Sağlıkta Değer Katan Teknoloji; Robotik Cerrahi Sistemleri

Sağlıkta  Değer Katan Teknoloji; Robotik Cerrahi Sistemleri

Sağlık teknolojilerindeki  gelişmeler, hastane sektöründe de çığır açan teknolojilerin gelişmesine neden olmuştur. Robotik sistemler ile ilgili bir çok spekülasyon yapılmasına rağmen robotik cerrahi sistemleri yaşamımıza giriverdi. Robotik cerrahinin hayatımıza bu kadar kolay girmesinin en önemli nedeni ,cerrahi robotların  doktorlarımızın emrinde olması, doktorlarımızın isteğine göre hareket etmesi, doktorlarımızın yeteneklerini artırması, sonuç olarak doktorumuz olmadan çalışamıyor olması nedeniyle tartışmasız  kabullendik

Robotik cerrahi sistemler yüksek maliyetli cihazlar olmalarına rağmen Türkiye robotik cerrahide  bir çok ülkeden öndedir. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinde özelleştirmeye yönelik politikaların olması ve rekabet ortamında hastanelerin varlıklarını sürdürme çabaları dünyada gelişen en son cerrahi teknolojileri takip etmelerini gerekli kılmıştır. Bu açıdan da robotik cerrahi , tüm hastaneler için  en çok dikkat çeken  sağlık teknoloji  uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de robotik cerrahi kullanan hastane sayısı hızla artmıştır.

Robotik Cerrahi Sistemler  Hasta ve Çalışan Güvenliğini Çok Yükseltti.

Cerrahi robotlar, diğer robotların aksine, doktorun yönlendirmelerine göre hareket eden sistemler olması nedeniyle cerrahların yeteneklerine büyük katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle hastanelerin  robotik sistemlere sahip olmamaları artık bir eksiklik ya da dezavantaj olarak görülmektedir. Yüksek teknolojili robotik cihazlar, hastalara, hekimlere, hemşirelere ve hastanelerin yöneticilerine hizmetlerin kalitesi ve maliyetleri konusunda büyük artılar sunmaktadır. Robotik cerrahi sistemleri kullanan hastaneler, özellikle de açık yapılan ameliyatlarda, laparoskopik müdahalelerde hastaların güvenliğini güçlendirmektedirler. Yani operasyonu ciddi ve uzun tıbbi müdahalelerle değil, daha basit ve kısa süren işlemlerle tamamlamaktadırlar. Bu sayede hastalar ameliyathane ortamında kısa süre kalıp basit kesiklerle işlemden çıkarak enfeksiyon ya da herhangi bir komplikasyon riski yaşamamaktadırlar. Ayrıca hastaların ameliyatlardan sonra uzun iyileşme süreçlerine ihtiyaç duymaması da hastanede yatış süresini kısaltmaktadır. Bu durum hem hastanın hem de hastanenin uygulanan işlem konusundaki maliyetlerini azaltmaktadır. Her ne kadar hastaneler için robotik cerrahi yöntemlerini satın almak yüksek maliyet yaratacak gibi görünse de ileriki süreçlerde sağlayacağı faydalarla ekonomik açıdan ciddi karlar ve üstünlükler sağlayacağı kesindir. Robotik teknolojilerle dediğimiz gibi hastaların işlemlerinin kısa sürede tamamlanması ameliyathanelerin gereksiz kullanımını azaltacaktır. İşlemin uzun sürmemesi, büyük kesiklerin olmaması iyileşme sürecini hızlandırdığı için yatak işgal oranlarını düşürecektir. Bu teknolojiyi kullanan hekimin toplum içindeki bilinirliğini ve saygınlığını artıracak ve hastane imajını güçlendirecektir. Hastaların robotik cerrahi hizmetleri sunan hastanelere yönelmesi daha muhtemel olacaktır. Ayrıca cerrahlara ameliyathane ortamındaki stresini ve vakit kaybını en aza indirmeye yardımcı olur. Bu da hekimin sunduğu hizmetin kalitesinin artmasına işlem esnasında hata yapma riskinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

Robotik cihazlar enfeksiyon oranlarını düşürüyor, tıbbi hataları azaltıyor,  verimliliği artırıyor.

