Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi

Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi

Sağlıkta Yapay Zeka kongresi 16 -18 Ocak 2020 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecektir.

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Kongrede sağlık alanında son yıllarda öne çıkan yapay zeka uygulamalarını, bu uygulamaların pratikte kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri neler beklediğinin ele alındığı ulusal ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları konferanslar, paneller ve çalıştaylar yer alacaktır.

Kongre ile, son yıllarda hızlı gelişme gösteren  sağlık alanında yapay zeka kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Bu kongre ile birlikte özellikle sağlık alanında paydaşların birbirini tanımalarının ve iş birliği yapmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kongrede yapılacak çalıştaylar ile ortaya çıkacak sonuç raporunun ışığında bu konuda ülkemizde yeni atılımlar yapılacağı düşünülmektedir.

Amaçlar

 • Sağlıkta yapay zeka uygulamalarının potansiyel yararlarına dikkat çekmek
 • Alanda aktif çalışan araştırmacıların ve paydaşların bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturmak
 • Yapay zeka teknolojilerinin, ülkemizde yaygınlaştırılması, optimize edilmesi ve bu bağlamda sektörler arası işbirliği sağlanması
 • Gıda üretim teknolojilerinin ve tüketim alışkanlıklarının birey ve toplum sağlığı üzerine etkilerinin yapay zeka ve büyük veri yöntemleriyle belirlenmesi
 • Ortaya çıkan görüşleri ve konuya ait önerileri bir rapor haline getirip ilgililerin bilgisine sunmak
 • Tıp eğitiminde yapay zeka uygulamalarının yer alması

Katılımcı Hedefi

 • Tıp doktorları ve öğrencileri
 • Sağlıkta yapay zeka alanındaki araştırmacılar, akademisyenler ve üniversiteler
 • Klinisyenler
 • Sağlık hizmet sunucuları ve sektörü
 • Sağlık sistemi yöneticileri ve yönlendiricileri
 • Sağlık kalite uzmanları
 • Eczacılar ve ilaç endüstrisi
 • Gıda endüstrisi
 • Sağlık sektöründe yapay zeka üreticileri ve yatırımcıları
 • Sağlık sektöründe robot teknolojisi üreticileri ve yatırımcıları

Kayıt ve Detaylı Bilgi için https://sagliktayapayzeka2020.meetinghand.com/tr/account/register

Nurettin Altunbudak

1962 Yılı Manisa Soma doğumlu, Balıkesir lisesi Mezunu. ODTÜ Fizik Bölümünde okudu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi firmalarında 25 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Laboratuvar Bilgi Sistemi", "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Yazılımı", Ana Çocuk Sağlığı "Ulusal Neonatal Topuk Kanı Tarama Yazılımı", G2G kapsamında, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü işbirliği ile "Ulusal Zehir Bilgi Sistemi", "Ulusal Tüberküloz Bilgi Sistemi", "Web Tabanlı Halk sağlığı Klinik Dışı laboratuvar Bilgi Sistemi" projelerinde yöneticilik yapmıştır. 2015 Yılında, Sağlık Bilişimi Yöneticileri (Sabiyed) Dernek Başkanlığı yapmıştır. Şu anda saglikteknoloji.com Genel Yayın Yönetmeni.