek potansiyele sahip esnek formda üretimimiz ve cerrahi prosedürleri kolaylaştırırken aynı zamanda biyoaktif karakteristiğiyle kemik oluşum süreçlerini hızlandırır bilmekteyiz. Bu anlamda da belirttiğim gibi ulusal ve uluslararası kullanıcılardan oldukça olumlu geri dönüşler almaktayım Bu anlamda yaklaşık 58 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz ve Türkiye’deki biyomalzeme alanındaki sentetik kemik greftler alanında en yoğun ticaret hacmine ve katma değere dönüştürme kabiliyetine sahibiz.

Bu teknolojinin hastalara ve sağlık kurumuna maliyeti nedir?

Sentetik kemik greftleri sağlık uygulama ulusal anlamda sağlık uygulama tebliğinde tanımlanmış bir ücret kalemi vardır Bu SGK genel ödemesine sahip bir üründür Bu da farklı hacimler deki sentetik kemik grefti bağlamında değişmekle birlikte yaklaşık uygulamaları 800 ile 1000 TL  arasındadır ulusal platformda geri ödemesi uluslararası tabii ki ihracat potansiyelinde daha yüksek katma değerli hale gelebilmektedir. Ürünler, bu anlamda genel itibarıyla uluslararası platformda 100 150 dolar bandında seyredebilmek  tabii alım hacmi  ve portföyü değişmekle birlikte fiyatlarda değişiklik görülmektedir.

Bu ürüne ait teknoloji ile gelecekte olmasını beklediğiniz yenilikler nelerdir?

Kemik greftleri ile  başlayan tıbbi cihaz geliştirme maceramız yine tek tip kemik grefti ile çıktığımız yolculukta farklı formlarda ve farklı hacimlerde yüzlerce ayrı birim kodu ile geliştirmeyi tamamladığımız 4 temel alan uygulamalı ürünlerimiz şu anda oldukça yaygın şekilde kullanılmakta. Bu ürünlere destekleyici özellikle dental cerrahi kemik ve jenerasyonu projesinde destekleyici bir ürün olarak dental bariyer membran  geliştirmesi tamamladık ve ürünlerimizi piyasaya sunduk onun haricinde yine kemik greftleri ile korole  ya da ayrı olarak kullanılabilecek kıkırdak greftlerinin üretimi gerçekleştirmekteyiz ve yeni olarak da kemik çimentosu ve biyo emilebilir vida plaka pin uygulamaları yine ortopedi omurga ve çene cerrahisinden kullanma potansiyeli olan ürünler üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup onların belgelendirme  süreçlerini tamamlayarak ticarileştirilmesini gerçekleştirmek istemekteyiz.  Vizyonumuz genel anlamda yenilikçi hastaya tedavi kolaylığı sağlamak hekime uygulama kolaylığı sağlayacak etkin biyomalzemelerin tasarımı geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi olarak söyleyebiliriz.

Eklemek istediğim şöyle bir nokta var. Ar-Ge süreçlerinin ve tüm üretim parametrelerin yerli sermaye ile gerçekleştirildi bu noktada KOSGEB ve TÜBİTAK allogreft proje destekleri ile birlikte spesifik çağrılar daha önemli olumlu geri dönüşler alarak projelerimizi sürdürdük Bu anlamda yürütmekte olduğumuz KOSGEB ve TÜBİTAK projeleri bulunmaktadır. Bu anlamda da devletimizin kurumlarına teşekkürlerimizi iletmekteyiz. Bu anlamda projelendirme Ar-Ge faaliyetleri ve üretim faaliyetlerini soluksuz şekilde firma olarak devam etmekteyiz.  4- 5 personelle başladık yaklaşık 30 32 personel ulaştık istihdamda artmakta yetkin personel yetiştirilmesi  gerçekleştirilmekte,  en önemlisi de ülkeye katma değeri yüksek ihracat potansiyeli oldukça yüksek ve sürdürülebilir yüksek kalitede ürünler kazandığımızı düşünüyoruz . Bu anlamda da bu yolculuğumuza aynı şekilde aynı azimle devam etmek istiyoruz.

Bonegraft Biyolojik Malzemeler A.Ş
BoneKeçilik köy osb mah. İsmail Kahraman Cad. No:1/1/A Yunusemre/Manisa/Türkiye
www.bonegraft.com.tr

Cansu Acar