Robotik cerrahi teknolojilerinin kullanımının  hekim kontrolü dışında gerçekleştirildiği düşünülmemelidir. Hekimin cihaza verdiği komutlarla yani onun bu teknolojiyi kullanabilme yeterliliği doğrultusunda bu araçlarla işlemler yürütülmektedir. Doktorlar, robotik cihazların özelliklerini en iyi şekilde kullanıp doğru yönlendirmelerle hatasız, hızlı ve güvenilir bir operasyon yürütebilir. Hekimler, cihazların, müdahale esnasındaki görüntüleme kalitesiyle, ince ve küçük dizayn edilmiş yapılarıyla hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan hastaya en az girişimle tedavisini gerçekleştirebilecektir. Ayrıca robotik teknolojilerin hassasiyetinin  ve hareket kabiliyetinin yüksek olması da mikroskobik dikkat gerektiren müdahalelerin daha başarılı yapılmasını sağlamaktadır.

Robotik cihazlar, hastanelerin bakanlık ve diğer tüm denetim kurumlarının belirlediği kalite ve akreditasyon süreçlerine uyumunu da hızlandırmaktadır. Robotik aletleri etkili şekilde kullanabilen hastaneler, enfeksiyon oranlarının düşürülmesi, tıbbi hataların azaltılması, verimliliği artırma doğrultusunda müdahale sürecinin kısaltılması gibi kalite kriterlerini kolayca sağlayabilmektedir.

Robotik cihazların yalnızca tıbbi müdahaleler dışında da kullanılması hastanelere üstünlükler sağlayabilir.  Günümüzde nüfusun yaşlanması, kronik rahatsızlıkların yaygınlaşması, yaşam süresinin uzaması, sosyal hayatta geleneksel yaşam koşullarının değişmesi, tüm hane halkının çalışma hayatında yer alması kişilerin sağlık bakımı konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak yeniliklere olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bu kapsamda yaşlı nüfus oranın yüksek olduğu Almaya ve Japonya’da hasta bakımını sağlayan robotların kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Ayrıca ortam sterilizasyonunu kusursuz bir biçimde sağlayan dezenfekte edici robot teknolojileri de vardır.

Cerrahi ve cerrahi işlem sonrası bakımın iyileştirilmesi için robotik teknolojilerinin kullanımı hastanelere, müşterilerine kusursuz hizmet sunumu hedeflerini gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır. En az ya da hiç hata yapmama olanağı sağlayan cihazlarla hastaneler aynı kişilerin aynı şikayetlerle tekrar başvuru yapmalarını engellemektedir. Bu durum hizmet verimliliği sağlamakta ve hasta memnuniyetini artırmaktadır. Cihazlar sayesinde hastalıkların erken teşhis ve tedavisinin yapılmasıyla ciddi müdahale ve girişimlere gerek kalmadan hastalar taburcu edilmektedir. Bu da hastane maliyetlerinin azalmasında oldukça etkili bir durumdur. Son teknolojiye sahip robotik cihazların kullanımı hastanenin hizmetlerini pazarlama konusunda da ciddi bir avantajdır. Bu teknolojiler toplum içinde oldukça dikkat çekmekte ve hastanelere olan ilgiyi artırmaktadır. Robotik cerrahiyi kullanarak faaliyetler yürütmek yalnızca hizmet verilen ülkede değil yurt dışında da pazar kitlesi oluşturma olanağı sağlar. Bazı ülkelerde bu tip hastanelerden hizmet alma maliyetlerinin yüksek olması Türkiye’ de yüksek teknolojilerle hizmet veren hastanelere olan talebi artırmaktadır. Bu durum da hem Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin hem de hastanelerin kusursuz bakım faaliyetlerinin uluslar arası standartlarda rekabet edilmesine imkan tanımaktadır.

Da Vinci Robotik Cerrahi Teknolojisi Hastanelerde

Robotik Cerrahi kullanan hastaneler

Nurettin Altunbudak

Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Hastanelerin HIMMS akreditasyon süreçlerinde danışmanlık, eğitmenlik yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel yayın yönetmenliği ve sağlık bilişimi konularında danışmanlık yapmaktadır