2020’de Veri Bilimi, Sağlık Sektörü için Büyük Gelişme Sağlayacak

2020’de Veri Bilimi, Sağlık Sektörü için Büyük Gelişme Sağlayacak

Sağlıkta veri biliminin önemi 2020 yılında artıyor. Sağlık sektörü, gelişmiş veri analitiğinin kullanılmasıyla, dijitalleşen sağlık kayıtlarından, ilaç keşfi ve genetik hastalık araştırmalarına uzanan tamamen yeni bir seviyeye taşınıyor.

Veri Analitiği Nedir?

Veri analitiği, toplanmış çok büyük miktarda veriyi, önemli öngörülerde bulunabilmek ve önemli bilgilere ulaşmak için işleyen analiz yöntemleridir.

Giderek daha fazla veriye bağımlı olan sağlık sistemi bağlamında veri analitiği, hastanede boşa harcanan kaynaklar hakkında yeni bir anlayış kazandırabilme, pratisyenlerin bireysel performansını izleyebilme, nüfus sağlığını takip ederek kronik hastalıklar için risk altında olan kişileri tanımlayabilme potansiyeline sahiptir. Yani veri analitiği ile elde edilen bilgi, hasta bakımını ve nüfus sağlığını gelişmeyi sağlayacak kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacaktır.

Veri Analitiği Kullanan Doktor Sayısı Çok Az

Sağlıkta veri bilimini kullanmanın önünde, diğer sektörlerle kıyaslandığında daha zorlu engeller vardır. Ayrıca veri analitiği birçok teknoloji harikası çözüm sağlıyor olsa dahi çok az doktor tarafından kullanılmaktadırlar. İşte bu durum 2020’de değişmeye başlayacak.

Veriye dayalı karar verme kültürü, doktorlar arasında da yaygınlaşmaya başlıyor. Bu anlamda 2020 yılında, veri biliminin, doktorlara, hasta iyileştirme fırsatları bulma, müdahaleleri tasarlama, uygulama ve etkilerini değerlendirme konusunda giderek daha fazla yol gösterecektir.

Hastane yönetim teknolojisi üreticisi olan HMS şirketinin analitik sorumlusu olan Jason Cooper, yapayzekaya dayalı karar verici analizlerin (ve diğer gelişmiş analiz tekniklerinin), hastaların kendisi tarafından beyan edilen verilerden, elektronik sağlık kayıtlarından, nüfus sayımından ve diğer verilerden 1.000 veya daha fazla unsuru kolayca işleyebileceğini belirtti.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ” YERİNE “SAĞLIĞIN KORUNMASI

Cooper’a göre tüm bu veriler, birimler arası proaktif bir etkileşim kurmak ve bakım yönetimi hizmetlerini öncelikli olarak sunabilmek için doğru bilgiler sağlayabilecektir. Bu potansiyelin 2020’de yaratacağı değişim ile yüksek riskli hastalara odaklı olan bakım yönetimi yaklaşımı, hastaların riskli aşamaya geçmesini önlemeye odaklanacaktır. Bu da hastalığın tedavisi ve bakımı yerine, sağlığın korunması için hizmet sunmak anlamına gelmektedir.

Cooper, “Bakım yönetimi, öngörücü ve karar verici analiz yöntemlerinden yararlanarak,  hastaları proaktif bir şekilde bakım sürecine dahil edebilir. Gizli ve artan riski saptamak ve çözmek için doğru bakım müdahalesini doğru zamanda koordine edebilir. Riskin ilerlemesini durdurabilir ve daha zor başa çıkılabilir hale gelmeden önce sorunların önüne geçebilir.”dedi.

ABD’de ortalama yaşam süresinde düzenli bir azalma olduğunu ve 25-64 yaş arası ölüm oranlarında artış olduğunu saptayan güncel bir rapora dikkat çeken Cooper, bu durumun altında yatan faktörlerin intiharlar, aşırı doz uyuşturucular ve kronik hastalıklar olduğunu belirtti. ABD sağlık sisteminin ciddi sistemsel eksiklikleri olmasına rağmen, nüfusun davranışsal ve sosyal sağlığını daha iyi anlamayı hedeflemenin gerektiğini ekledi. Öngörücü ve karar verici algoritmalara duyulan ihtiyacın, her büyüklükteki sağlık kuruluşu için arttığını söyledi.


Kaynak:

https://www.healthcareitnews.com/news/data-science-prescriptive-analytics-poised-big-advances-2020

https://healthinformatics.uic.edu/blog/how-health-care-analytics-improves-patient-care/

Seda Oflas